Przestrzeń logiczna – wystawy prac Katarzyny Słuchockiej

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu serdecznie zaprasza

17 lutego 2017 r. o godzinie 17.00

na wernisaż wystawy prac Katarzyny Słuchockiej

„Przestrzeń logiczna”

Przestrzeń logiczna - wystawa prac Katarzyny Słuchockiej

Obrazowanie przestrzeni w zapisach rysunkowych czy malarskich wykorzystuje jej wielowymiarowość i zależności pomiędzy płaszczyznami, na których rozgrywa się nasze życie. Przenikanie się równoległych światów codzienności, dobra, zła, radości, smutku, młodości czy wreszcie starości utożsamia z najbliższymi naszym odczuciom, determinując kierunek i sposób postrzegania. Selektywność nakreśla relacje mające u podłoża wspólny mianownik, a przyczynowość wyznaczająca kolejny ruch buduje misternie tkaną strukturę odniesień. Architektura przestrzeni euklidesowej złożona z różnorodnych form stanowi pretekst do kontynuacji poszukiwań kolejnych relacji, których konfiguracje tworzą stan rzeczy, a „przedmioty splatają się ze sobą jak ogniwa w łańcuchu”(1) i „mają się do siebie w określony sposób” (2).

Konstrukcja oraz charakter form, budujących konteksty naszej egzystencji tworzy ramy kompozycji faktów i ich notacji. Architektoniczny model rozumienia przestrzeni reprezentuje cykl rysunków, uwikłanych we wzajemnie powiązane kadry zdarzeń, gdzie punktem odniesienia jest świadomość oraz przypisana nam rola . Przewodnikiem wyobraźnia.

1. Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus, teza 2.03, PWN 1997.
2. Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus, teza 2.031, PWN 1997.

KATARZYNA SŁUCHOCKA
Urodzona w 1967 roku w Poznaniu. Studia na Politechnice Poznańskiej, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mariana Fikusa. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2001 roku. Nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych.

Twórczość w zakresie projektowania, malarstwa, rysunku, fotografii. Udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Kurator wystaw. Organizator konkursów.

Działalność dydaktyczna w zakresie malarstwa, rysunku, projektowania.

Udział w interdyscyplinarnych projektach edukacyjno-twórczych.

Kurator wystawy: dr Blanka Mrowicka

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40

Wystawa czynna do 17 marca 2017 r.

Wstęp wolny

Wystawa prac Katarzyny Słuchockiej „Przestrzeń logiczna”
Zdjęcia: Rafał Michałowski
Loading...
Skip to content