Publikacje Pracowników BUP – 2011

ADAMIAK Kinga, Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 243-258. Dostępny w AMUR: wejście…

„Biblioteka”, red. nacz. Artur Jazdon, 2011 nr 15(24), Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ISSN 0551-65-79. Dostępny w AMUR: wejście…

CHACHLIKOWSKA Aldona, JAZDON Krystyna, SZULC Aleksandra, WIELAND Hanna, Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 2011, 100 s., ISBN 978-83-60961-06-3.

CHACHLIKOWSKA Aldona, Wpływ działalności wydawniczej na jakość biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Działalność wydawnicza bibliotek w czasie konwergencji mediów, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s.41-47.

GRABOWSKA Hanna, Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Zarządzanie Biblioteką”, 2011 nr 1 (3)2011, s. 111-122.

HATŁAS Jerzy, MUNTEANU Octavian, Domed tombs of Thrace – 160 years of research, „Tyragetia. Arheologie Istorie Antica”, 2011 Vol. 5 [XX] No 1, p. 255-264.

HATŁAS Jerzy, Dwa najważniejsze obiekty prawosławne w rejonie bołgradskim, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy. Sakralne Fenomeny: Wczoraj i Dziś”, 2010 [2011] nr 71/72, s. 17-30.

HATŁAS Jerzy, Professor Włodzimierz Pająkowski – der bedeutende polnische Historiker und sein Beitrag zur Geschichte der Antike, „Classica & Christiana“, 2011 No 6/1, S. 105-107.

HATŁAS Jerzy, Błagarite w istoriata na grad Poznań Bolgari piwnicznowo priczarnomoria, [W:] Materiali XI mirznarodnoj naukowoj konferenci „Bolgari piwnicznowo priczarnomoria”, Mielitopol–Wielko Tirnowo 2010, s. 194-198.

HATŁAS Jerzy, The Gagauz People in Bessarabia, „Słupskie Studia Historyczne”, 2011 nr 17, s. 191-200.

JAZDON Andrzej, Rękopiśmienne bohemica muzyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2011, s. 295-300.

JAZDON Andrzej, Spuścizny kompozytorskie i muzykologiczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [W:] Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek, red. H. Krajewska, J. Malinowski, J. Matysiak, Poznań, Wydawnictwo Rys, 2011, s. 67-79.

JAZDON Andrzej, Nagrania archiwalne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [W:] Chrońmy dziedzictwo fonograficzne. Materiały z ogólnopolskich konferencji: Radom 14-15 listopada 2008 r., Gdańsk 5 listopada, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2011, s.124-127.

JAZDON Artur, Podsumowanie [W:] Stagnacja czy kreacja? Biblioteka w procesie aktywizacji kulturalnej miasta, red. A. Kraszewska, Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 2010, s. 97.

JAZDON Krystyna (oprac.), Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu, 1836-1837, Poznań, Biblioteka Uniwersyteckiej w Poznaniu, 2011, 39 s., Prace Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 22, Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej, z. 24.

KARWASIŃSKA Emilia, KOZAK Halina, „Ask a librarian” – serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biuletyn EBIB” [online], Luty 2011 nr 1, [dostęp: 4 kwietnia 2012], Dostępny w Internecie: wejście…

Kontekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesne, red. G. Gajewska, R. Wójcik, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011, 426 s., ISBN 978-83-7654-043-6.

KURZAWA Tomasz, Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 293-306. Dostęp w AMUR: wejście… wejście…

ŁOPACZYK Justyna, Wiesław Babik, Słowa kluczowe, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 383-388.

LAMBERTI Maria Jolanta [oprac.], 400 lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu. Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej. Przewodnik, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 2011, 36 s.

NOWACZYK Karolina, Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 279-292. Dostępny w AMUR: wejście…

POZNAŃSKI Zygmunt, Ilustracje w „Historiae naturalis” Jana Jonstona, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2011, Antiquitates Minutae.

SKUTECKI Jakub, Stereoskopowe fotografie dawnego Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 2011 nr 3, s. 72-82.

SKUTECKI Jakub, Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 95-160. Dostęp w AMUR: wejście…

SKUTECKI Jakub, Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 259-266. Dostęp w AMUR: wejście…

SKUTECKI Jakub, Plac Wolności [zestaw widokówek], Poznań 2011.

SKUTECKI Jakub, Warta w Poznaniu [zestaw widokówek], Poznań 2011.

SKUTECKI Jakub, Wystawy i targi w Poznaniu [zestaw widokówek], Poznań 2011.

SOLAK Marlena, CHURSKA-NOWAK Karolina, Mitologizacja katastrofy smoleńskiej. Miedzy spontanicznością a polityczną kalkulacją, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2011 nr 28, s. 232-247.

SZATKOWSKA Anna, VIII Patronalne Święto Bibliotekarzy, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, 2011 nr 4 (65), s. 23.

SZERKSZNIS Żaneta, Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 375-382.

SZULC Alicja, Bohemica w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2011, s. 287-294.

Tajemnice Poznania. Prasowy film rysunkowy z lat 1948-1949, red. M. Słomka, R. Wójcik, Poznań, Fundacja Tranzyt/Centrala i Biblioteka UAM, 2011, 80 s., ISBN 978-83-932072-1-3.

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Odkurzanie pamięci – pamiętniki uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej [W:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych, red. R. Gaziński, Szczecin, 2010, s. 223-231.

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 7-22. Dostępny w AMUR: wejście…

WÓJCIK Rafał, O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach [W:] Kontekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska i R. Wójcik, Poznań, Wydawnictwo PTPN, 2011, s. 409-418.

WÓJCIK Rafał, Starssburg – Freiburg – Paris – Krakau. Zu den möglichen Inspirationsquellen Thomas Murners, des Autors des Chartiludium logicae sive logica memorativa (1507/1509), „Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750)“, 2011 No 1-2, S.

WÓJCIK Rafał, Cenzura prewencyjna, represyjna i autocenzura, czyli kilka słów o komiksie, bibliotekach i historii, „Zeszyty Komiksowe” 2011 nr 12, s. 71-88.

WÓJCIK Rafał, Komiksowa mapa Polski, „Arteon” 2011, nr 11(139), s. 22-23.

WÓJCIK Rafał, Od Herodota do widokówki. Kilka impresji o pisarstwie podróżniczym (do roku 1939) [online], [dostęp: 4 kwietnia 2012], Dostępny w World Wide Web: wejście….

Patricia Kennedy Grimsted, Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga, cz. 2, przeł. Tomasz Olszewski, „Biblioteka”, 2011 nr 15 (24), s. 307-368.

ZYS Ewa, O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe [W:] Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011, s. 17-36.

Loading...
Skip to content