Publikacje Pracowników BUP – 2014

ADAMIAK Kinga, Badania satysfakcji użytkowników usługi „Zaproponuj kupno książki” w Bibliotece Uniwersyteckiej Poznaniu [W:] Budowanie relacji z klientem biblioteki, Poznań 2014, s.73-92.

ANDRUSZKO Hanna, GMEREK Katarzyna, Jadwiga Drukarczyk, „Biblioteka”, 2014 nr 18(27), s. 247-249.

BRÓDKA Małgorzata, The Role of Legal Deposit of Books in the Polish Library Scheme: The Case of Poznań University Library, ,,Slavic& East European Information Resources”, 2014, volumne 15, Issue 1-2, s. 139-145. Dostępny w Internecie: http://dx.doi.org/10.1080/15228886.2014.873970

BRÓDKA Małgorzata, Wydawco, gdzie jesteś? Czyli pozyskiwanie egzemplarzy obowiązkowych jako przykład budowania relacji z klientem „zewnętrznym” [W:] Budowanie relacji z klientem biblioteki, Poznań 2014, s. 119-126.

CHACHLIKOWSKA Aldona, Przyszłość bibliotekarzy dyplomowanych, „Forum Książki”, nr 2/2013[wyd.] 2014, s. 8-10.

GMEREK Katarzyna, Straty dziedzictwa piśmienniczego Irlandii do 1922 roku [W:] Dziedzictwo utracone-dziedzictwo odzyskane, Warszawa 2014, s. 103-119.

GÓRA Barbara, „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel -Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna [W:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, Seria „Nauka –Dydaktyka Praktyka”, Łódź – Warszawa 2014, t. 151, s. 416-444.

HATŁAS Jerzy, B’lgarite ot Tarakliâ i Taraklijski rajon v minaloto i dnes, „Drinovski Sbornik“, Harkìv – Sofiâ 2014, t.7, s. 98-102.

HATŁAS Jerzy, Bułgarzy w Besarabii-200 lat historii, Poznań 2014, s.131.

HATŁAS Jerzy (rec.), Ivan Duminika, Hram Uspeniâ Božej Materi sela Kirsovo. Istoričeskie aspekty, [W:]„ Makedonski pregled“, g. 37, 2014, kn. 2, s. 155-158.

HATŁAS Jerzy, Monumentalni trakijskite grobnici Kırklareli “А“, “В“, “С” ot Iztočna Trakiâ v milaloto i dnes [W:] Istoriko-kraêznavcì doslìdžennâ: tradicìï ta ìnnovacìï: materìali Mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (Sumi, 29-30 listopada 2013 roku). Častina I – Sumi: SumDPU im. A.s. Makarenka, Sumi 2013[ wyd.2014], s. 2019-2014.

HATŁAS Jerzy, GEORGIEV G, Vâra, vsekidnevie i lokalna kultura. Funkcii na religiâta u b“lgarite i gagauzite ot Besarabiâ prez postsocialističeskiâ period [W:] Besarabskite b“lgari: istoriâ, kultura i ezik (25-godišina na grupata ‹‹Etnologiâ na b“lgarite›› v Cent“ra po etnologiâ na Instituta kulturno nasledstvo, ANM i 20-godišninana Naučnoto družestvo na b“lgaristite v Republika Moldova), Chişinău, 2014, s. 249-262.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, Bucak’taki Gagauzlarin Hayatinda Din, Türklük Bіlimi Araştirmalari -Journal of Tutkology Research, 2011[wyd.2104] Y.16, 29 vol., s. 532-549.

JAZDON Artur, Literatura pedagogiczna w repertuarze wydawców poznańskich XIX wieku [W:] Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, Łódź 2014, s. 125-141.

JAZDON Artur, Student w bibliotece [W:] Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach, Poznań 2014, s. 31-36.

JAZDON Artur, Szulc-Golska [W:] „Polski Słownik Biograficzny” Szubert Wacław-Szumański Mieczysław, Warszawa-Kraków 2013, s. 261-262.

JAZDON Artur, Zarządzanie grupą bibliotekarzy dyplomowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Czego oczekuję od bibliotekarza dyplomowanego? [W:] Bibliotekarz uwolniony – deregulacja degradacja? Białystok 2013, s. 347-357.

JAZDON Artur, JAZDON Krystyna, „Pedagog”-zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca, „Biblioteka”, 2014 nr18(27), s. 209-218.

MIKOŁAJSKA Aleksandra, Opracowanie czasopism w bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu a współpraca z NUKAT [W:] „Seria: Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” Dylematy opracowania, Szczecin 2014, t.13, s. 231-235.

NOWAKOWSKI Andrzej (rec.), Leonard Rosadziński, Poszukiwacze, czyli niezwykli ludzie i stare książki [W:]„Biblioteka”,2014 nr18(27), s. 255-258.

OLSZEWSKA Helena (rec.), Magdalena Przybysz –Stawska, Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku. [W:] ”Biblioteka”,2014 nr 18(27), s.251-254.

ROŻEK–PAWŁOWSKI Damian, Fabryka mebli Polonia, „Przegląd Nowotomyski”, 2014 nr 1 (29), s. 3-9.

ROŻEK–PAWŁOWSKI Damian, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej – zapiski po latach, „Przegląd Nowotomyski”, 2013 nr 4 (28), s. 35-43.

ROŻEK–PAWŁOWSKI Damian, Witaliana i Wiktoria – dwie siostry, wspólny cel, „Przegląd Nowotomyski”, 2014 nr 2 (30), s. 3-9.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Kuczowie…Prawie 100 lat piekarniczej tradycji, “Przegląd Nowotomyski” 2014 nr 4 (32) , s. 3-14.

RYCHLIK Małgorzata, Wpływ repozytorium instytucjonalnego na upowszechnianie dorobku naukowego uczelni. “Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej” 2014 nr 3, s. 321-335. Materiały z konferencji Biblioteka akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie, red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło, Gliwice, 24-25 października 2013 r.

SZULC Alicja, Kodeks magistra Hieronima Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie, „Biblioteka”, 2014 nr 18(27), s. 219-234.

SZULC Alicja, WILGOSIEWICZ- SKUTECKA Renata, O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali, „Biblioteka”, 2014 nr 18(27), s.7-32.

SZULC Alicja, WILGOSIEWICZ- SKUTECKA Renata, Redogörelse för eefterforskningar i Sverige, „Biblis”, 2014, nr 66, s. 3-67.

SKUTECKI Jakub, Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa szerokiej publiczności, „Biblioteka”, 2014 nr 18(27), s. 83-122.

SKUTECKI Jakub, Muzeum im. Hindenburga w Poznaniu,[W:] Wielka wojna „Kronika Miasta Poznania”, Poznań, 2014 nr 3, s. 305-319.

SKUTECKI Jakub, Zbiory ikonograficzne, Poznań 2014, nr 5, s. 28.

WIŚNIEWSKA Aleksandra, Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity, „Biblioteka”, 2014 nr 18(27), s. 171-192.

WÓJCIK Rafał, WYDRA Wiesław, Baltazar Opec. Żywot Pana Jezu Krysta (1522) [opracowanie krytyczne], Poznań 2014, s. 656.

Loading...
Skip to content