Publikacje Pracowników BUP – 2012

„Biblioteka”, red. nacz. Artur Jazdon, 2011 nr 16(25), Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ISSN 1506-3615 (dawniej ISSN 0551-6579). Dostępny w AMUR: wejście…

GRABOWSKA Hanna, „Biblioteka ucząca się”-zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodnie, „Biblioteka”, 2012 nr 16(25), s.283-298.

HATŁAS Jerzy, Przesiedlenia ludnościowe z Półwyspu Bałkańskiego do Besarabii w XVIII i XIX wieku oraz kwestia etnogenezy Gagauzów, [W:] Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko –gagauskie w Besarabi, red. J. Derlicki, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2012, s.11-24.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, Christian Orthodox Churches in Gagauzian Villages in South Bessarabia after Second Word War, “Sacrum et Profanum V ”, 2012, s.199-203.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, Military and Building Aspects of Macedonian Rule in Thrace,[W:]Hellenistic Warfare 1, red. N.V. Sekunda, A.N.Borel, Valencia , Instituto Valenciano de Estudios Clasicos y Orientales Numero 2, 2011, s.25-32.

HATŁAS Jerzy, Bułgarzy w Republice Mołdowy, [W:] Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko –gagauskie w Besarabi, red. J. Derlicki, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2012, s.25-42.

JAZDON Andrzej, Muzyczny świat Ostrowa Tumskiego i Śródki [W:]Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, red . D. Konieczka-Śliwińska, M. Herkt, R. Parnak, Poznań, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2012, s. 123-141.

JAZDON Artur, Głos w sprawie deregulacji zawodu bibliotekarza,” Forum Książki”, 2012, s.2-5.

JAZDON Artur, File niemieckich księgarń, wydawnictw i drukarń w XIX-wiecznym Poznaniu[W:] Książka, Biblioteka, Informacja. Między podziałami i wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, M.Olczak-Kardas, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012, s.65-80.

JAZDON Artur, Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego, „Biblioteka”, 2012 nr 16 (25), s.59-82.

JAZDON Artur, O przyszłości bibliotek. Uwagi bibliotekarza – praktyka na marginesie artykułu Davida Nicholasa i Zdzisława Dobrowolsklieg,” Przegląd Biblioteczny”, 2012 R.50, z.4, s.526-532.

JAZDON Artur, The use of outsourcing in Polish higher education libraries in the light of survey research, “Przegląd Biblioteczny”, 2012, The Special Issue on the 85th Anniversary,s.113-127.

JAZDON Artur, Wydawcy Poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, 438 s.

JAZDON Artur, Zderegulować czy …. doregulować bibliotekarza (dyplomowanego). Głos w dyskusji, a może dyskusyjny?, “ Forum Bibliotek Medycznych”, 2012 R.5, nr 1(9), s.178-186.

KARWASIŃSKA Emilia, RYCHLIK Małgorzata, Budowanie repozytorium [W:] Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych -ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, Warszawa, Centrum Promocji Informatyki 2012,s.29-51.

KARWASIŃSKI Piotr, Redefining the academic library: managing the migration to digital information services, Washington, D.C.: The Advisory Board Company 2011, ss.80, „Biblioteka”, 2012 nr 16 (25), s.385-390.

NOWAKOWSKI Andrzej, Leonard Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów, „Biblioteka”, 2012 nr 16 (25), s.373-378.

RYBARCZYK Agnieszka,. „Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o liberaturze, „Biblioteka”, 2012 nr 16(25), s.337-352.

SKUTECKI Jakub, Pomnik Wdzięczności [zestaw widokówek], Poznań 2012.

SZATKOWSKA Anna, Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów formalnych- przypomnienie zasad tworzenia i stosowania w rekordach czasopism, „Typ Ujednolicony” 2012, nr 8, 62 slajdy.

SZERKSZNIS Żaneta, LAMBERTI Maria, THEUS Monika, Poznań University in Web 2.0-A Development of User-Friendly Digital Communication System and the Resulting benefits and Value, [W:] In Forum 2012, Konference o profesionalnich informacnich zdrojich, Praha, 2012.

WICHLIŃSKA Ewa, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa -analiza przypadku.[W:] Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M.Próchnicka, Warszawa, Wydawnictwo SBP 2012, s.469-474.

WIELAND Hanna (oprac.), Niedziela. Tygodnik dla rodzin chrześcijańskich (1874-1887), Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2012, 222s., Prace Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 22, Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej, z. 25.

Loading...
Skip to content