Publikacje Pracowników BUP – 2009

CHACHLIKOWSKA Aldona, JAZDON Krystyna, WIELAND Hanna, SZULC Aleksandra, Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 123-144. Dostęp w AMUR: wejście…

CZAJA Danuta, Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2008, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 271-303. Dostęp w AMUR: wejście…

GÓRA Barbara, MIKOŁAJSKA Aleksandra, Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 211-214.

HATŁAS Jerzy, Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność, Poznań, 2009, 214 s., ISBN 978-83-86094-90-5.

HATŁAS Jerzy, Kirsovo – bolgarsko-gagauzskoe selo v Gagauz Eri, “Blgarite v Severno Pričernomorie. Izsledovaniâ i materiali”, 2009 t. 10, s. 353-357.

HATŁAS Jerzy, ŻYROMSKI Marek, The religion in a life Gagauzians in Budjak, „Sacrum et Profanum”, 2009 nr 4, s. 209-219.

HATŁAS Jerzy, Osnovnye periody suŝestvovaniâ hristianstva u gagauzov Budžaka i ih ocenka, s istoričeskoj točki zreniâ, „Tyragetia. Istorie Muzeologie”, 2009 nr 2 [XVIII], s. 273-282.

HATŁAS Jerzy, Pravoslavnaâ vera – cementiruûŝij èlement v žizni žitelej Gagauzskoj avtonomii: pravda ili mif?, „Kursom razvivaûŝejsâ Moldovy“, 2009 t. 6, s. 416-419.

HATŁAS Jerzy, The Iranian Elements in the Thracians art first millenium B.C, „Acta Universitetis Lodziensis, Folia Archaeologica”, 2009 t. 26, s. 213-222.

JAZDON Artur, DERFERT-WOLF Lidia, GÓRSKI Marek, Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaźników z lat 2002-2007, „EBIB” [online], 2009 nr 8(108), [dostęp: 14 stycznia 2010], s. 1-13. Dostęp w Internecie: wejście…

JAZDON Artur, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2008, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 241-270.

JAZDON Artur, Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 55-76. Dostęp w AMUR: wejście…

JAZDON Artur, PIEJKO Renata, „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 193-202. Dostęp w AMUR: wejście…

KUBIŚ Katarzyna, NOWAKOWSKI Andrzej, Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 77-86. Dostęp w AMUR: wejście…

LAMBERTI Maria, UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 203-210.

ŁOPACZYK Justyna (rec.), Małgorzata Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, „Katecheta”, 2009 nr 6, s. 79-81. Dostęp w AMUR: wejście…

OLSZEWSKI Tomasz (przeł.), Adrian Mulligan, Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej, „Biblioteka”, Poznań, 2009 nr 13 (22), s. 215-228.

PTAK Mariusz, CHOIŃSKI Adam, Obiekty krenologiczne dorzecza Odry, „Przegląd Geograficzny”, z. 3, t. 81, Warszawa, 2009, s. 365-372.

PTAK Mariusz, CHOIŃSKI Adam, Lake Infill as the Main Factor Leading to Lake’s Disappearance, „Polish J. Of Environ Stud.”, 2009 Vol. 18, No. 3, s. 347-352.

PTAK Mariusz, CHOIŃSKI Adam, Hydrographic map as a source of information allowing inventory of crenological objects, „Pridneprovsky research journal”, 2009 nr 10 (99), s. 93-103.

SKUTECKI Jakub, KSIĄŻKIEWICZ-BARTKOWIAK Danuta, Miasto z wizją. Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań, „Wydawnictwo Miejskie”, 2009, 237 s., ISBN 978-837503-071-6.

WESOŁOWSKA-MIS Hanna, Gromadzenie danych statystycznych w polskich bibliotekach naukowych na podstawie danych szacowanych z próbek. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Bibliotekarz”, 2009 nr 2, s. 9-14.

WILGOSIEWICZ-SKUTECKA Renata, SZULC Alicja, Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 181-192. Dostęp w AMUR: wejście…

WOJCIŃSKI Damian, WOJCIŃSKA Maria, Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013, „Biblioteka”, 2009 nr 13 (22), s. 111-122. Dostęp w AMUR: wejście…

WÓJCIK Rafał, The Staging of Memory: Ars memorativa and the Spectacle of Imagination in Late Medieval Preaching in Poland, [W:] The Making of Memory in the Middle Ages, Koninklijke Brill, 2009, s. 79-94.

WÓJCIK Rafał, On Five Versified Mnemonic Catalogues of Popes, Emperors, and Polish Kings from the Turn of the 15th and 16th Century [W:] The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing, Cambridge, 2009, s. 127-138.

WÓJCIK Rafał, Populus meus captivus ductus est: On the Polish Franciscan’s Mnemonic Treatise from the Fifteenth Century, “Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin”, Cambridge, 2009, s.175-184.

WÓJCIK Rafał, LUCUS SPATIOSUS. O przestrzeni mnemotechnicznej w sztuce pamięci, „Autroportret”, 2009 nr 2(27), s. 4-9.

WÓJCIK Rafał, WYDRA Wiesław (wyd.), Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551, Poznań, 2009, ss. 50.

Loading...
Skip to content