Publikacje Pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – ROK 2016

BRÓDKA Małgorzata, Budowanie reputacji biblioteki akademickiej w kontekście kształtowania księgozbioru [W:] Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, red. Maja Wojciechowska, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2016, s. 285-294.

CHACHLIKOWSKA Aldona, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 153-182.

DĄBROWICZ Małgorzata, Biblioteczna przestrzeń wiedzy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „EBIB – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [online], 2016 nr 7 (169), [dostęp: 30 listopada 2016], Dostępny w Internecie: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/490/633>.

GŁOWACKA-HELAK Małgorzata, Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej z lat 1921-1927, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 81-95.

GMEREK Katarzyna, Władysław Sommerville Lach-Szyrma and the Cornish Revival [W:] New Trails and Beaten Paths in Celtic Studies, ed. Maria Bloch-Trojnar, Robert Looby, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2016, s. 31-42.

GRABOWSKA Hanna, Restructuring processes of Library and Information Service in Lewisham Borough of London, “Zarządzanie Biblioteką” 2016, Nr 1(8).

GRAŻYŃSKA Iuliana, Le catalogue des imprimés françaises dans la Collection Maçonnique de la Bibliothèque Universitaire de Poznań, „Parole Maçonnique” [online], Paris – Bucarest, Le Centre Regional d’Etude Franc-Maçonnique Paris – Bucarest / La Grande Loge Nationale de la Roumanie, Loge Ritualitique Comparée et Recherche Maçonnique, 2016 nr 1 (11), [dostęp: 2016], s. 14-15, Dostępny w Internecie: <http://hdl.handle.net/10593/14826>.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Materiały do katalogu druków w języku francuskim w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [online], 2016, [dostęp: 2016], Dostępny w Internecie: <http://hdl.handle.net/10593/14305>.

XATЛАC Йeжи, Бьлгарската общност в Република Молдова днес [W:] Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultura / Молдовскобългарски връзки: история и култура, Chişinău 2016, s. 282-289.

XATЛАC Йeжи, ДУМИНИКΑ Иван, Бесарабските българи и Полша. Към формулирането на проблема. „Алманах Родолюбец, 2016 брой 8, s. 183-187.

JAZDON Artur, „Śmierć książki”, ale czy też śmierć biblioteki szkoły wyższej? [W:] Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, pod red. Wiesława Juszczaka, Toruń 2014, [wyd. 2016], s. 33-47.

JAZDON Artur, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929-1939, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 97-122.

JAZDON Artur, Uwagi na marginesie opracowania Alicji Jędrych, Polskie serie literackie w XIX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, 2015 z. 2 (21), [wyd. 2016], s. 101-106.

JAZDON Artur, JAZDON Krystyna, Poznańskie XIX-wieczne podręczniki i literatura służąca działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku, pod red. Iwony Michalskiej i Grzegorza Michalskiego, Łódź 2016, s. 197-210.

Komiks. Wokół warstwy wizualnej, red. Justyna Czaja, Michał Traczyk, Poznań, Instytut Kultury Popularnej, Biblioteka Uniwersytecka, 2016, Wykłady Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, red. Rafał Wójcik, Michał Traczyk, t. 1.

LAMBERTI Maria, THEUS Monika, Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 183-206.

ŁOPACZYK Justyna, PRACZYK-JĘDRZEJCZAK Małgorzata, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – książnica z ponadstuletnią tradycją, „Tytuł Ujednolicony” [online], 2016 nr 2 (19), s. 10-15, [dostęp: 25 maja 2016], Dostępny w Internecie: <http://kwartalnik.nukat.edu.pl/tytul-ujednolicony-2192016>.

MIKOŁAJSKA Aleksandra, Narada bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 28 września 2015 r., „Tytuł Ujednolicony” [online], 2016 nr 1 (18), s. 8-9, [dostęp: 3 lutego 2016], Dostępny w Internecie: <http://kwartalnik.nukat.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/TU_1182016.pdf>.

NOWAKOWSKI Andrzej, Janisław Osięgłowski (1942-2016), „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 277-280.

OLSZEWSKA Helena, Biblioteki bez użytkowników! Czyli co to znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015, pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016, s. 201-210.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Tadeusz Światła – poznański kronikarz o nowotomyskim rodowodzie, „Przegląd Nowotomyski”, 2016 nr 3 (39), s. 30-37.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Szołdrscy. Wielkopolska rodzina ziemiańska o nowotomyskich odniesieniach, „Przegląd Nowotomyski”, 2016 nr 2 (38), s. 21-44.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Rodzina mistrza obuwniczego Jana Malińskiego, „Przegląd Nowotomyski”, 2016 nr 1 (37), s. 3-19.

RYCHLIK Małgorzata, THEUS Monika, Users and Resources of Insitutional Repositories (Case Study), „Przegląd Biblioteczny”, 2016 nr 3 z. 84, s. 425-440.

SKUTECKI Jakub, Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Focke, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 123-131.

SZULC Alicja, Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku, „Biblioteka”, 2016 nr 20 (29), s. 7-21.

SZULC Alicja, Z inspiracji księżnej Jolenty. Klasztory franciszkanów i klarysek w średniowiecznym Gnieźnie W:] Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna, Katalog wystawy, Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2016, s.157-173.

THEUS Monika, Information literacy – analiza bibliometryczna, „Bibliotekarz”, 2016 nr 6, s. 4-8.

THEUS Monika, Biblioteka w sieci usług – o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Książka i komunikacja w procesie komunikacji społecznej, pod. red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rucińskiej-Giertych, Wrocław 2015, s. 427-438.

THEUS Monika, Pierwsze lata wolności w Teatrze Polskim w Poznaniu (1918-1924), „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 2016 t. 2, s. 41-56.

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Ksiądz w czasach rewolucji francuskiej. Losy emigranta na podstawie pamiętników Claude’a Antoine’a Pocharda z lat 1792-1833, „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”, Poznań, Instytut Historii UAM, 2016 t. 3 nr 1-2, s. 85-100.

WÓJCIK Rafał, The art of memory in Poland in the Late Middle Ages (1400-1530) [W:] The art of memory in late medival Central Europe (Czech lands, Hungary, Poland), ed. Farkas Gabor Kiss, Budapest – Paris 2016, s. 65-108.

WÓJCIK Rafał, Wokół dwóch diariuszów lekarza i burmistrza poznańskiego, Kaspra Goskiego (1549-1551 oraz 1556-1570) [W:] Memuarystyka staropolska, red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska, Kraków, Wydawnictwo „Collegium Columbinum”, 2016, s. 19-30.

WÓJCIK Rafał (wstęp), Modlitewnik Zygmunta I Starego. Facsimile, red. Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.

WÓJCIK Rafał (wstęp), Modlitewnik królowej Bony 1521-1527, red. Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016, Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia.

WÓJCIK Rafał, Dioležalová Lucie, KISS Farkas Gábor, The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland), ed. By Farkas Gábor Kiss, Budapest – Paris, L’Harmattan, 2016.

Loading...
Skip to content