Seminarium naukowe Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Seminarium naukowe

Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu BUP

6 grudnia 2022 r.

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu serdecznie zaprasza na 
seminarium naukowe Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W 2016 roku Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – jako pierwsza w Wielkopolsce – dołączyła do grona bibliotek polskich posiadających zbiory zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Włączony został do niego wówczas zbiór 45 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych.

W tym roku ogólnopolska lista NZB rozszerzyła się o kolejnych 21 obiektów ze zbiorów naszej Biblioteki: 19 starych druków i dwa inkunabuły.

W związku z tą decyzją MKiDN Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przygotowała seminarium naukowe Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, połączone z wyjątkową prezentacją zbiorów BUP zaliczonych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

PROGRAM SEMINARIUM

9.30, Salon za Filarem
Otwarcie seminarium, powitanie Gości i otwarcie prezentacji obiektów NZB

10.00-12.00, Sesja I. Czytelnia Nova
Prowadzenie: dr hab. Rafał Wójcik, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BUP

  • Prof. IH PAN dr hab. Jerzy Kaliszuk, Rękopisy średniowieczne w zbiorach polskich dawniej i dziś – stan i potrzeby
  • Dr hab. Jakub Kujawiński, Wybrane zjawiska średniowiecznej kultury rękopiśmiennej zilustrowane kodeksami ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
  • Dr Alicja Szulc, Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, czyli co ratowalibyśmy w pierwszej kolejności i dlaczego 
  • Mgr Katarzyna Kubiś, Ochrona i konserwacja obiektów z NZB Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Potrzeby, realizacje i wyzwania

12.00-13.00, Przerwa na lunch

13.00-15.30, Sesja II. Czytelnia Nova
Prowadzenie: dr hab. Artur Jazdon

  • Prof. IS PAN dr hab. Maria Trawińska, Bartłomiej z Bydgoszczy – u zarania polskiej leksykografii
  • Prof. dr hab. Wiesław Wydra, O trzech unikatowych cymeliach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
  • Dr hab. Rafał Wójcik, Dlaczego warto pisać po (swoich) książkach? Wokół pamiętnikarskich zapisków Kaspra Goskiego, lekarza i burmistrza poznańskiego z XVI w.
  • Mgr Jakub Łukaszewski, Fragment księgozbioru Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dyskusja i podsumowanie seminarium

Loading...
Skip to content