Publikacje Pracowników BUP – 2003

Acta obligationum, quietationum, controversiarum, decretorum et contractuum sub administratione plebanorum Sancti Adalberti, ab anno 1537 ad annum 1591, czyli akta zobowiazań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem parafii św. Wojciecha, red. Naukowa Ks. Leszek Wilczyński, z łaciny tłumaczył Rafał Wójcik (współautor tłumaczenia), Poznań 2003, ss. 346

Aleksiński Jan (Oprac.), Telegramy Kościuszkowskie (Seria Antiquitates Minutae), Poznań 2003, Biblioteka Uniwersytecka, ss. 5

Anders Arborelius OCD, Paradoks świętoci Boga, tłum. z j. szwedzkiego Justyna Iwaszkiewicz. Zeszyty Karmelitańskie. Pismo poświęcone duchowości 3(24) 2003, s. 55-62

Biblioteka. Redakcja i wydanie rocznika 7(16), Poznań 2003

Głowacka-Helak Małgorzata, Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-1950, Biblioteka, 7(16)2003, s. 69-79

Hatłas Jerzy, Das Offizier- und Unteroffizierkorps der legio I Italica in Novae (von 68/69 nach Chr. Bis Gallienus), Novensia, 14/2003, s. 263- 271

Iwaszkiewicz Justyna, Święta Brygida Szwedzka. Macierzyński patronat dla Europy, Ząbki 2003, ss.183

Jagielska Maria, Prace rysunkowe uczniów szkół poznańskich z r. 1911 i 1913 w zbiorach BU w Poznaniu, Biblioteka, 7(16)2003, s. 59- 68

Jazdon Andrzej, Bibliografia prac Kornela Michałowskiego. De Musica, vol.4/2003 free.art.pl/demusica/

Jazdon Andrzej, Muzyczny świat katedry, Kronika Miasta Poznania, 1/2003, s. 290-300, il.

Jazdon Andrzej, Organy Ladegasa, Kronika Miasta Poznania, 3/2003, s. 354-366, il.

Jazdon Andrzej, Przetańczyć spektakl, przetańczyć życie. Szkic o balecie w Poznaniu, Operomania, 5(11)sezon 2002/2003, s. 4-5, il.

Jazdon Andrzej, ‘W sercach prawdziwy szacunek’. Co mieszkańcy XIX-wiecznego Poznania wiedzieli o Moniuszce?, Operomania, 4(10) sezon 2002/2003, s. 4-7

Jazdon Artur, Czy faktycznie utrudniamy?, Życie Uniwersyteckie, 11/2003, s. 13

Jazdon Artur, Jak na rynku książką handlowano, Kronika Miasta Poznania, 2/2003, s. 372-388

Jazdon Artur, O przyszłości systemu biblioteczno- informacyjnego UAM, Życie Uniwersyteckie, 2/2003, s.14-15

Jazdon Artur, O nowych zawodach, stanowiskach i umiejętnościach. W: Zawód bibliotekarza dziś i jutro, Warszawa 2003, s. 97- 114

Jazdon Artur (współautor), Performance Indocator and Standards for Polish Scientific Libraries. Library and Information Research, R. Vol.27, nr 87/2003, s. 17-28

Jazdon Artur (Rec.), Przestrzenie informacji. Pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka. Poznań 2002, Biblioteka, 7(16)2003, s.227-230

Jazdon Artur, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002, Biblioteka, 7(16)2003, s. 233-262

Jazdon Artur (Oprac.), Sztambuchy (Seria Antiquitates Minutae), Poznań 2003, Biblioteka Uniwersytecka, ss.6

Jazdon Artur, Jakub Skutecki, Z kart historii Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteka, 7(16)2003, /płyta CD/

Jazdon Krystyna, Konferencja ‘Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych’ (Poznań, 13-15 listopada 2002 r.), Przegląd Biblioteczny, z.4/2002 [wyd. 2003], s.347-351

Jazdon Krystyna, Seria ‘Spisy Zawartoci Prasy Wielkopolskiej XIX wieku’, z. 19, Przyjaciel Ludu, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 22, Poznań 2003, ss.228

Jazdon Krystyna, Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych, Bibliotekarz, 2/2003, sprawozdanie, s.21-24

Marcinkowski Piotr, Biblioteki wielkopolskie w XVIII, Biblioteka , 7(16)2003, s.9-26

Marcinkowski Piotr, Mikołajska Aleksandra, Olszewska Helena, Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej ”Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych” Poznań 13-15 listopada 2002 roku, oprac., Biblioteka, 7(16)2003, s. 151-204

Mnich prawosławny [pseud.], O powtarzaniu imienia Jezus – praktyka modlitwy jezusowej, tłum. z j. szwedzkiego Justyna Iwaszkiewicz , W Drodze. Miesięcznik poświęcony życiu chrzecijańskiemu 1(353) 2003, s. 118-124

Nowakowski Andrzej, Przemieszczanie zbiorów – ‘mała katastrofa’ biblioteczna (z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteka, 7(16)2003, s. 123-128

Osięgłowski Janisław, Restaurować czy konserwować?, Biblioteka, 7(16)2003, s.129-136

Osięgłowski Janisław, Ochrona książki bibliotecznej, Poznań 2003, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nr 26, ss. 118

Praczyk-Jędrzejczak Małgorzata, Rekord zasobu dla wydawnictw zwartych w systemie HORIZON i jego wykorzystanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteka, 7(16)2003, s.107-120

Przestrzenie informacji, red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak, rec. Artur Jazdon, Biblioteka, 7916)2003, s.227-229

Rada miasta Poznania przekazuje szpital w. Gertrudy i kościół św. Stanisława jezuitom poznańskim, z łaciny przełożył Wójcik Rafał, Kronika Miasta Poznania, 3/2003, s. 215-216

Skutecki Jakub, Jańczak Małgorzata, Na likier do kantorowiczów, Świat win, 5(25) IX-X 2003, s. 38-40

Skutecki Jakub, Poznańskie fortyfikacje na starych pocztówkach, Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne, zesz. 2-4, Poznań 2003

Skutecki Jakub, Ulica Grunwaldzka [zestaw widokówek], Poznań 2003, Biblioteka Uniwersytecka

Skutecki Jakub, Jańczak Małgorzata, Piskorski Tadeusz, Album Ulicami Poznania, Poznań 2003, ss. 240

Spaleniak Alicja, Szerksznis Żaneta, Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteka, 7(16)2003, s. 79- 94

Spaleniak Alicja, Próby dostosowania starego gmachu bibliotecznego do nowoczesnych wymagań organizacyjnych na przykładzie BU w Poznaniu. Materiały z konferencji naukowej: Akademickie Centrum Zasobów Informacyjnych: Kielce, Politechnika Świętokrzyska 20-21.03.2003, 8s, /płyta CD

Spaleniak Alicja, Szerksznis Żaneta, Użytkownik BU w Poznaniu – jego potrzeby, poziom zadowolenia i satysfakcji. Materiały z konferencji naukowej ”Czytelnik czy Klient” Toruń 4-6.12.2003, /płyta CD/

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002, oprac. Artur Jazdon, Biblioteka, 7(16)2003, s.233-262

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2002, oprac. Danuta Czaja, Biblioteka, 7(16)2003, s.263-285

Stinissen Wilfrid, Panie, naucz nas się modlić. Ku modlitwie milczenia, z języka szwedzkiego przełożyła Justyna Iwaszkiewicz, Poznań 2003, ss. 156

Stinissen Wilfrid, Żyć w głębokiej relacji z Bogiem, z języka szwedzkiego przełożyła Justyna Iwaszkiewicz, Kraków 2003, ss.127

Wilgosiewicz-Skutecka Renata, Poznań, Bibliothéque de l’université, NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN, Paryż 2003, nr 111, s. 4-5, il.

Wójcik Rafał, Wiesiołowski Jacek, Napisy nagrobne ze starej fary w ”Monumenta Sarmatorum” Szymona Starowolskiego, Kronika Miasta Poznania, 3/2003, s. 103-119

Wydra Wiesław, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań 2002 [wyd. 2003], Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nr 25, ss. 224

Wydra Wiesław, O najdawniejszej książce drukowanej w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 31

 

Loading...
Skip to content