Publikacje Pracowników BUP – 2013

ADAMIAK Kinga, BRÓDKA Małgorzata, Gromadzenie jako zaplecze kształtowania marki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] VII Forum Młodych Bibliotekarzy. Warsztaty edukacyjne, Łódź 2012 [wyd.] 2013.

ADAMIAK Kinga, Działalność biblioteki Biblioteca Universita` degli Studi di Milano Bicocca w Mediolanie na tle bibliotekarstwa włoskiego [W:] Materiały z VI Forum Młodych Bibliotekarzy, Poznań, 15-16 września 2011 r. [wyd.] 2013.

ADAMIAK Kinga, Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku, „Biblioteka”, 2013 nr 17 (26), s. 215-230.

„Biblioteka”, red. nacz. Artur Jazdon, 2013 nr 17 (26), Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ISSN 1506-3615 (dawniej ISSN 0551-6579), Dostępny w AMUR: wejście…

BRÓDKA Małgorzata, Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie „Strategii zarządzania zbiorami” Docklands Library (University of East London), „Biblioteka”, 2013 nr 17 (26), s. 231-240.

CHACHLIKOWSKA Aldona (rec.), O potrzebie biblioterapii, „Biblioteka”, 2013 nr 17 (26), s. 279-284.

GMEREK Katarzyna, Scotland in the Eyes of Two Polish Lady Travellers (1790 and 1858) [W:] Scotland in Europe/Europe in Scotland. Links – Dialogues – Analogies, Warszawa 2013.

GRABOWSKA Hanna, Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] VII Forum Młodych Bibliotekarzy. Warsztaty edukacyjne, Łódź 2012 [wyd.] 2013.

GRAŻYŃSKA Juliana, Polen [W: ] Das Märchen von der Weltherrschaft : Österreichisches Freumaurermuseum Schloss Rosenau, red. Peter Back-Vega, Wien: Metroverl 2013, s. 86 –87

HATŁAS Jerzy, B”lgarite v istorâta na grad Poznań [W:] B”lgarite v Severnoto Pričernomorie. Izsledvaniâ i materiali, T. 11, Odessa – Veliko T”rnovo 2012, s. 169-173 = Hatłas Jerzy, B”lgarite v istorâta na grad Poznań [W:] Materi`ali XI Mi`žnarodnoi” naukovoi” „Bolgari Pivni`čnogo Pričornomor’â. Meli`topol’ – Veliko T”rnovo 2010, s. 194-198.

HATŁAS Jerzy, Gagauzi na obszarze Terytorium Autonomicznego Gagauzja – przeszłość oraz teraźniejszość [W:] Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin 2013, s. 245-274.

HATŁAS Jerzy, Rum”nskata i s”vetskata politika za b”lgarite v Besarabiâ v period 1918-1944 g. [W:] B”lgariâ: metropoliâ i diaspora. Sbornik po slučaj 65-godišninata na d.i.n. Nikolaj Červenkov, Kišinev 2013, s. 295-300.

HATŁAS Jerzy, S”dbata na b”lgarite v Budžaka v mežduvoenniâ period i prez vtorata svetovna vojna [W:] B”lgarite v Severnoto Pričernomorie. Izsledvaniâ I materiali, T. 12, Odessa – Veliko T”rnovo 2013, s. 107-114.

HATŁAS Jerzy, The Bulgarian minority in Taraclia District and the Autonomous Territory of Gagauzia (Gagauz Yeri) and its official position in the Republic of Moldova [W:] Moldova in search of its own place in Europe, Poznań 2013, s. 111-119.

HATŁAS Jerzy, The Bulgarians in Transnistria (Bulgarii în Transnistria) [W:] Tyragetia. Istorie Muzeologie, 2013, Vol. VII [XXII] nr. 2, s. 305-310.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, Die Menschen – Und Pferdebestattungen in den Kuppelgräbern in Altthrakien [W:] Proceedings of the 12th International Congress of Thracology: The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, vol. 2: „Necropolises, Cult places, Religion, Mythology”, Braşov 2013, s. 205-211.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, The military importance of the Bosporus and the Dardanelles in the early Roman empire (Principate) [W:] The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC – 5th Century AD), Oxford 2013, s. 173-178.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, The Religious Cult of Ruler in Ancient Rome as the Element of Process of Legitimacy of Political Power in Autocratic Political Systems, Nomos. Czasopismo religioznawcze”, 2012 [wyd.] 2013 nr 77, s. 129-136.

JAZDON Artur (rec.), Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955, s. 273-278.

JAZDON Artur, JAZDON Andrzej, Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan, „Biblioteka”, 2013 nr 17 (26), s. 103-117.

ROŻEK–PAWŁOWSKI Damian, Okupacyjna opowieść. Nowy Tomyśl – Neutomischel 1939-1945, „Przegląd Nowotomyski”, 2013 nr 1 (25), s. 3-16.

ROŻEK-PAWŁOWSKI Damian, Powroźnicy z ulicy Długiej, „Przegląd Nowotomyski”, 2013 nr 3 (27), s. 3-10.

ROŻEK–PAWŁOWSKI Damian, Warto zatrzymać się na chwilę i wspomnieć… Kiosk Stefana Wolnego, „Przegląd Nowotomyski”, 2013 nr 2 (26), s. 2-8.

ROŻEK–PAWŁOWSKI Damian, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Zapiski po latach, „Przegląd Nowotomyski”, 2013 nr 4 (28), s.34-41.

RYCHLIK Małgorzata, Co repozytorium instytucjonalne oferuje swojej społeczności akademickiej? – na przykładzie repozytorium AMUR oraz repozytoriów na świecie [W:] Biblioteka. Książka. Informacja. Internet, Lublin 2013, s. 63-72.

RYCHLIK Małgorzata, Epoka cyfrowa i jej nowe wskaźniki altmetryczne, „Biuletyn EBIB”, 2013 nr 8 (144), Dostępny w Internecie: wejście…

SZULC Alicja, „Proszę Panią o błogosławieństwo na drogę…” Pamiątki z powstania styczniowego w albumie Felicji z Wasilewskich Boberskiej, Poznań 2013, Aniquitates Minutae.

WILGOSIEWICZ–SKUTECKA Renata, Kam buvo dedikuotas Gvagninio ku-rinys Sarmatiae Europeae descriptio?, „Lietuvos Istorijos Metraštis”, 2012 metai, 2013 [nr] 2, s. 139-147.

WÓJCIK Rafał, Autobiographical marginal notes in early printed calendars, almanacs and ephemerides as the form of the pre-memoirs in Poland in the 15th and the 16th centuries [W:] Qué implica ser Medievalista? Prácticas y Reflexiones en Torno al Oficio del Historiador, vol. 3: El Medioevo Hispánico y Otros Ensayos, 2012 [wyd. 2013], s. 163-198.

WÓJCIK Rafał, Early Fifteenth Century Acrostics in the Cistercian Codex from Rudy [W:] A. Borysowska, B. Milewska-Waźbińska (eds.), Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, Frankfurt am Main 2013, vol. 2, s. 9-22, Neo-Latin Studies. Neulateinische Studien.

WÓCIK Rafał, Parias bibliotecznych półek. O tym, jak komiks torował sobie drogę do książnic na świecie i w Polsce, „Biuletyn EBIB”, 2013 nr 8 (141), Dostępny w Internecie: wejście….

WÓCIK Rafał, Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue, „Biblioteka”, 2013 nr 17 (26), s. 285-290.

WÓJCIK Rafał, Zapiski z efemeryd i almanachów z XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze staropolskie” [W:] Kalendarze staropolskie, Warszawa 2013.

WÓJCIK Rafał, KISS Farkas Gabor, POLEG Eyal, DOLEŻALOVA Lucie, Old Light on New Media: Medieval Practices in the Digital Age, „Digital Philology a Journal of Medieval Cultures”, 2013 vol. 2, nr 1, s. 16-34.

WÓCIK Rafał, Wilkowski Marcin, Wprowadzenie do historii cyfrowej, „Biblioteka”, 2013 nr 17 (26), s. 291-296.

Loading...
Skip to content