SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz firma Elsevier mają przyjemność zaprosić na warsztaty:

SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań 

prowadzone przez Katarzynę Kryszczuk

Warsztaty są rekomendowane i objęte patronatem
Prof. dr hab. Tadeusza Wallasa
Prorektora  ds. kadry i finansów

6.02.2019r.
godz. 10:00-12:00
Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji UAM, sala 2.1

Narzędzie SciVal umożliwia analizę działalności naukowej przeszło 10200 uczelni oraz instytucji badawczych z ponad 230 krajów na podstawie danych zawartych w bazie Scopus.
Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników naukowych oraz osób zajmujących się ekstensywnymi analizami działalności naukowej uczelni. Praktyczna umiejętność wykorzystania danych zawartych w narzędziu SciVal nabiera istotnego znaczenia w kontekście nowych zasad ewaluacji dorobku naukowego, a tym samym może przełożyć się na wsparcie procesu prognozowania dalszego kierunku rozwoju Uczelni.

Pracownicy naukowi dowiedzą się :

 • jak zwiększać widoczność i porządkować profil autora,
 • jak oceniać dorobek naukowy autora w dyscyplinach,
 • jak otrzymywać listy publikacji wybranego autora,
 • jak definiować najlepsze publikacje wybranego autora,
 • jak dokonać analizy porównawczej wybranych naukowców,
 • jak tworzyć obszary badawcze i zestawy publikacji w celu analizy trendów badawczych.

Pracownicy administracji dowiedzą się:

 • jak uzyskać ogólne informacje na temat instytucji,
 • jak otrzymać listy publikacji dla całej instytucji,
 • jak dokonać analizy porównawczej z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem wskaźników ilościowych,
 • jak definiować oraz zarządzać grupą naukowców,
 • jak znaleźć współpracowników – przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości,
 • jak dzielić się wiedzą w organizacji, tworzyć i udostępniać raporty. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin: 06.02.2019r. godz. 10:00 – 12:00
Miejsce: Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji UAM, sala 2.1

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny: 61 829 38 66 lub mailowy: mtheus@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content