Publikacje Pracowników BUP – 2017

BRÓDKA Małgorzata, Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej, “Bibliotekarz” 4/2017, s. 10-14.

BRÓDKA Małgorzata, Biblioteka i relacje nadawczo-odbiorcze, “Folia Toruniensia” 17/2017, s. 191-203.

DĄBROWICZ Małgorzata, Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece, „Biblioteka” nr 21(30) 2017, s. 205-227.

DĄBROWICZ Małgorzata, Zarządzanie jakością poprzez wzmacnianie systemu wartości w bibliotece [W:] Zarządzanie jakością w bibliotece, Maja Wojciechowska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017, s. 115-127.

GŁOWACKA-HELAK Małgorzata, Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939-1947, „Biblioteka” 21 (30) 2017, s.87-100.

GMEREK Katarzyna, Poles in 19th – Century Scotland, Imaging Scottishness: European and Domestic Representations, ed. Aniela Korzeniowska, Izabela Szymańska. Warszawa 2017, s.144-161.

GÓRA Barbara, Odkrywanie duszy – list prywatny jako przekaźnik wartości w sytuacji granicznej w aspekcie literatury osobistej, [W:] Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, pod. red K. Segiet, K. Słupskiej, Poznań, 2017, s 187-205 .

GRAŻYŃSKA Iuliana, Analyse du manuscrit Pieces en prose, et en vers, a l’usage de l’aimable societé des maçons libres a Lorient, „Parole maçonnique”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucureşti / Grande Loge Nationale de la Roumanie, Loge de Ritualitique Comparée et de recherches Maçonniques, s. 20– 26, 2017. ISSN 2457-4791.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Analiza manuscrisului « Piese în proză şi în versuri, spre folosinţă la îndemâna amabilei societăţi de masoni liberi din Lorient », „Cuvânt masonic”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucuresti, Marea Lojă Naţionala a României, Lojă de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, s. 22 – 28, 2017. ISSN 1224-8142.

XATЛАC Йeжи, Българите в Приазовието в миналото и днес (Предварителни изследвания в Република Полша), „Дриновски Сборник” ‘ „Дриновський збiрник”. Т. 9. Софiя -Хaркiв – 2016, s. 136-141. (artykuł ukazał się w roku 2017).

XATЛАC Йeжи, Българската етническа ощност в Приазовието днес. За намиенованието и събременното състояние на диаспората, „Проглас. Филологическо списание” / Proglas. Journal of the Faculty of Modern Languages, St. Cyril and St. Methodius Univwersity of Veliko Turnovo. 2017, год. 26, кн. 1, s. 88-95.

HATŁAS Jerzy, Bułgarzy w Nadazowiu – zapomniana diaspora, Poznań 2017, ss. 157.

JAZDON Artur, Profesor Ryszard Marciniak – Dyrektor Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1980-2009, [W:] Kronika Miasta Poznania, nr 1 z 2017, s. 257-273.

JAZDON Artur, Skutecki Jakub, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Zabytki Poznania, Poznań 2017, ss.163.

JAZDON Artur, Projakościowe zarządzanie kadrami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. [W:] Zarządzanie jakością w bibliotece, praca zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej, Warszawa 2017, s. 385-402.

KARWASIŃSKA Emilia, Biblioteczne usługi wydawnicze – nowa rola biblioteki naukowej [W:] Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 237-264.

ŁUKASZEWSKI Jakub, Inkunabuły odnalezione w trakcie inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie [W:] Książka dawna i jej właściciele. Zbiór studiów, pod red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegły, t.1, s. 239-268 Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum.

ŁUKASZEWSKI Jakub, WÓJCIK Rafał, Matteolo Mattioli (Mattheolus Perusinus) i jego mnemotechniczny traktat „De memoria augenda” w kontekście polskim przełomu XV i XVI w. [W:] Co musi wiedzieć uczony edytor, nawet jeśli nie chce: prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Wydrze, pod red. B. Hojdisa i K. Krzak-Weiss, Poznań 2017, s. 75-99.

ŁUKASZEWSKI Jakub, WÓJCIK Rafał, Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 roku w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Książka dawna i jej właściciele. Zbiór studiów, pod red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegły, t.1 , 103-115 Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (IV), Rodzina Gołąbków (Potarzyce, Westfalia, Nowy Tomyśl), „Przegląd Nowotomyski”, 2017 nr 1 (41), s.42-66.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (V), Rodzina Kandulskich. Przedwojenni restauratorzy, właściciele Strzelnicy, „Przegląd Nowotomyski”, 2017 nr 2 (42), s.30-50.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Sagi nowotomyskich rodów (VI), Rodzina Wolnych – „zaradny Wielkopolanin” i jego potomkowie, „Przegląd Nowotomyski”, 2017 nr 3 (43), s. 26-57.

RYCHLIK Małgorzata, Perspektywy stosowania wskaźników altmetrycznych w ocenie dorobku polskiej humanistyki [W:] Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, s. 91-111.

RYCHLIK Małgorzata, Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych – działania komplementarne czy konkurencyjne? [W:] Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia bazy danych BazTech, Kraków 26-27.06.2017. Materiały konferencyjne, [dostęp: 12 lutego 2018], Dostępny w Internecie: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/600>.

SKUTECKI Jakub (tłumaczenie), B. Wenzel: Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894-1902, „Biblioteka” nr 21(30), 2017, s.79-86.

SZERKSZNIS Żaneta, KUBERA Jacek, SKOCZYLAS Łukasz, Towards a Revival of Znaniecki’s Achievements? Florian Znaniecki’s Theory and Methodology: Their Presence in Citation Databases and Possible Applications in Contemporary Migration Studies [in:] Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas (eds.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Science; Peter Lang Editions, Frankfurt am Main 2017, pp. 1-249; ISBN 978-3-631-72453-8 (Print); DOI 10.3726/b11467.

WAWRZYNIAK Olga (Вавжиняк Ольга), Перцепция духовных ценностей и идеи Бога против понимания свободы в творчестве Льва Н. Толстого [W:] Материалы Международной научно – практической конференции Религия и история, 20 – 22 апреля 2017 года, Минск, Республика Беларусь, s. 336-340.

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Fragmenty księgozbioru poznańskiego kolegium jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali [W:] Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy.

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata (tłumaczenie) Lubostroń : historia ogrodu i parku w majętności hrabiów Skórzewskich / Maciej Świątkowski, Katarzyna Balik. – Lubostroń : Pałac Lubostroń, [2017] (Appendix s. 173-175).

WOJCIŃSKI Damian, WOJCIŃSKA Maria, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, ”Kontrola Państwowa” Nr 2 2017, s. 113-126.

Loading...
Skip to content