Publikacje Pracowników BUP – 2001

Aleksiński Jan, Obrazy prosto z ust. W: Życie Lubrańca, 12/2001, s.5

Aleksiński Jan, Słowo malowane. W: Życie Lubrańca, 4/2001, s.1,3

Aleksiński Jan, W 20 rocznicę śmierci Prymasa Wyszyńskiego. W: Życie Lubrańca, 6/2001, s.4

Aleksiński Jan, Zapalmy światełko pamięci. W: Życie Lubrańca, 10/2001, s.1

Andruszko Hanna, Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries. Monachium 1996. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.214 – 217

Bogłowska Anna, Jazdon Artur, Uwagi na koniec toruńskiego seminarium. W: Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich. Toruń 2001, s. 145 – 150

Chachlikowska Aldona, Henryk Dąbrowski 1926-1997. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.39 – 41

Gmerek Katarzyna, Od celtofilii do celtologii. Zbiory celtyckie Biblioteki uniwersyteckiej. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.78 – 89

Gmerek Katarzyna, W poszukiwaniu św. Graala: o szukaniu i znajdowaniu literatury dotyczącej Bretanii z perspektywy bibliotekarza. W: Zeszyty Konserwatorium Celtyckiego Domu Bretanii, 2/2001, s.98 -102

Hatłas Jerzy, Pająkowski M.J., Swisztowskie czitaliszte (Początki oraz stan obecny). W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.198 – 202

Jagielska Maria, Maria Szymańska 1916-1979. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s. 157 -159

Jazdon Andrzej, Bibliography. W: Henryk Wieniawski Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centures. Poznań 2001, s.307 -334

Jazdon Andrzej, Casparini. W: Encyklopedia Muzyczna PWM. Kraków 2001, t.2, suplement CD, s.12 -13

Jazdon Andrzej, Kornel Michałowski 1923 – 1998. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.110 – 111

Jazdon Andrzej, Nieznane wiersze Molskiego. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.203 – 207

Jazdon Andrzej, ‘Paganinim wprawdzie nie był’…czyli rzecz o nauczaniu muzyki w Poznaniu do 1918. W: Kronika Miasta Poznania, 4/2001, s.215 – 231

Jazdon Andrzej, Teatralna kolekcja. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s. 90 -108

Jazdon Andrzej, Witold Pawlikowski 1910 – 1985. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.126 -128

Jazdon Artur, Bibliotekarz dziedzinowy – nowe spojrzenie po latach. W: Bibliotekarz, 2/2001, s.7 -10

Jazdon Artur, Edward Kuntze. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.90 – 94

Jazdon Artur, Kalendarze poznańskie okresu zaborów. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.55-77

Jazdon Artur (rec.), Miscellanea informatologica. Pod red. M.Górnego i P.Nowaka. Poznań 2001. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.217 – 220

Jazdon Artur, Podręczniki w ofercie wydawców poznańskich (1831-1862). W: Kronika Miasta Poznania, 4/2001, s.179-190

Jazdon Artur, Prymas tysiąclecia. Katalog wystawy. Poznań 2001, ss.62, il.

Jazdon Artur, Sprawozdanie z działalnosci BU za rok 2000. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.221-247

Jazdon Artur, Stan a perspektivy knihoven w Polsku. W: DUHA. Informace o knihah a knihovnach z Moravy, R.15:2001, s.14 – 20

Jazdon Artur, VI Poznański Przegląd Książki Naukowej. W: Bibliotekarz, 6/2001, s.22 – 23

Jazdon Artur, Unde venis? W: Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich. Toruń 2001, s.7 – 16

Jazdon Krystyna, Oświata. Pismo sześciotygodniowe poświęcone domowi i szkolnemu wychowaniu. Spis zawartości prasy wielkopolskiej. Zeszyt 17. Poznań 2001, ss.25

Kowal Ewelina, Jan Rymarkiewicz – nauczyciel i miłośnik ksiąg. W: Kronika Miasta Poznania 4/2001, s. 191 – 200

Kowal Ewelina, Tadeusz Ziółkowski 1906 -1959. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.188 – 191

Kowal Ewelina (oprac.) Bibliografia prac z historii gospodarczej i społecznej opublikowanych w Polsce w 1994 – 1995. W: Studia Historiae Oeconomicae, vol. 24, Poznań 2001, s. 187 – 214.

Kozak Halina, Zofia Lubina Kawecka 1888 – 1971. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.72 – 76

Łopaczyk Justyna, Wokół trzech edycji monografii Piotra Chmielowskiego: Adam Mickiewicz. Zarys Biograficzno-Literacki. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.44 – 54

Nowakowski Andrzej, Józef Gaca 1929 – 1977. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.59 -60

Nowakowski Andrzej, Z żałobnej karty. W: Biblioteka 5(14) 2001, s.208 – 210

Ochmańska Aleksandra, Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie bpa poznańskiego Jana Lubrańskiego. W: Biblioteka 5(14) 2001, s.7 -16

Osięgłowski Janisław, Stanisław Kubiak 1925 – 1990. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.87 – 89

Praczyk – Jędrzejczak Małgorzata, Dublin Core – nowoczesny format opisu metadanych. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.163 – 172

Praczyk – Jędrzejczak Małgorzata, Katalogowanie dokumentów elektronicznych – polska norma. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s. 140 – 162

Praczyk – Jędrzejczak Małgorzata, Katalogowanie dokumentów elektronicznych: wybrane zagadnienia. W: Miscellanea informatologica. Poznań 2001, s.73 – 106

Rucińska-Nagórny Anna, Jazdon Artur, Implementing the HORIZON computing system in the University Library in Poznań. W: The Electronic Library, Vol.19 (2001), Nr 3, s.144 – 152

Skoczyński Bogumił, Józef Cybertowicz 1928 – 1971. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.35 – 36

Skutecki Jakub, Historia drewnianej figury żelaznego obrońcy. W: Kronika Miasta Poznania, 2/2001, s.349 -352

Skutecki Jakub, Ikonograficzny drobiazg z dziejów Kaiser- Wilhelm-Bibliothek. W: Biblioteka, 6(15)2002, s. 115-118

Skutecki Jakub, O budowaniu i urządzaniu szkół, czyli bryk z niemieckiego podręcznika architektury. W: Kronika Miasta Poznania, 4/2001, s.215 – 231

Skutecki Jakub, Zapomniana szkoła. W: Kronika Miasta Poznania, 4/2001, s. 153 – 161

Sławiński Zbigniew, Aleksander Birkenmajer 1890-1967. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.23 -26

Sławiński Zbigniew (rec.) Enciklopedija kniznogo dela. Moskwa 1998. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.211-214

Spaleniak Alicja, Stefan Vrtel-Wierczyński 1886 – 1963. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s 176 -183

Spaleniak Alicja, Udostępnianie zbiorów w BU w Poznaniu 1919 – 1999. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.123 -139

Wesołowska – Mis Hanna, Wdrożenie modułu czasopisma systemu HORIZON w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.185 -194

Wieland Hanna, Jan Baumgart 1904 – 1989. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich. Poznań 2001, s.16 – 21

Wieland Hanna, Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu. Cz.1. Spis zawartośi prasy wielkopolskiej. Zeszyt 16. Poznań 2001, ss.114

Wójcik Rafał (tłum.), Kroniki poznańskich Karmelitów Bosych [Lata 1731-1750]. Poznań 2001, s.224 -278

Wydra Wiesław, Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa z 1581 roku. W: Biblioteka, 5(14) 2001, s.195 -197

Żyromski Marek, Hatłas Jerzy, Różne formy aktywności rzymskiego poza granicami Imperium w wietle trzech inskrypcji łacińskich. W: Nowy Filomata, 2/2001, s.125 – 132

 

Loading...
Skip to content