Publikacje pracowników BUP 2023

Wydrukowane/opublikowane online

 1. ADAMCZYK Małgorzata, KUCZKOWSKA Maria, SZERKSZNIS Żaneta, THEUS Monika, Aurelia, Sprawozdanie z Pierwszej Poznańskiej Konferencji Centrum Naukometrycznego BUP „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”, Biuletyn EBIB (online), nr 8(210)/2023, s. 1-10, dostęp 12.01.2024, https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/870
 2. BRÓDKA Małgorzata, Biblioteka w kontekstualnej przestrzeni relacji, [w:] Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece. Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH, A. Chadaj, A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2023.
 3. FIGAN Natalia, KUCZKOWSKA Maria, SZCZEPANOWSKA Sandra Katarzyna [i in.], Baza Wiedzy UAM: jeden system, wiele możliwości, „Biuletyn EBIB”, nr 4(211)/2023, s. 1-8,  https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/882
 4. FIGAN Natalia, KUCZKOWSKA Maria, RYCHLIK Małgorzata [i in.], Baza Wiedzy UAM, „Życie Uniwersyteckie”, nr 5 (357)/2023, s. 2-3, https://uniwersyteckie.pl/nauka/baza-wiedzy-uam
 5. GMEREK Katarzyna, Tytus O’Byrn z Irlandki, „Echa Polesia” nr 4(80)/2023, s. 57-66, https://polesie.org/12009/tytus-obyrn-z-irlandki/
 6. GÓRA Barbara, Życie i twórczość Józefa Łukaszewicza w świetle artykułów wspomnieniowych prasy XIX-wiecznej, Studia Edukacyjne” nr 68/2023, s. 73-88, https://polesie.org/12009/tytus-obyrn-z-irlandki/
 7. HATŁAS Jerzy, Kestricz (Winica) i Czauszkjoj (Generał Kantardżijewo) – dwie gagauskie miejscowości w Bułgarii, [w:] Blisko i daleko. VII Sympozjum Regionalistów – Praszka 2022, pod red. D. Kasprzyka i Z Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe : Muzeum w Praszce, Wieluń – Praszka 2023, s. 125-136.
 8. ХАТЛАС Й., Град Тараклия – „малка България” в южна част на Република Молдова, погледнат през очите на чужденец, [w:] Език и култура на българи и гагаузи в Бесарабия: състояние и изследване. Сборник по случай 70-годишнината на Васил Кондов, университетски конференциар, доктор по филология, и.д. „професор”, Тараклия 2023, s. 191-194.
 9. ХАТЛАС Й., Българите в Приазовието – забравена диаспора на българския народ, [w:] „Пофесор д-р Борис Борисов – ученици и приятели”. Tом 2. Сборник в чест на 70 годишнината на проф. д-р Бороис Д. Борисов, Перник 2023, s. 479-514. 
 10. JAZDON Andrzej, Harmonia wbrew polityce, „Tygodnik Powszechny” nr 1-2/2023, dodatek: Wielkopolska wielce muzyczna
 11. JAZDON Artur, Nie tylko Żupański…, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023, s. 135-154.
 12. JAZDON Artur, Józef Chociszewski wśród współczesnych sobie wydawców i księgarzy wielkopolskich, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023, s. 135-154.
 13. JAZDON Artur, Towarzystwo Akcyjne dla wydawania „Zeitung des Osten”. Przyczynek do dziejów poznańskiego ruchu wydawniczego, [w:] Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2022 (ukazało się w 2023), s. 238-247.
 14. JAZDON Artur, „W bezpiecznym żyjesz kraju”. Polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2023, ss.442.
 15. JAZDON Artur, Dabertowa Eugenia (1934-2023), wspomnienie, „Biblioteka” nr 27/2023.
 16. KUBIŚ Katarzyna, KNYREK Leszek, Konferencja i wystawa członkowska SIP w Poznaniu, „Introligator Polski. Biuletyn Stowarzyszenia Introligatorów Polskich” nr 3/2023, str. 3-5.
 17. KUBIŚ Katarzyna, Wprowadzenie, [w:] I Wystawa Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Katalog wystawy, Wydawca: SIP, Bydgoszcz 2023.
 18. KUCHARSKA Alina, Muzeum im. Mielżyńskich w okresie Wielkiej Wojny, [w:] Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, N. Delestowicz, F. Kaczmarek, Poznań 2023.
 19. KUCHARSKA Alina, Artur Jazdon, „W bezpiecznym żyjesz kraju”. Polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny, recenzja, „Biblioteka” nr 27/2023.
 20. KUCHARSKA Alina, Burzliwe losy pomnika poety, czyli jak w Poznaniu upamiętniono Adama Mickiewicza, serwis hrabiatytus.pl, 20.06.2023, https://polesie.org/12009/tytus-obyrn-z-irlandki/
 21. KUCHARSKA Alina, „Chodząca encyklopedia”, czyli pan Erzepki oprowadza. Bolesław Erzepki – konserwator zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, portal edukacyjny Historia: poszukaj, 2023, https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1957,osoba_boleslaw_erzepki_konserwator_zbiorow_poznanskiego_towarzystwa_przyjaciol_nauk.html?u=os_czasu.html
 22. KUCHARSKA Alina, Ładne kwiatki! Zielnik Elizy Orzeszkowej ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, portal edukacyjny Historia: poszukaj, 2023
 23. KUCHARSKA Alina, Wychodzić naprzeciw zwiedzającemu. Popularyzacja zbiorów w Muzeum im. Mielżyńskich, serwis hrabiatytus.pl, 10.12.2023, https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1957,osoba_boleslaw_erzepki_konserwator_zbiorow_poznanskiego_towarzystwa_przyjaciol_nauk.html?u=os_czasu.html
 24. KUCZKOWSKA Maria, THEUS Monika, Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki, „Życie Uniwersyteckie”, nr 6(358)/2023, s. 5.
 25. ŁUKASZEWSKI Jakub, Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 38(67)/2023, s.204-218.
 26. ŁUKASZEWSKI Jakub, „Szczyny”, „rzyć”, „jajca” i fragment Dialogu o Tobiaszu. Uczniowskie marginalia Jakuba Grodzickiego (ok. 1560–1630) w woluminie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1/2023, s.23-41.
 27. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian Mariusz, Uramowska Joanna, Historie nowotomyskich kamienic. Poznańska 6, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Nowy Tomyśl 2023, ss. 28.
 28. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian Mariusz, Franciszek Satkowski (1878-1945) wystawa po latach, „Poradnik Bibliotekarza”, nr 5/2023, s.30-31.
 29. ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Fragmenty księgozbioru Emilii Sczanieckiej (1804–1896) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Litteris et amicitia. Studia ofiarowane Profesor Annie Kamler w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Pietrzkiewicz Dorota, Seroka Katarzyna, Puchalski Jacek (red.), Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2023, s.201-223.
 30. RYBARCZYK Agnieszka, Inność książki, czyli dlaczego bez liberatury nie ma literatury, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023: Książka I, s.120-132.
 31. RYBARCZYK Agnieszka, Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” nr 27/2023, s.
 32. SADOWSKA Agnieszka, Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki: studia i szkice z teorii praktyki, red. A. Has-Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, ss. 186, recenzja, „Biblioteka” nr 27/2023.
 33. SKUTECKI Jakub, O sztuce rozumienia architektury (czyli o dwóch magazynach bibliotecznych), [w:] Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece. Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH, A. Chadaj, A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2023.
 34. SZCZEPANOWSKA Sandra, Kościewicz Dawid, Finanse bibliotek uczelni badawczych w świetle danych AFBN, Biuletyn EBIB, nr 209/2023, https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1957,osoba_boleslaw_erzepki_konserwator_zbiorow_poznanskiego_towarzystwa_przyjaciol_nauk.html?u=os_czasu.html
 35. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Nośniki idei. Eksponaty masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Biblioteki Osobliwości, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2023, s. 321-338.
 36. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Józef Franciszek Tomaszewski (1824-1899), Polski Słownik Biograficzny, T. LIV/2, z. 221, Warszawa-Kraków 2022, s. 228-230.
 37. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Władysław Tomaszewski (1865-1914), Polski Słownik Biograficzny, T. LIV/2, z. 221, Warszawa-Kraków 2022, s. 265-266.
 38. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Antoni Kwiryn Otto Trąmpczyński (1804-1864), Polski Słownik Biograficzny, T. LIV/4, z. 223, Warszawa-Kraków 2023, s. 590-591.
 39. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Spisy członków lóż masońskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako źródło do badań nad kadrą pedagogiczną Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum oraz Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie w latach 1821–1935, „Przegląd Zachodniopomorski” nr 38(67)/2023, s. 178-203, https://wnus.usz.edu.pl/pzp/sm/issue/1273/article/20295/ 
 40. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Wolnomularze i poznański rynek książki w latach 1794-1932, „Kroniki Miasta Poznania” nr 4/2023, s. 167-197.
 41. TRACZYK Michał, Samotny smakosz albo krótki przewodnik po komiksowych przedstawieniach konsumpcji, „Załącznik Kulturoznawczy” nr 10/2023 (Komiksowe oblicza codzienności), red. J. Czaja i M. Traczyk, s. 139-159.
 42. TRACZYK Michał, Takie tam o komiksie…, „Stolica Literatury. Magazyn 16. Nagrody Literackiej Warszawy”, 2023, s. 3-5.
 43. TRACZYK Michał, CZAJA Justyna, KAŹMIERCZAK Marek, Religie w komiksach. Wstęp, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” t. 35, nr 44/2023 (Religie w komiksach), red. J. Czaja, M. Kaźmierczak, M. Traczyk, s. 5-7.
 44. TRACZYK Michał, Istotne doświadczenie pokoleniowe, wywiad z profesorami Markiem Jezińskim i Marcinem Lisieckim, rozmawiał M. Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” nr 35/2023, s. 40-45.
 45. TRACZYK Michał, Wierzymy, że nasi czytelnicy docenią ten wysiłek. O Tytusopedii, wywiad z Leszkiem Kaczanowskim, rozmawiał M. Traczyk, „Zeszyty Komiksowe” nr 35/2023, s. 48-55.
 46. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Pieciul-Karmińska Eliza, Prywatna biblioteka braci Grimm i odnaleziony fragment księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” nr 27(36)/2023.
 47. WÓJCIK Rafał, Czyją drukarnię 30 czerwca 1557 roku umieścił w swoim domu Kasper Goski, burmistrz poznański?, „Kronika Miasta Poznania” nr 1/2023: Książka I, 11-22.

 

Redakcje książek

1. BRÓDKA Małgorzata (red.), Katalog XXVII Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej, UAM Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2023.

2. KUBIŚ Katarzyna (współred.), I Wystawa Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Katalog wystawy, Wydawca: SIP, Bydgoszcz 2023.

Tłumaczenia

 1. TRACZYK Michał, tłumaczenie tekstu: Tomas Prokupek, Tytus, Titus, Mikulas – i znowu Tytus. Słowackimi i czeskimi śladami Papcia Chmiela, „Zeszyty Komiksowe” nr 35/2023, s. 58-63.

Złożone do druku/publikacji online

 1. ADAMCZAK Małgorzata, MROWICKA Blanka, SZULC Aleksandra, WIKTOR-SASS Agnieszka, Działania projakościowe w strategii rozwoju czasopism UAM realizowane poprzez Platformę PRESSto [Quality-focused activities and tasks in the strategy for the development of AMU journals published on the PRESSto Platform], materiały pokonferencyjne (międzynarodowa konferencja Wyzwania współczesnego publikowania, Politechnika Lubelska, 25-26.05.2023), w recenzji.
 1. GMEREK Katarzyna, That Gloomy Dreamer. A Scottish Teacher of 19th century Eastern European Romantics, [w:] The Meeting of Scotland and Europe, wydawnictwo pokonferencyjne, Semper, Warszawa 2024.
 2. GMEREK Katarzyna, Lucy O’Moore, a Poor Stranger, „Irish-Polish Society Yearbook” za 2023, wyd. 2024
 1. JAZDON Artur, Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945, wyd. 2 zmienione, poszerzone i uzupełnione, ss. 265 [planowa publikacja I poł. 2024].
 2. KUCHARSKA Alina, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu i jego „przyjaciółki”. Kobiety wśród darczyńców towarzystwa naukowego na przeł. XIX i XX w., [w:] publikacji pokonferencyjnej wydanej po konferencji Jadwiga Zamoyska (1831-1923). W kręgu kobiet aktywnych społecznie i organiczniczek, współorg. przez Fundację Zakłady Kórnickie, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (oddany do druku).
 3. KUCHARSKA Alina, „Wycieczka piesza praktyczną lekcją miłości ojczyzny”, czyli jak na początku XX wieku Wielkopolanie uprawiali turystykę, cz. 1 i 2, czekają na publikację online w serwisie hrabiatytus.pl.
 4. KUCZKOWSKA Maria, Zmiana paradygmatu działania współczesnej biblioteki naukowej w wybranych obszarach informacji i komunikacji naukowej w świetle badania ankietowego, „Przegląd Biblioteczny” (w druku) 
 5. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Aniela Tułodziecka, Polski Słownik Biograficzny (tekst w redakcji)
 6. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Zofia Tułodziecka, Polski Słownik Biograficzny (tekst w redakcji).
 7. URBAŃSKA Agnieszka, „Zmarli zamknięci w szufladach”. Rzecz o obrazkach żałobnych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, artykuł zgłoszony do druku (do materiałów pokonferencyjnych Życie Prywatne Polaków w XIX wieku „Requiem”, 5-6.10.2023, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
 1. WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Jeden wolumin, wiele pytań – zbiór francuskich powieści rycerskich z księgozbioru braci Grimm, [w:] Explicitus est liber – dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800, red. B. Bonar, A. Fluda-Krokos, Ł. Łukawski, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2023 (w druku).  

 Czekające na druk, złożone i przyjęte do druku w 2022, niewydrukowane w 2023

 1. JAZDON Andrzej, Wielkopolskie tradycje chóralne, [w:] Materiały pokonferencyjne 100-lecie poznańskiej muzykologii [w druku]
 2. JAZDON Andrzej [redakcja tekstu], WIECZOREK Ryszard, Adolf Chybiński, „Pamiętniki 1939-45” [w druku]
 3. TOMCZYK-KOZIOŁ Karolina, Księgozbiór Wielkiej Loży Hamburga w zbiorach wolnomularskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (wysłany do redakcji, ukaże się w wydawnictwie pokonferencyjnym III Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych, zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 22-23.09.2022).
 4. ХАТЛАС Й., Гагаузите в град Варна и в село Кестрич в миналото и сега, Płowdiw.
 1. ŁUKASZEWSKI Jakub, WYDRA Wiesław, Mnemotechniczne teksty staropolskie ze zbiorów gnieźnieńskich, „Slavia Occidentalis”, nr 78/1 (202?), s. 115-126 [w druku].
 2. URBAŃSKA Agnieszka, Zachowaj proszę w swoich modlitwach…. Obrazki komemoratywne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (wydawnictwo pokonferencyjne, Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie Spotkanie 22, org. Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 18-19.05.2022, złożony do druku).
 1. WÓJCIK Rafał, Wokół dziejów księgozbioru ewangelickiego kościoła pw. Św. Krzyża z Poznania. Na przykładzie książek Andreasa Ackermanna i Arthura Rhodego zachowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych, wydawnictwo pokonferencyjne pod red. Agnieszki Franczyk-Cegły i Doroty Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2023 [w druku]

Czekające na druk, złożone i przyjęte do druku w 2021, niewydrukowane w 2022 i 2023

 1. JAZDON Artur, Biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie… Miejsca pracy organicznej, w: Spółki, fabryki, czytelnie… Areny pracy organicznej, Poznań (dla PTPN)

Recenzje na blogu BUP

W 2023 roku ukazało się na Blogu BUP 6 wpisów 5 autorek: Natalii Figan i Marii Kuczkowskiej (1), Katarzyny Gmerek (1), Diany Szary-Matuszkowiak (1), i Ewy Zys (3).

 1. FIGAN Natalia, KUCZKOWSKA Maria, Baza Wiedzy UAM – nauka w jednym miejscu, http://blogbup.amu.edu.pl/2023/02/baza-wiedzy-uam-nauka-w-jednym-miejscu/, 02.2023
 2. GMEREK Katarzyna, „The Polish fire”. Maria Klementyna Sobieska, http://blogbup.amu.edu.pl/2023/03/the-polish-fire-maria-klementyna-sobieska/, 03.2023
 3. SZARY-MATUSZKOWIAK Diana, „Megazagrożenia” Nouriela Roubini w biorach Bilioteki, http://blogbup.amu.edu.pl/2023/05/megazagrozenia-nouriela-roubini-w-zbiorach-biblioteki/, 05.2023
 4. ZYS Ewa, Biblioteki, których nie ma na mapie, http://blogbup.amu.edu.pl/2023/05/biblioteki-ktorych-nie-ma-na-mapie/, 05.2023
 5. ZYS Ewa, Miejske opowieści, odkrycia i olśnienia, http:// blogbup.amu.edu.pl/2023/07/miejskie-opowiesci-odkrycia-i-olsnienia/, 07.2023
 6. ZYS Ewa, Agata Christie czyli cała wiedza o zbrodni, http://blogbup.amu.edu.pl/2023/05/agata-christie-czyli-cala-wiedza-o-zbrodni/, 09.2023
Loading...
Skip to content