Publikacje pracowników BUP 2024

Wydrukowane/opublikowane online

1. ADAMCZYK Małgorzata, KUCZKOWSKA Maria, SZERKSZNIS Żaneta, THEUS Monika, Aurelia, Sprawozdanie z Pierwszej Poznańskiej Konferencji Centrum Naukometrycznego BUP „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”, Biuletyn EBIB (online), nr 8(210)/2023, s. 1-10, dostępny 15.08.2023 https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/870

2. BRÓDKA Małgorzata, Biblioteka w kontekstualnej przestrzeni relacji, [w:] Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece. Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH, A. Chadaj, A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2023.

3. FIGAN Natalia, KUCZKOWSKA Maria, SZCZEPANOWSKA Sandra Katarzyna [i in.], Baza Wiedzy UAM: jeden system, wiele możliwości, „Biuletyn EBIB”, nr 4(211)/2023, s. 1-8, dostęp 5.09.2023, https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/882

4. FIGAN Natalia, KUCZKOWSKA Maria, RYCHLIK Małgorzata [i in.], Baza Wiedzy UAM, „Życie Uniwersyteckie”, nr 5 (357)/2023, s. 2-3, https://uniwersyteckie.pl/nauka/baza-wiedzy-uam

5. GMEREK Katarzyna, Tytus O’Byrn z Irlandki, „Echa Polesia” nr 4(80)/2023, s. 57-66, dostępny 15.10.2023 https://polesie.org/12009/tytus-obyrn-z-irlandki/

6. GÓRA Barbara, Życie i twórczość Józefa Łukaszewicza w świetle artykułów wspomnieniowych prasy XIX-wiecznej, „Studia Edukacyjne” nr 68/2023, s. 73-88, dostępny 21.11.2023 https://doi.org/10.14746/se.2023.68.6

7. HATŁAS Jerzy, Kestricz (Winica) i Czauszkjoj (Generał Kantardżijewo) – dwie gagauskie miejscowości w Bułgarii, [w:] Blisko i daleko. VII Sympozjum Regionalistów – Praszka 2022, pod red. D. Kasprzyka i Z Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe : Muzeum w Praszce, Wieluń – Praszka 2023, s. 125-136.

8. ХАТЛАС Й., Град Тараклия – „малка България” в южна част на Република Молдова, погледнат през очите на чужденец, [w:] Език и култура на българи и гагаузи в Бесарабия: състояние и изследване. Сборник по случай 70-годишнината на Васил Кондов, университетски конференциар, доктор по филология, и.д. „професор”, Тараклия 2023, s. 191-194.

9. ХАТЛАС Й., Българите в Приазовието – забравена диаспора на българския народ, [w:] „Пофесор д-р Борис Борисов – ученици и приятели”. Tом 2. Сборник в чест на 70 годишнината на проф. д-р Бороис Д. Борисов, Перник 2023, s. 479-514.

10. JAZDON Andrzej, Harmonia wbrew polityce, „Tygodnik Powszechny” nr 1-2/2023, dodatek: Wielkopolska wielce muzyczna

11. JAZDON Artur, Nie tylko Żupański…, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023, s. 135-154.

12. JAZDON Artur, Józef Chociszewski wśród współczesnych sobie wydawców i księgarzy wielkopolskich, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023, s. 135-154.

13. JAZDON Artur, Towarzystwo Akcyjne dla wydawania „Zeitung des Osten”. Przyczynek do dziejów poznańskiego ruchu wydawniczego, [w:] Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2022 (ukazało się w 2023), s. 238-247.

14. JAZDON Artur, „W bezpiecznym żyjesz kraju”. Polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2023, ss.442.

15. JAZDON Artur, Dabertowa Eugenia (1934-2023), wspomnienie, „Biblioteka” nr 27/2023.

16. KUBIŚ Katarzyna, KNYREK Leszek, Konferencja i wystawa członkowska SIP w Poznaniu, „Introligator Polski. Biuletyn Stowarzyszenia Introligatorów Polskich” nr 3/2023, str. 3-5.

17. KUBIŚ Katarzyna, Wprowadzenie, [w:] I Wystawa Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Katalog wystawy, Wydawca: SIP, Bydgoszcz 2023.

18. KUCHARSKA Alina, Muzeum im. Mielżyńskich w okresie Wielkiej Wojny, [w:] Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. N. Delestowicz, F. Kaczmarek, Poznań 2023.

19. KUCHARSKA Alina, Artur Jazdon, „W bezpiecznym żyjesz kraju”. Polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny, recenzja, „Biblioteka” nr 27/2023.

20. KUCHARSKA Alina, Burzliwe losy pomnika poety, czyli jak w Poznaniu upamiętniono Adama Mickiewicza,  Dostępny 20.06.2023, https://hrabiatytus.pl/2023/06/20/burzliwe-losy-pomnika-poety-czyli-jak-w-poznaniu-upamietniono-adama-mickiewicza/

21. KUCHARSKA Alina, „Chodząca encyklopedia”, czyli pan Erzepki oprowadza. Bolesław Erzepki – konserwator zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dostęp https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1957,osoba_boleslaw_erzepki_konserwator_zbiorow_poznanskiego_towarzystwa_przyjaciol_nauk.html?u=os_czasu.html

22. KUCHARSKA Alina, Ładne kwiatki! Zielnik Elizy Orzeszkowej ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dostęp 30.12.2023 https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,1975,obiekt_zielnik_elizy_orzeszkowej_ze_zbiorow_biblioteki_poznanskiego_towarzystwa_przyjaciol_nauk.html?u=os_czasu.html

23. KUCHARSKA Alina, Wychodzić naprzeciw zwiedzającemu. Popularyzacja zbiorów w Muzeum im. Mielżyńskich, dostęp 10.12.2023, https://hrabiatytus.pl/2023/12/10/wychodzic-naprzeciw-zwiedzajacemu-popularyzacja-zbiorow-muzeum-im-mielzynskich/

24. KUCZKOWSKA Maria, THEUS Monika, Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki, „Życie Uniwersyteckie”, nr 6(358)/2023, s. 5.

25. ŁUKASZEWSKI Jakub, Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 38(67)/2023, s.204-218.

26. ŁUKASZEWSKI Jakub, „Szczyny”, „rzyć”, „jajca” i fragment Dialogu o Tobiaszu. Uczniowskie marginalia Jakuba Grodzickiego (ok. 1560–1630) w woluminie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1/2023, s.23-41.

27. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian Mariusz, Uramowska Joanna, Historie nowotomyskich kamienic. Poznańska 6, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Nowy Tomyśl 2023, ss. 28.

28. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian Mariusz, Franciszek Satkowski (1878-1945) – wystawa po latach, „Poradnik Bibliotekarza”, nr 5/2023, s.30-31.

29. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Fragmenty księgozbioru Emilii Sczanieckiej (1804–1896) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Litteris et amicitia. Studia ofiarowane Profesor Annie Kamler w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Pietrzkiewicz Dorota, Seroka Katarzyna, Puchalski Jacek (red.), Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2023, s.201-223.

30. RYBARCZYK Agnieszka, Inność książki, czyli dlaczego bez liberatury nie ma literatury, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023: Książka I, s.120-132.

31. RYBARCZYK Agnieszka, Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” nr 27/2023, s. .

32. SADOWSKA Agnieszka, Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki: studia i szkice z teorii praktyki, red. A. Has-Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, ss. 186, recenzja, „Biblioteka” nr 27/2023.

33. SKUTECKI Jakub, O sztuce rozumienia architektury (czyli o dwóch magazynach bibliotecznych), [w:] Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece. Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH, A. Chadaj, A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2023.

34. SZCZEPANOWSKA Sandra, Kościewicz Dawid, Finanse bibliotek uczelni badawczych w świetle danych AFBN, Biuletyn EBIB, nr 209/2023, dostęp 16.05.2023 https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/861

35. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Nośniki idei. Eksponaty masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Biblioteki Osobliwości, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2023, s. 321-338.

36. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Józef Franciszek Tomaszewski (1824-1899), Polski Słownik Biograficzny, T. LIV/2, z. 221, Warszawa-Kraków 2022, s. 228-230.

37. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Władysław Tomaszewski (1865-1914), Polski Słownik Biograficzny, T. LIV/2, z. 221, Warszawa-Kraków 2022, s. 265-266.

38. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Antoni Kwiryn Otto Trąmpczyński (1804-1864), Polski Słownik Biograficzny, T. LIV/4, z. 223, Warszawa-Kraków 2023, s. 590-591.

39. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Spisy członków lóż masońskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako źródło do badań nad kadrą pedagogiczną Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum oraz Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie w latach 1821–1935, „Przegląd Zachodniopomorski” nr 38(67)/2023, s. 178-203, dostęp 2023 https://wnus.usz.edu.pl/pzp/sm/issue/1273/article/20295/

40. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Wolnomularze i poznański rynek książki w latach 1794-1932, „Kroniki Miasta Poznania” nr 4/2023, s. 167-197.

41. TRACZYK Michał, Samotny smakosz albo krótki przewodnik po komiksowych przedstawieniach konsumpcji, „Załącznik Kulturoznawczy” nr 10/2023 (Komiksowe oblicza codzienności), red. J. Czaja i M. Traczyk, s. 139-159.

42. TRACZYK Michał, Takie tam o komiksie…, „Stolica Literatury. Magazyn 16. Nagrody Literackiej Warszawy”, 2023, s. 3-5.

43. TRACZYK Michał, CZAJA Justyna, KAŹMIERCZAK Marek, Religie w komiksach. Wstęp, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” t. 35, nr 44/2023 (Religie w komiksach), red. J. Czaja, M. Kaźmierczak, M. Traczyk, s. 5-7.

44. TRACZYK Michał, Istotne doświadczenie pokoleniowe, wywiad z profesorami Markiem Jezińskim i Marcinem Lisieckim, rozmawiał M. Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” nr 35/2023, s. 40-45.

45. TRACZYK Michał, Wierzymy, że nasi czytelnicy docenią ten wysiłek. O Tytusopedii, wywiad z Leszkiem Kaczanowskim, rozmawiał M. Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” nr 35/2023, s. 48-55.

46. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Pieciul-Karmińska Eliza, Prywatna biblioteka braci Grimm i odnaleziony fragment księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” nr 27(36)/2023.

47. WÓJCIK Rafał, Czyją drukarnię 30 czerwca 1557 roku umieścił w swoim domu Kasper Goski, burmistrz poznański?, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023: Książka I, s. 11-22.

Redakcje książek

1. BRÓDKA Małgorzata (red.), Katalog XXVII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej, UAM Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2023.

2. KUBIŚ Katarzyna (współred.), I Wystawa Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Katalog wystawy, Wydawca: SIP, Bydgoszcz 2023.

Loading...
Skip to content