Publikacje Pracowników BUP – 2015

„Biblioteka” red. nacz. Artur Jazdon, 2015 nr 19 (28), Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ISSN 1506-3615, Dostępny w PRESSto wejście http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/issue/view/307

BRÓDKA Małgorzata, Gromadzenie zbiorów w bibliotece akademickiej wobec aspektów komunikacyjnych, „Zarządzanie Biblioteką” 2015 nr 1 (7), s.23-28.

CHACHLIKOWSKA Aldona, „Biblioteka” – rocznik. Znaczenie czasopisma. “Forum Bibliotek Medycznych” 2015 R. 8 nr 1 (15), s. 213 – 221.

DĄBROWICZ Małgorzata, JAZDON Artur, Założenia i realizacja polityki zrządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-2014, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 129-157.

GMEREK Katarzyna, William Smith O’Brien w Polsce i na Litwie w latach sześćdziesiątych XIX w. [W:] Polska Irlandia wspólna historia?, red. Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski, Poznań 2015, s. 36-49. (=GMEREK Katarzyna, William Smith O’Brien in Poland and Lithuania in the 1860s, [In:] Poland & Ireland – a common history?, red. Krzysztof Marchlewicz, Adam, Poznań 2015, s. 36-49.)

GRABOWSKA Hanna, Organizacja i przebieg warsztatów dla bibliotekarzy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bergen jako przykład funkcjonowania instytucji w otoczeniu globalnym, w: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej: rozwój, bariery, technologie, red. Maja Wojciechowska, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2015, s. 305-314.

GRABOWSKA Katarzyna, RUSZKOWSKI Piotr P., Chwaliszewski Franciszek (1902-1990), „Rocznik Historyczny Lubonia” 2015 nr 4, s. 140-142.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 203-215.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Les relations de la Bibliotheque Universitaire de Poznań avec AMMLA, „Parole maçonnique”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucuresti 2015, s. 65 – 67.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Lettre à l’heure anniversaire, „Parole maçonnique”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucuresti 2015, s. 67 – 68, 201.

GRAŻYŃSKA Iuliana, AMMLA 2014 Relaţiile bibliotecii universitare din Poznąń cu AMMLA, „Cuvânt masonic”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucuresti 2015, s. 58 – 61.

GRAŻYŃSKA Iuliana, Scrisoare la ceas de aniversare, „Cuvânt masonic”, Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucuresti 2015, s. 61.

GRAŻYŃSKA Iuliana, MATCZAK Małgorzata, Biblioteki rumuńskiej Transylwanii, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 217-224.

HATŁAS Jerzy, Gagauzi jako przykład współczesnego mikronarodu, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2015 nr 8, Mikronarody i mikrojęzyki słowiańskie, s. 315-329.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, Protoierey Mihail Chakir – orthodox priest, gagauzian spiritual leader and historian (1861-1938)– and the question of emancipation of Gagauzians as the independent nation [W:] „Tyragetia. Istorie. Muzeologie”, s.n., 2015 vol. IX [XXIV], nr. 2, s. 179-184.

Хатлас Е., Георгиев Г., Всекидневни аспекти на религиозния живот у българите и гагаузите от Бесарабия през посцоциализма [W:] Културно-историческо и езиково наследство на съседна България, София 2013 (wyd.2015), s. 408-447.

HATŁAS Jerzy, MUNTEANU Octavian, Куполните гробници в Тракияпоследните открития и изследвания, „Revista de Stiinţe Socioumane”, 2015 nr 2(30) , s. 19-26.

HATŁAS Jerzy, Seria Drinovski Zbornik – cenny wkład w badaniu diaspory bułgarskiej na Ukrainie, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, 2015 nr 4, s. 162-165.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, Some political and religious problems presented in gagauzian press – on the example of one newspaper “Vesti Gagauzii” in the period of 2010-2013. Международная научно-практическая конференция, посвященная 24-ой годовщине образования Комратского Государственного Университета “Наука. Образование. Культура”, (Под общей редакцией Л.В. Федотовой), 11 февраля 2015 год, Том 2, Комрат 2015, s. 328-334.

HATŁAS Jerzy, Współczesna Polonia w Gagauzji [W:] Polonezi în Moldova. Istorie şi Contemporaneitate. Culegere de studii şi documente / Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów / Polen in Moldova / History and Modernity / The collection of articules and documents, Chişinău – Poznań – Warszawa 2015, s. 346-355.

HATŁAS Jerzy, Bulgarians in Taraclia District and on the territory of Gagauzian Autonomy and its official position in the Republic of Moldova, “Revista de Etnologie şi Culturologie”, Vol. 17, Chişinău 2015, s. 114-118. (= HATŁAS J., The Bulgarian minority in Taraclia District and the Autonomous Territory of Gagauzia (Gagauz Yeri) and its official position in the Republic of Moldova. [In:] Moldova: in search of its own place in Europe (Edited by Natalia Cwicinskaja and Piotr Oleksy). Bydgoszcz 2013, s. 111-119). Reedycja pod minimalnie zmienionym tytułem.

JAZDON Andrzej, Nim nastała era Tey`a czyli o początkach kabaretowego Poznania [W: ] Nie ma jak lata 30-te, Poznań 2015, s. 9-15.

JAZDON Artur (rec.), Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 259-265.

JAZDON Artur, Szumski Tomasz [W:] „Polski Słownik Biograficzny” Szumański Mieczysław – Szwencki Fryderyk, Warszawa- Kraków 2014 (wyd. w 2015), s.385-386.

JAZDON Artur (rec.), Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki, „Rosa” Dom Rózności, Poznań 2014, ss. 244, „Przegląd wielkopolski”, 2015 nr 2(108), s. 76-78.

JAZDON Artur, Jarosław Leitgeber: księgarz wychowawca, księgarz obywatel [W:] „Kronika Miasta Poznania”, Aleje Marcinkowskiego, 2015 tom II, 4, s. 190-205.

JAZDON Artur (rec.), Samuel Bogimił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19-20 listopada 2012 r. , Bibliotheca Lindiana, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 2015, s. 376, ISBN/ISSN: 978-83-235-1969-0.

JAZDON Krystyna, SZULC Aleksandra, Biblioteka częścią „planetarnego układu uczelni” czy pozostająca poza orbitą przestrzeni akademickiej, na przykładzie działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteka w czasie czas w bibliotece, T. 2, Materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin 2015, s. 9- 24.

KARWASIŃSKI Piotr, WESOŁOWSKA-MIS Hanna, Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 159-183.

MIKOŁAJSKA Aleksandra (rec.), Viktor Mayer-Schönberger, Kennet Cukier, BIG DATA: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 267-275.

OLSZEWSKI Tomasz (przeł.), Martin Fenner, Jennifer Lin, ALM- nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych , „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 235-246.

PRACZYK-JĘDRZEJCZAK Małgorzata, ŚWISTEK-OBORSKA Bożena, Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em, „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 225-234.

ROŻEK PAWŁOWSKI Damian, Bożena Cofta-Małecka , „Biblioteka”, 2015 nr 19(28), s. 289-292.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Stolik przy oknie [W:] Historie od kuchni, red. M. Kącki, Poznań 2015, s 24-26.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Hildebrandowie…Od lat 30. minionego stulecia w Nowym Tomyślu, “Przegląd Nowotomyski” 2015 nr 3 (35) , s. 3-14.

RYCHLIK Małgorzata, The role of the academic library in disseminating grey literature – Adam Mickiewicz University Repository as a case study [In:] 8th Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague: National Library of Technology, 2015. Available from: http://nrgl.techlib.cz/index.php/Proceedings . ISSN 2336-5021

RYCHLIK Małgorzata, Bibliotekarze i pracownicy naukowi w procesie budowania repozytorium – katalog zadań. [W:] Historia i media [online], 21.06.2015. Dostępny w Internecie: http://historiaimedia.org/2015/06/21/bibliotekarze-i-pracownicy-naukowi-w-procesie-budowania-repozytorium-katalog-zadan/

SKUTECKI Jakub (oprac.), Sztambuchy [zestaw widokówek], Poznań 2015.

SZERKSZNIS, Żaneta. Audiowizualne biblioteki cyfrowe w otwartym dostępie do wiedzy – wybrane projekty edukacyjne. [W:] Biblioteka – Książka – Informacja – Internet 2014, red. Zbigniew Osiński, Renata Malesa, Sebastian D. Kotuła, Lublin 2015, s.175–188.

SZULC Alicja, KOLBUSZEWSKA Daina (oprac.), Rękopisy (2). Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 28, ISBN: 978-83-60961-10-0.

SZULC Alicja (wstęp), Album amicorum, Poznań 2015, ISBN: 978-83-60961-11-7.

WIELAND Hanna (oprac.), Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy (1836-1845), Poznań 2015, s. 148.

WÓJCIK Rafał, Męka Pana Jezusowa. Z szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Poznań 2015, ss. 384, ISBN: 978-83-232-2862-2.

WÓJCIK Rafał, Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile. Wstęp Wiesław Wydra. Red. Katarzyna Krzak-Weiss, Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Poznań 2015, ss.560, ISBN 978-83232- 2774-8.

WÓJCIK Rafał, Między digitalizacją, blogowaniem a bibliografią. O działaniach naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych związanych z Kolekcją Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteka – Książka – Informacja – Internet 2014, red. Zbigniew Osiński, Renata Malesa, Sebastian D. Kotuła, Lublin 2015, s. 95-108.

Loading...
Skip to content