Ryszard Mejza “Małe traktaty” – premiera książki

Spotkanie zostało odwołane.

Biblioteka Uniwersytecka i Wydawnictwo Literackie ATENA zapraszają na premierę książki

Ryszarda Mejzy “Małe traktaty”

11 marca, godz.17.00
Czytelnia NOVA. Biblioteka Uniwersytecka

Spotkanie autorskie poprowadzą:

Dorota Jędraszyk i Jerzy Łukasz Kaczmarek

Loading...
Skip to content