Seria: Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Libri librorum,
Pieśń o świętym Krzysztofie barzo piękna [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543], do druku podał Wiesław Wydra, Poznań 2018, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.16.

Libri librorum,
Pieśń o śmierci wszystkiem  ludziem straszliwej, teraz nowo uczyniona, Kraków, Hieronim Wietor,[ca 1540-1543], do druku podał Wiesław Wydra, Poznań 2018, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.17.

Libri librorum,
[Kuchmistrzostwo] [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543], do druku podał Wiesław Wydra, Poznań 2018, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.17.

Libri librorum,
Niesamoistne druki polskie do 1520 roku, do druku podał Wiesław Wydra, Poznań 2018, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.25.

Libri librorum,
Fortuny i cnoty rozność whistoryji o niektórym młodzieńcu ukazana, w które jest wypisan żywot świetski, a zwłaszcza żywot dworski
. Kraków, Hieronim Wietror, 1524.8°.
Poznań 2008, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.44.

Libri librorum,
Zachowanie żywota panieńskiego przez trzynascie artykułow, których panny naśladować mają
. Kraków, Florian Ungler, 1530. 8°
Poznań 2008, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.18.

Libri librorum,
Michał z Wiślicy.
Praktyka gwiazd biegu po polskuw Krakowie uczyniona na rok 1536
. Kraków, Florian Ungler, [1535/1536]. 16°
Poznań 2008, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.22.

Libri librorum,
Michał z Wiślicy.
Praktyka gwiazd biegu po polskuw Krakowie uczyniona na rok 1536
. Kraków, Florian Ungler, [1535/1536]. 16°
Poznań 2008, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.22.

Libri librorum,
Historyja barzo miła i wesoła ku czcieniu, ktora jest rzeczona i wypisana o Szczęściu a o Swejwoli, a zwłaszcza o żywocie dworskim.
Kraków, Hieronim Wietor, [po 17 V 1522] 4°
Poznań 2010, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.22.

Libri librorum,
Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, które w Wielki Post śpiewane bywahja dla rozmyslania Meki Pańskiej
, Kraków, Marcin Horteryn, 1617. 8°
Poznań 2010, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.80.

Libri librorum,
[Mikołaj z Szadka?],
[Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1525]
[Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520]. pl°
Poznań 2010, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.7.

Libri librorum,
Mikołaj z Szadka,
[Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych […] lata […] 1525
[Kraków, Hieronim Wietor, 1524/1525] pl°
Poznań 2010, Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, s.11.

Zobacz więcej: Księgarnia Biblioteki Uniwersyteckiej

Loading...
Skip to content