Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu

PDAK to spotkania dla osób zainteresowanych komiksem i tych, którzy chcą go poznać z innej, ciekawszej strony.

PDAK to spotkania w formie wykładu lub prezentacji, podczas których ścierają się odmienne poglądy, widziane z różnych perspektyw naukowych.

PDAK to spotkania, na których równie ważne jak wykład są dyskusja i Twoje zdanie.

PDAK pozwoli zrozumieć, że komiks to coś więcej niż proste historyjki obrazkowe i odkryć fascynujący świat gry między słowem a obrazem.

Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40, w sali 82 o godzinie 18.00.

Organizatorami Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu są Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej.

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Kontakt:

dr Michał Traczyk
Pracownia Komiksu,
Odział Zbiorów Specjalnych
Biblioteka Uniwersytecka,
Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
tel.: 61 829-3829
email: traczyk@amu.edu.pl

oraz
Fundacja Instytut Kultury Popularnej
ul. Geodetów 30, 60-447 Poznań
tel. 603079750
email: kontakt@fundacja-ikp.pl
www: http://fundacja-ikp.pl

1 kwietnia, godz.18.00-19.30

NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

Na marginesie leksykonu “Książka obrazkowa”

prof. dr hab. Jerzy Szyłak

Jerzy Szyłak – ur. 1960. Elblążanin. Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Znak zodiaku: Skorpion. Teoretyk literatury. Filmoznawca. Autor szeregu książek o komiksie i kilku o kinie oraz przemianach zachodzących w kulturze współczesnej (czasem są to te same książki). Jego najbardziej znaną publikacją jest Komiks: świat przerysowany – książka napisana jeszcze przez obronieniem przez Szyłaka doktoratu (choć wydana już po). Najpoważniejszą pracę w jego dorobku stanowią książki Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku. Wstęp do poetyki komiksu (1999) oraz Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa (2000). Rozległość swoich zainteresowań zaprezentował Szyłak w rozprawie Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej (2002; wznowienie – poszerzone – 2013), w której zestawia ze sobą rozważania na temat przemian w kulturze z analizami dzieł literackich, filmowych, fotograficznych, plastycznych i – rzecz jasna – komiksowych. Za najlepszą ze swoich książek Szyłak uważa Zgwałcone oczy. Komiksowe obrazy przemocy seksualnej (2001, wznowienie 2007). Najbardziej zaś lubi Kino i coś więcej. Szkice o ponowoczesnych filmach amerykańskich i metafizycznych tęsknotach widzów (2001) – książkę, w której słowo „komiks” pada tylko raz. Był czas, kiedy sam próbował sił jako rysownik komiksowy, ale obecnie ogranicza się jedynie do pisania scenariuszy dla innych (zdolniejszych) twórców. W jego twórczości komiksowej widać wyraźne dążenie do prowokacji, naruszania konwencji gatunkowych i granic dobrego smaku oraz eksplorowania obszarów pogranicznych.

PDAK pozwoli zrozumieć, że komiks to coś więcej niż proste historyjki obrazkowe i odkryć fascynujący świat gry między słowem a obrazem. Spotkania odbywają się zwykle w każdą trzecią środę miesiąca (tym razem w pierwszy poniedziałek)

20 lutego, godz. 18.00-19.30

NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

Ci, którzy pozostają wewnątrz. Figura hikikomori w mandze.

Dominika Gracz

Według statystyk japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w 2010 roku liczba hikikomori w Japonii wynosiła ponad 700 tysięcy. Osoby określane tym mianem przebywają w zamknięciu przez minimum 6 miesięcy i ograniczają kontakt ze światem zewnętrznym do absolutnego minimum lub zrywają go całkowicie. Hikikomori są dla Japonii problemem wstydliwym, lecz jak najbardziej obecnym w dyskursie politycznym, społecznym, kulturowym czy ekonomicznym. Nic więc dziwnego, że relatywnie świeże, bo występujące w japońskim społeczeństwie od lat 90. XX wieku zjawisko, znalazło swoje ujście również w popkulturze i zawitało na kartach mangi.

Wykład ma na celu przybliżenie figury hikikomori, osadzenie jej w ułatwiających zrozumienie kontekstach, ale przede wszystkim prześledzenie sposobów portretowania postaci hikikomori w kilku wybranych mangach. Interesować nas będą strategie i narzędzia, którymi posłużyli się autorzy i autorki komiksów, aby powołać do życia fikcyjnych, co nie znaczy, że nie reprezentatywnych, hikikomori. I choć analiza ta być może nie odpowie na pytanie kim są hikikomori, to z pewnością pokaże nam w jaki sposób są oni portretowani i postrzegani przez społeczeństwo.

Dominika Gracz, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2017 roku redaktorka “Zeszytów Komiksowych”.

16 stycznia, godz. 18.00-19.30

NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

Doświadczenie choroby w europejskim komiksie autorskim.

Artur Wabik

Zmagania z chorobą lub upośledzeniem są na tyle częstym wątkiem w europejskim komiksie autorskim, że możemy w zasadzie uznać go za dystynktywny dla tego gatunku. Dlaczego tak się dzieje? Przeanalizujemy to na przykładzie komiksów Frederika Peetersa, Élodie Durand, Davida B., Judith Vanistendael, Manu Larceneta, a także polskich twórców – Tomasza Grządzieli i Anny Krztoń.

Artur Wabik (ur. 1982 r. w Krakowie) – artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. W latach 2003-2012 wydawca komiksu i literatury fantastycznej. Członek Zarządu Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe, w ramach którego od 2011 r. organizuje Krakowski Festiwal Komiksu, zaś od 2015 r. Salon Komiksu, towarzyszący Targom Książki w Krakowie. W latach 2013-2016 recenzent komiksowy Instytutu Książki w Krakowie. W latach 2016-2017 przewodniczący jury międzynarodowego konkursu na krótką formę komiksową przy Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Kurator wystawy „Teraz Komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 2016 r. działa na rzecz utworzenia Muzeum Komiksu w Krakowie.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy styczniowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe oraz komiks “Czterej pancerni i pies” Jerzego Wróblewskiego wydany przez Wydawnictwo Ongrys.

19 października, godz. 18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

Spotkanie z Anną Krztoń

Informacje o prelegentce:
Anna Krztoń jest niezależną artystką i ilustratorką, obecnie mieszkającą w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł magistra (z wyróżnieniem) na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dyplom w Pracowni Intaglio prof. Jan Szmatloch. Współpracuje z różnymi czasopismami i wydawcami. Tworzy i bierze udział w różnych niezależnych i samodzielnie publikowanych projektach. Zainspirowana zarówno życiem codziennym, jak i marzeniami, woli opowiadać swoje historie przez medium komiczne. Jej prace były publikowane w antologiach komiksowych, magazynach i zinach w Polsce, USA, Belgii, Słowenii, Estonii, na Litwie, w Finlandii i Szwecji. Obecnie Jej najnowszym dziełem jest komiks: Weź się w garść wydane przez Wydawnictwo Komiksowe w 2018 roku.

13 września, godz. 13.00-14.30, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

“Słonie i DJ-e: Niepełnosprawność w postsowieckich komiksach rosyjskich / Elephants and DJs: Disability in Post-Soviet Russian Comics”

José Alaniz

Wykład poświęcony jest rosyjskim komiksom tworzonym przez osoby niepełnosprawne i im poświęconym – kwestii zbyt długo ignorowanej przez rosyjski mainstream. Omówione zostaną wizje niepełnosprawnych twórców komiksowych pokrywające się z oraz komplikujące retorykę ruchów na rzecz praw osób niepełnosprawnych w Rosji, z wyszczególnieniem powieści graficznej “I Am an Elephant” (2017) autorstwa Władimira Rudaka i Leny Uzhinovej.

This talk discusses Russian comics by and about the disabled – a population too long ignored by mainstream Russia. The talk will explore how disabled comic artists’ visions coincide with and complicate the rhetoric of disability rights movements in Russia, with a focus on the 2017 graphic novel “I Am an Elephant” by Vladimir Rudak and Lena Uzhinova.

Informacje o prelegencie:

José Alaniz, profesor nadzwyczajny na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich oraz adiunkt na Wydziale Literatury Porównawczej Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle, opublikował dwie książki: Komiks: “Comic Art in Russia” (University Press of Mississippi, 2010) i “Death, Disability and the Superhero: The Silver Age and Beyond” (UPM, 2014). Jego artykuły ukazywały się w “International Journal of Comic Art”, “Studies in Russian and Soviet Film”, “The Slavic and East European Journal” oraz takich antologiach, jak: “Disability in Comic Books i Graphic Narratives” (2016) oraz “Russian Children’s Literature and Culture” (Routledge, 2007) . Od 2011 roku jest przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Forum Sztuki Komiksu (ICAF), wiodącej konferencji poświęconej komiksom w Stanach Zjednoczonych. Jego zainteresowania badawcze obejmują śmierć i umieranie, badania niepełnosprawności, ekokrytycyzm i komiksy. Aktualnie pracuje nad książkami “Resurrection: Comics in Post-Soviet Russia” oraz “Beautiful Monsters: Disability in Alternative Comics”.

José Alaniz, associate professor in the Department of Slavic Languages and Literatures and the Department of Comparative Literature (adjunct) at the University of Washington, Seattle, has published two books, Komiks: “Comic Art in Russia” (University Press of Mississippi, 2010) and “Death, Disability and the Superhero: The Silver Age and Beyond” (UPM, 2014). His articles have appeared in the International Journal of Comic Art, Studies in Russian and Soviet Cinema, The Slavic and East European Journal and such anthologies as “Disability in Comic Books and Graphic Narratives” (2016) and “Russian Children’s Literature and Culture” (Routledge, 2007). Since 2011 he has served as Chair of the Executive Committee of the International Comic Arts Forum (ICAF), the leading comics studies conference in the US. His research interests include Death and Dying, Disability Studies, Eco-criticism and Comics Studies. Current book projects include Resurrection: “Comics in Post-Soviet Russia” and “Beautiful Monsters: Disability in Alternative Comics”.

20 czerwca, godz.18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

„Strzeż się tych miejsc” – przestrzeń grozy w mangach Junjiego Ito

Łukasz Słoński

Narzędzia budujące nastrój grozy w książkach, filmach i komiksach bywają zróżnicowane. Przede wszystkim będą to monstra – od pozornie niewinnych dzieci przez zombie i wampiry do rekinów ukrywających się w trąbie powietrznej. Strach mogą także wzmacniać określone warunki pogodowe – śnieżyce, burze czy tornada. Równie ważnym budulcem horrorów jest przestrzeń – od cmentarzy po pnące się w górę wieżowce. I to właśnie tym elemencie skupię się w swoim wystąpieniu.
Wykład będzie próbą odszukania odpowiedzi na kluczowe pytanie: Jaką funkcję spełnia przestrzeń w horrorze? Towarzyszem owych poszukiwań będą mangi Junjiego Ito. Sięgając do takich tytułów jak „Uzumaki”, „Gyo” czy „Remina” postaram się pokazać, w jaki sposób autor wykorzystuje kategorię przestrzeni, czy stanowi ona istotny wkład w wywoływaniu uczucia grozy, a także jaki jest jej związek z pojawiającymi się w mangach potworami? 

Informacje o prelegencie:
Łukasz Słoński – pracownik Działu Wystaw i Edukacji Muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu . Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się kulturą popularną, w szczególności komiksami oraz filmami grozy.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy czerwcowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe oraz komiks autorstwa Marc-Antoine Mathieu, „Bóg we własnej osobie”, wydany przez Wydawnictwo Kultura Gniewu

18 kwietnia, godz.18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

Reportażowy komiks wojenny – udział w patrzeniu

Matylda Sęk-Iwanek

Komiks od samego początku istnienia porusza tematy społecznie istotne, a ilustracja, potem fotografia wojenna, jest jednym z podstawowych sposobów przedstawiania rzeczywistości konfliktów zbrojnych. Komiksy wojenne, zarówno te poruszające aktualne tematy, jak i komiksy historyczne lub o superbohaterach, były zawsze popularne wśród czytelników. Współcześnie reportaż komiksowy to fascynujący, ewoluujący i różnorodny gatunek komiksu. W niniejszym wykładzie chciałabym przyjrzeć się miejscu reportera, dziennikarza, czasami samego autora w komiksie reportażowym. W jaki sposób relacjonowane są konflikty zbrojne, jak utrwalane są zbiorowe ustalenia epoki w komiksach? Czy komiks koresponduje z fotografią wojenną? Omawiane komiksowe „przedstawiania cierpienia”, zostaną zaprezentowane w perspektywie teorii komunikacji wizualnej i fotografii (Sontag, Mirzoeff, Berger).

Informacje o prelegentce:

Matylda Sęk-Iwanek – kulturoznawca, asystent w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z komunikacją wizualną, w szczególności z ikonotekstem i komiksem oraz antropologią miasta. Autorka tekstów poświęconych komiksowi, publikowała m.in. w Zeszyty Komiksowe oraz monografiach naukowych, inicjatorka i redaktor naukowy publikacji Dyskursy Widzialności. Słowa a obrazy., poświęconej studiom nad słowem i obrazem.

21 marca, godz.18.00 w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet / Biblioteka Uniwersytecka

Jak polscy odbiorcy postrzegają bohaterki mang tworzonych przez kobiety?

Agnieszka Czoska

Japońska popkultura związana z mangą i anime jest powszechnie opisywana jako bardzo odmienna od zachodniej kultury komiksu i animacji, zwłaszcza w kontekście podejścia do kobiecości i seksualności. To bardzo ogólne stwierdzenie jest uzasadniane między innymi analizami konserwatywnego, tradycyjnego podejścia do ról płciowych w Japonii (nie tak znowu odległego od europejskiego) oraz opisami kultury otaku z jej lalkami, poduszkami, figurkami. Wykład jest podsumowaniem badań przeprowadzonych wspólnie z Hanną Kupś oraz wcześniejszych wystąpień konferencyjnych, w których skupiłyśmy się na spojrzeniu samych kobiet, mangaczek, i skonfrontowaniu go z polskim odbiorcą popkultury.

Badania, o których opowiem, dotyczyły prac opublikowanych po 2000 roku. Ich celem było sprawdzenie, na ile twierdzenia o infantylizacji czy seksualizacji mangowych bohaterek zostaną potwierdzone w przypadku pozytywnych lub negatywnych postaci kobiecych i w oczach polskich czytelników mang, komiksów oraz osób niezainteresowanych jednymi i drugimi. Uczestnicy badań byli proszeni o ocenę kilku cech bohaterki na podstawie dwóch obrazków pokazujących jej twarz i sylwetkę. Poza tym pytałyśmy ich o zainteresowania i wykształcenie. Interesowało nas raczej pierwsze spojrzenie odbiorcy, a nie dogłębne opracowanie postaci i ich historii, nie chciałyśmy też analizować wybranych mang od strony teoretycznej, ale przekonać się, jak widzi je odbiorca zaznajomiony z japońską popkulturą i osoba nią niezainteresowana

Informacje o prelegentce:

Agnieszka Czoska jest doktorantką w Instytucie Psychologii UAM, a pracuje na Wydziale Neofilologii UAM. Jej zainteresowania naukowe obejmują komunikację multimodalną, metatekst, proces czytania. Poza tym recenzuje komiksy i książki dla portalu Nie Tylko Gry i prowadzi wywiady dla czasopism Fabularie i Miasteczko Poznań.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy marcowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe – 23 i 24 oraz komiks “Niczego nie dotykać” Noela Simsolo (scen.), Frederica Beziana (rys.), wydany przez wydawnictwo Taurus Media.

21 lutego, godz.18.00 w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet/ Biblioteka Uniwersytecka

Współczesne oblicza superbohaterstwa

dr Paweł Ciołkiewicz,

W tym roku minie osiemdziesiąt lat od pojawienia się pierwszego superbohatera. W poniedziałek osiemnastego kwietnia 1938 roku na półki amerykańskich kiosków trafił dość niepozorny magazyn komiksowy „Action Comics”. To właśnie na jego łamach zadebiutował Superman – bohater, który wywarł ogromny wpływ na kształt współczesnej kultury popularnej. Choć początkowo sama idea superbohatera wydawała się dość dziwaczna nawet wydawcom (wiadomo przecież, jakie problemy mieli ze sprzedaniem swojej historii Siegel i Shuster), szybko zdobyła ogromną popularność wśród czytelników. Jej żywotność wynika przede wszystkim z otwartości na różne interpretacje. Na przestrzeni osiemdziesięciu lat na łamach komiksów pojawiły się setki, a może i tysiące różnych superbohaterów. Co więcej, najbardziej znani z nich nieustannie ewoluowali dostosowując się do wymagań epoki, w jakiej przeżywali swoje przygody. Superbohaterskie historie zawsze w jakiś sposób odzwierciedlały społeczno-kulturowe problemy istotne w danym czasie i stanowiły odpowiedź na oczekiwania odbiorców. Zastanawiając się nad źródłami tej niezwykłej popularności bohaterów obdarzonych nadludzkimi mocami warto dziś nieco dokładniej przyjrzeć się współczesnym interpretacjom tej ponadczasowej idei. Na przykładzie m.in. takich komiksów, jak „Top 10”, „Jupiter’s Legacy”, „Czarny Młot”, „Kick Ass” czy „Chłopaki” warto zastanowić się nad tym, jak figura superbohatera jest postrzegana przez współczesnych twórców i co mówi nam to o stanie współczesnej kultury.
Paweł Ciołkiewicz – doktor socjologii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Zainteresowania naukowe: analiza dyskursu, kultura popularna oraz komiks. Autor książki pt. Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej (2012) oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych („Przegląd Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Przegląd Humanistyczny”, „Studia Kulturoznawcze”, „Kultura Współczesna”, „Władza Sądzenia”) oraz monografiach. Publikuje również w magazynach internetowych poświęconych komiksowi (Esensja.pl,”KZ”, Portal fantastyczny Paradoks). Laureat głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym pod patronatem Prezydenta RP (2011). W roku 2016 uzyskał nominację do Nagrody im. Doktora Tomasza Marciniaka przyznawanej za publikacje na temat komiksu (za artykuł Człowiek człowiekowi zombie, czyli kilka uwag o budowaniu społeczeństwa w świecie postapokaliptycznym. Przypadek The Walking Dead Roberta Kirkmana), a rok później zdobył tę nagrodę (za artykuł O ludziach nienormalnych, w ich normalnym otoczeniu. Piętno szaleństwa w Azylu Arkham).
Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy lutowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe i komiks “Jądro ciemności” na podstawie powieści Josepha Conrada wydany przez wydawnictwo LOKATOR.

17 stycznia, godz.18.00 w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet/ Biblioteka Uniwersytecka

Poszukiwania i eksperymenty w komiksie nonfiction.

Krzysztof Lichtblau

Autor opowie o tym, jakie eksperymenty są podejmowane w komiksach nonfiction, z jednej strony – względem komiksu ogólnie, a z drugiej – wobec innych mediów, w których tworzone są narracje nonfiction.
Krzysztof Lichtblau – urodzony w 1989 roku w Szczecinie. Doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Sekretarz redakcji kwartalnika literacko-kulturalnego EleWator, redaktorZeszyty Komiksowe. Publikował m.in. w „Pograniczach”, Midrasz, „Odrze”, „Fabulariach” i Tygiel Kultury. Wiceprezes Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy. Specjalista ds. projektów edukacyjnych StowarzyszeniaPop-Art.
Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy styczniowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe oraz komiks Michała Rzecznika i Piotra Nowackiego “Reformator Marcin Luter”, wydane przez Wydawnictwo Widnokrąg.

19 grudnia, godz. 18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet

Obrazkowe adaptacje Sienkiewicza jako przedmiot badań komiksoznawczych

dr Wojciech Birek

Tematem wykładu będzie prezentacja w oparciu o własne doświadczenia specyficznego tematu badawczego, jakim jest próba analizy porównawczej kilkudziesięciu polskich i światowych, komiksowych i parakomiksowych adaptacji utworów literackich Henryka Sienkiewicza. Jest on niewątpliwie najczęściej adaptowanym na formy narracji graficznej polskim pisarzem. Rozrzut czasowy, przestrzenny, estetyczny i gatunkowy adaptacji, które udało mi się zebrać i omówić w przygotowywanej książce “Henryk Sienkiewicz w obrazkach”, nastręcza sporo wartych omówienia problemów metodologicznych i logistycznych.

dr Wojciech Birek (ur. 1961) – pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, badacz, kiedyś publicysta, od czasu do czasu scenarzysta i rysownik, czasami organizator wystaw, a najczęściej tłumacz komiksów i tekstów o komiksach z języka francuskiego. Od wielu lat współpracownik Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Autor książek Z teorii i praktyki komiksu. “Propozycje i obserwacje” (2013), “Grzegorz Rosiński – mistrz ilustracji i komiksu” (2012) oraz czekających na druk: “Główne problemy teorii komiksu” oraz “Henryk Sienkiewicz w obrazkach”.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy październikowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe oraz komiks “Klezmerzy: Podbój wschodu”, Joann Sfar.

15 listopada, godz. 18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet

Odpowiedni dać dźwiękom obraz

dr Michał Traczyk

Michał Traczyk – doktor nauk humanistycznych, zastępca redaktora naczelnego “Zeszytów Komiksowych”, autor książek “Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego” (Poznań 2009) oraz
“Komiks na świecie i w Polsce” (Bielsko-Biała 2016) i współredaktor pięciu innych, w tym pozycji “Komiks i jego konteksty” (Poznań 2014) oraz “Komiks. Wokół warstwy wizualnej” (Poznań 2016); współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Instytut Kultury Popularnej.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy listopadowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe i komiks “Popman mix”.

18 października 2017, godz.18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet

Sposoby konstruowania obrazu superbohaterki w komiksach amerykańskich

Małgorzata Chudziak

Pierwszymi superbohaterami byli mężczyźni, ale niedługo po nich kolorowe kostiumy zaczęły przywdziewać także kobiety. Niektóre z nich były żeńskimi odpowiednikami herosów, inne natomiast niezależnie wykreowanymi postaciami. Pełniły w komiksach różne role: samodzielnych wojowniczek, dowódczyń, ale także żon, matek i obiektów westchnień. Analizując przykładowe superbohaterki, postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie: czy na przestrzeni lat powstał spójny wizerunek kobiet walczących z przestępczością? A może historie bohaterek są tak różne, że nie da się określić żadnego schematu?

mgr Małgorzata Chudziak – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Napisała pracę magisterską o przedstawianiu kobiet w komiksach amerykańskich. Od lat zajmuje się recenzowaniem opowieści graficznych i badaniem historii komiksu. Prywatnie fanka DC, a zwłaszcza Batmana.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy październikowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe i komiks “Tylko spokojnie” Bartka “Henryka” Glazy.

21 czerwca, godz. 18.00, Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA

Immortals. Gods and Heroes – scenariuszowy miszmasz między komiksem a opowiadaniem transmedialnym. Rozważania metodologiczne

dr Konrad Dominas

Komiks Immortals. Gods and Heroes w połączeniu z filmem Immortals Tarsema Singha (2011) są doskonałym przykładem tzw. opowiadania transmedialnego, które Henry Jenkins określa jako sztukę tworzenia światów. Wydany przez Archaia Entertainment zbiór dziewięciu opowiadań stawia pytanie nie tylko o jego rolę w zakresie recepcji literatury antycznej we współczesnej kulturze, ale i miejsce komiksu w swoistym systemie naczyń połączonych, o którym Jenkins pisze: „Aby w pełni doświadczyć każdego fikcyjnego świata konsumenci muszą przyjąć rolę myśliwych i zbieraczy, ścigających fragmenty opowieści na różnych kanałach medialnych (…)”. Czy zatem poszczególne scenariusze Immortals Gods and Heroes są tylko uzupełnieniem filmu, marketingowym chwytem mającym na celu wywołać odpowiednią reakcję odbiorców? A może czymś więcej? Czy literatura antyczna jest jedynym punktem odniesienia dla fabuły komiksu? Jakie mechanizmy (kulturowe, medialne, techniczne) wykorzystano, aby stworzyć produkt, który przyciąga treścią i formą? Na te pytanie odpowie wystąpienie „Immortals. Gods and Heroes – scenariuszowy miszmasz między komiksem a opowiadaniem transmedialnym. Rozważania metodologiczne”.

Od nowego roku akademickiego PDAK zyskała nowego partnera – Wydawnictwo Tadam – dzięki któremu słuchacze kolejnych wykładów, prócz wrażeń z ciekawych prelekcji wynoszą ze spotkania także prezent związany z tematyką bądź specyfiką Akademii. Wśród słuchaczy czerwcowego spotkania zostaną rozlosowane: komiks „Bez końca” Pawła Garwola i Romana Lipczyńskiego oraz dwa numery „Zeszytów Komiksowych” (nr 22 i 23).

17 maja, godz.18.00 Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA

Obrazkowy Hus. Tematyka husycka w czeskim komiksie i filmie animowanym

prof. Mariusz Guzek

Lata krucjat antyhusyckich należą do najbardziej chwalebnych epizodów z historii Czech. Bitwy: pod Domažlicami, Sudomierzem czy o Witkową Górę zostały upamiętnione zarówno w literaturze, na scenie jak i kinowym ekranie. Nic też dziwnego, że upomnieli się o te czasy także scenarzyści i komiksowi rysownicy. Wystąpienie koncentrować się będzie na strategiach zastosowanych w powieści graficznej „Ve jménu Husa. Zrození kalicha” Zdenka Ležáka i Michala Kociána oraz dwóch animowanych produkcjach filmowych: „Jan Hus” stanowiącej część telewizyjnego cyklu „Dejiny udatného českého národa” i pełnometrażowej fabuły „Husiti” (reż. Pavel Koutský). Całość zostanie zaprezentowana na tle tradycji historycznych obecnych w komisie nadwełtawskim ostatnich 25 lat.

19 kwietnia, godz. 18.00, Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA

Dlaczego mangi są takie dziwne?

Agata Włodarczyk

Chociaż manga obecna jest na polskim ryku wydawniczym od prawie dwóch dekad, niekoniecznie zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, jak ona powstaje i jakie mechanizmy biorą udział w jej powstawaniu. Warto rozmawiać o tym, jak uwarunkowania rynkowe oraz kulturowe kształtują fabularną warstwę historii mangowej. Zwłaszcza, że wciąż konfunduje czytelników zwłaszcza długich i popularnych serii kierowanych w większości do młodzieży. Przyjrzymy się także często wykorzystywanym w tych komiksach schematom narracyjnym, uproszczeniom, elementom moe oraz zastosowaniu konwencji superflat.

15 marca, godz. 18.00, Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA

Nie ma przyszłości bez przeszłości – japoński przepis na komiks historyczny

Tomasz Bazylewicz

W dobie rosnącej popularności rodzimego gatunku komiksu historycznego, warto zajrzeć jak inni radzą sobie z tym tematem. Wyruszamy do Japonii – kraju gdzie tradycja i nowoczesność przenikają się wzajemnie, a historia XX w. odcisnęła wyraźny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Krótkie rozważania o polityce historycznej, jej konsekwencjach, a także edukacyjnej/propagandowej roli komiksu. Sprawdzamy jak szeroko pojęty komiks historyczny funkcjonuje w Japonii, na różnych przykładach modeli konstruowania scenariuszy i uwikłania w nie wydarzeń historycznych. Na czym polegają różnice między europejskim, szczególnie polskim a japońskim komiksem historycznym?

Od nowego roku akademickiego PDAK zyskała nowego partnera – Wydawnictwo Tadam – dzięki któremu słuchacze kolejnych wykładów, prócz wrażeń z ciekawych prelekcji wynoszą ze spotkania także prezent związany z tematyką bądź specyfiką Akademii. Wśród słuchaczy marcowego spotkania zostaną rozlosowane: Agata Bara “Ogród” (za stroną culture.pl: „Jeden z najlepszych polskich komiksów ostatnich lat. Opowiada o trudnych relacjach polsko-niemieckich na Śląsku”) oraz dwa numery „Zeszytów Komiksowych”.

15 lutego, godz. 18.00, Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA

Etnografia w komiksie – dziwny przypadek Kaoru Mori

Marta Tymińska

Kaoru Mori zdobyła światową popularność i uznanie dwoma tytułami: “Emma” (2002-2006) oraz “Opowieść Panny Młodej” (2009-). Oba te teksty zostały opracowane z pieczołowitością i wnikliwością przynależną badaczce. Z komentarzy odautorskich przeziera ciekawość świata oraz badawcza skrupulatność. Przyjrzymy się wspólnie, jakie rozwiązania estetyczne i scenariuszowe proponuje nam autorka, by przybliżyć obce i odległe kultury.

Od nowego roku akademickiego PDAK zyskała nowego partnera – Wydawnictwo Tadam – dzięki któremu słuchacze kolejnych wykładów, prócz wrażeń z ciekawych prelekcji wynoszą ze spotkania także prezent związany z tematyką bądź specyfiką Akademii. Wśród słuchaczy lutowego spotkania zostaną rozlosowane: Guy Delisle “Albert i Alina” (za stroną wydawcy: „Delisle jest także jednym z mistrzów komiksu niemego i komiksowego slapsticku. Udowodnił to m.in. „Louisem na plaży”, albumem dla młodych czytelników, a teraz potwierdza „Albertem i Aliną”. To zbiór kilkudziesięciu krótkich opowieści o mężczyznach i kobietach – o ich słabostkach, pragnieniach

18 stycznia, godz. 18.00, Czytelnia Komiksów i Gazet NOVA

dr Michał Traczyk

Bóg, honor… Hardy. Ideologia jako budulec scenariuszy komiksów Jakuba Kijuca

“Jan Hardy – żołnierz wyklęty” to seria, którą od innych polskich propozycji superbohaterskich odróżniają przede wszystkim motywacja bohaterów oraz realia, w których przyszło im działać. Nie bez znaczenia pozostaje kontekst ideologiczny, w jakim historie o Hardym i jego towarzyszach broni zostały zanurzone i który przenika do opowieści, mając w zamyśle autorskim inspirować postawy patriotyczne. Ale czy intencje autora, w czytelny i jednoznaczny sposób uwidaczniające się w jego komiksach, rzeczywiście determinują sposób lektury?

Od nowego roku akademickiego PDAK zyskała nowego partnera – Wydawnictwo Tadam – dzięki któremu słuchacze kolejnych wykładów, prócz wrażeń z ciekawych prelekcji wynoszą ze spotkania także prezent związany z tematyką bądź specyfiką Akademii. Wśród słuchaczy styczniowego spotkania zostaną rozlosowane: Jean-Pierre Dionnet i Enki Bilal, “Eksterminator 17” (opis za Gildią Komiksu: „Eksterminator 17 ukazał się pierwotnie w 1979 roku w magazynie “Metal Hurlant”, który zrewolucjonizował postrzeganie komiksu. Jean Pierre Dionnet klasyczną space operę uzupełnił o elementy metafizyki wraz z odrobiną ironii. Polemizował ze słynnymi prawami robotyki Asimova oraz zadawał pytania o człowieczeństwo, powtórzone później przez replikanta Roya Batty’ego w filmie Blade Runner.”) oraz dwa numery „Zeszytów Komiksowych”.

21 grudnia 2016, godz. 17.00, Czytelnia NOVA

dr hab. Marcin Jaworski

Przygoda jako źródło scenariuszy w twórczości komiksowej Jerzego Wróblewskiego

Od nowego roku akademickiego PDAK zyskała nowego partnera – Wydawnictwo Tadam – dzięki któremu słuchacze kolejnych wykładów, prócz wrażeń z ciekawych prelekcji wynoszą ze spotkania także prezent związany z tematyką bądź specyfiką Akademii. Wśród słuchaczy grudniowego spotkania zostaną rozlosowane: Nuno Duarte i Joana Afonso “Bal” (jeden z najbardziej docenionych przez czytelników i krytyków portugalskich komiksów i zdobywca sześciu Branżowych Nagród Komiksowych oraz dwóch Nagród Krajowych 2013.) oraz dwa numery „Zeszytów Komiksowych”.

24 listopada (czwartek) o godzinie 18.00 w sali 82

prof. dr hab. Jerzy Szyłak

Scenariusz komiksowy – spowiedź praktyka

19 października, godz. 18.00, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet

dr Justyna Czaja

Co czytają i oglądają scenarzyści komiksowi? Literacko-filmowe inspiracje w komiksie “Blacksad” Diaza Canalesa i Guarnido

Konrad Dominas – adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Wykłada w Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, kierowanej przez prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka. Filolog klasyczny i informatyk. Autor książki „Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej”. Ponadto zajmuje się recepcją mitu w nowych mediach oraz w kulturze współczesnej. Jego badania naukowe dotyczą przede wszystkim kwestii metodologicznych – mechanizmów odpowiedzialnych za uobecnianie się grecko-rzymskiej literatury i kultury w cyberprzestrzeni.

Mariusz Guzek – dr hab. Pracuje w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się regionalistyką (ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej Bydgoszczy), dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Obecnie przygotowuje monografię Otakara Vávry. Jest autorem książek: „Filmowa Bydgoszcz 1896-1939” (2004) i „Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich 1914-1918” (2014) współautorem opracowania „Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa” (2016). Współredagował tom „Kino polskie wobec II wojny światowej (2011). Publikował w „Przeglądzie Historycznym”, „Historyce”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Zachodniopomorskim” i „Studiach Językoznawczych”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Kwartalniku Filmowym”.

Agata Włodarczyk – doktorantka w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego, w swojej pracy naukowej zajmuje się kulturami fanowskimi oraz mangą i anime.

Tomasz Bazylewicz – z wykształcenia historyk, obecnie doktorant UAM, którego zainteresowania skupiają się m.in. na funkcjonowaniu współczesnych mediów oraz polityce historycznej. Grafik amator, miłośnik cyberpunku jak również komiksu w całej jego różnorodności, który od lat pozostaje jego największą pasją, a także przedmiotem badań.

Marta Tymińska – doktorantka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. W swojej pracy badawczej zajmuje się grami cyfrowymi, kulturą popularną, a także komiksem. Nie stroni też od etnografii – zarówno tej odległej (Ekwador, Buriacja), jak i bliskie (Stocznia Gdańska).

Michał Traczyk – doktor nauk humanistycznych, zastępca redaktora naczelnego “Zeszytów Komiksowych”, autor książek “Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego” (Poznań 2009) oraz “Komiks na świecie i w Polsce” (Bielsko-Biała 2016) i współredaktor pięciu innych, w tym pozycji “Komiks i jego konteksty” (Poznań 2014) oraz “Komiks. Wokół warstwy wizualnej” (Poznań 2016); współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Instytut Kultury Popularnej.

Marcin Jaworski – dr hab., adiunkt w Zakładzie Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000 r.); doktor nauk humanistycznych Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2004 r.). Jego zainteresowania badawcze dotyczą mechanizmów tworzenia i recepcji tekstów kultury popularnej w kontekście tożsamości jej twórców i odbiorców, społecznego konstruowania obrazu i funkcji sztuki szczególnie w odniesieniu do współczesności, a także antropologicznego wymiaru kultury i sztuki. Autor dwóch monografii naukowych. W 2015 r. „Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej. Studium socjo-kulturowe zabawy komiksem”. W 2016 r. “Urodzony, żeby rysować. Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego”.

Jerzy Szyłak – ur. 1960. Elblążanin. Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Znak zodiaku: Skorpion. Teoretyk literatury. Filmoznawca. Autor szeregu książek o komiksie i kilku o kinie oraz przemianach zachodzących w kulturze współczesnej (czasem są to te same książki). Jego najbardziej znaną publikacją jest Komiks: świat przerysowany – książka napisana jeszcze przez obronieniem przez Szyłaka doktoratu (choć wydana już po). Najpoważniejszą pracę w jego dorobku stanowią książki Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku. Wstęp do poetyki komiksu (1999) oraz Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa (2000). Rozległość swoich zainteresowań zaprezentował Szyłak w rozprawie Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej (2002; wznowienie – poszerzone – 2013), w której zestawia ze sobą rozważania na temat przemian w kulturze z analizami dzieł literackich, filmowych, fotograficznych, plastycznych i – rzecz jasna – komiksowych. Za najlepszą ze swoich książek Szyłak uważa Zgwałcone oczy. Komiksowe obrazy przemocy seksualnej (2001, wznowienie 2007). Najbardziej zaś lubi Kino i coś więcej. Szkice o ponowoczesnych filmach amerykańskich i metafizycznych tęsknotach widzów (2001) – książkę, w której słowo „komiks” pada tylko raz. Był czas, kiedy sam próbował sił jako rysownik komiksowy, ale obecnie ogranicza się jedynie do pisania scenariuszy dla innych (zdolniejszych) twórców. W jego twórczości komiksowej widać wyraźne dążenie do prowokacji, naruszania konwencji gatunkowych i granic dobrego smaku oraz eksplorowania obszarów pogranicznych.

Justyna Czaja – doktor, adiunkt w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek „Historia Polski w komiksowych kadrach” oraz „Idź i patrz. Klasyka kina”. Interesuje się komiksem, kulturą popularną i kinem rosyjskim.

II semestr 2016

22 czerwca, godz.18.00, sala 82

dr hab. Marek Kaźmierczak

Słoik i rybka. Kilka uwag o “Samotniku” Chaboute’a

17 maja, godz.18.00, sala 82

dr Kamila Tuszyńska

Kiedy Ja opowiada (o) Mnie – narracja w komiksie autobiograficznym

Tytuł wykładu wskazuje na dwie różne strategie narracyjne: kiedy Ja opowiada o Mnie innym (odbiorcom) oraz kiedy Ja opowiada Mnie (sobie). Życie jako (o)powieść (graficzna) oznacza, że (auto)narracja jest konstruktem mentalnym, sposobem rozumienia świata. Zastanowimy się nad kognitywnym aspektem opowiadania w powieści graficznej: co umożliwia wizualizację treści mentalnych postaci oraz subiektywizację przedstawienia (kto mówi, kto widzi, kto patrzy?); kto przedstawia w kadrze postać, która sama o sobie opowiada; skąd postać wie o zdarzeniach, w których nie brała udziału oraz jaka jest rola odbiorcy w (re)konstruowaniu opowieści (meaning-making process). Komiksy autobiograficzne, którym się przyjrzymy, to: “Życie – powieść graficzna” Yoshihiro Tatsumi, “Życie nie jest takie złe, jeśli starcza ci sił” Setha, “Na własny koszt. Komiksowy pamiętnik bywalca burdeli” Chestera Browna, “Jesteś moją matką?” Alison Bechdel, “Powrócisz tu” Karoliny Chyżewskiej, “Zapętlenie” Daniela Chmielewskiego oraz “Blankets – Pod śnieżną kołderką” Craiga Thompsona.

20 kwietnia 2016, godz. 18.00 w sali 82

prof. UAM Grażyna Gajewska

Między komiksem kobiecym a feministycznym – próba systematyzacji

Określenia „kobieca literatura”, „kobiece malarstwo”, kobieca sztuka” mają – przynajmniej w Polsce – wydźwięk pejoratywny. Z jednej strony wskazują na płeć (bardziej gender niż sex), nie do końca jednak wiadomo, czy chodzi tu o kobiecość autora/autorki, czy odbiorcy utworu. Przy próbie bliższego rozpoznania trudno też określić jaki zespół cech można uznać za kobiecy. Określenie „komiks kobiecy” nie jest tożsame z określeniem „komiks feministyczny”. W wystąpieniu nasz gość wskaże główne różnice między nimi.

16 marca o godz. 18.00 w sali 82

Paweł Gąsowski

Scenariusz komiksowy jako potencjalność – na przykładzie “Scen z życia murarza” i “Arkham Asylum”

Erwin Panofsky całkiem słusznie zauważył, że „dobre scenariusze filmowe niezbyt nadają się do czytania i rzadko są wydawane w formie książek”. Zasada ta ze znacznie większą siłą objawia się w wypadku scenariuszy komiksowych, które rozpatrywane samodzielnie również stanowią niezbyt porywającą lekturę (ot, lista dialogów przerywana mniej lub bardziej wyraziście zarysowanym opisem sytuacji). I tak być w zasadzie powinno, ponieważ bycie czytanym w postaci surowego tekstu wcale nie jest przeznaczeniem komiksowego skryptu.
Prawdziwa wartość scenariusza objawia się dopiero wtedy, kiedy znajduje on swoje ucieleśnienie w postaci komiksu – i to właśnie relacji pomiędzy starannie zaplanowanym tekstem a gotowym dziełem poświęcony zostanie wykład „Scenariusz komiksowy jako potencjalność – na przykładzie Scen z życia murarza i Arkham Asylum”.

I semestr 2015

17 lutego 2016 o godzinie 18.00 w sali 82

Radosław Bolałek

Japoński świat komiksowy widziany od wewnątrz

Na polskim rynku dostępne są dostępne najważniejsze japońskie quasi-biograficzne powieści graficzne ostatnich kilkunastu lat – “Dziennik z zaginięcia”, “Zoo zimą” oraz “Życie. Powieść graficzna”. Na ich podstawie nasz gość, Radosław Bolałek, zaprezentuje specyfikę pracy twórcy komiksowego w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wśród słuchaczy lutowego spotkania zostaną rozlosowane: “ZOO zimą” Jiro Taniguchiego oraz egzemplarze “Zeszytów Komiksowych”.

20 stycznia 2016,godz.18.00, sala 82

dr Michał Traczyk

Komiksowa auto-biografia, czyli gdzie przebiega granica?

Tym razem w Akademii wystąpi dr Michał Traczyk. Nasz gość przyjrzy się komiksom, w których w różny sposób ujęte wątki (auto)biograficzne wpływają na ich klasyfikowanie przez czytelników, choć zastosowane zabiegi artystyczne oraz sposób prowadzenia narracji pozwalają na powzięcie pewnych wątpliwości.

16 grudnia 2015, godz. 18.00, sala 82
dr Rafał Wójcik
Porajmos vs Holokaust. Wokół komiksu Story of Dina Gottliebova-Babbitt Rafaela Medoffa, Neala Adamsa oraz Joe Kuberta

Tym razem w Akademii wystąpi dr Rafał Wójcik, twórca i opiekun Kolekcji Komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Opowie on o Porajmos – Pożeraniu, jak Romowie nazywają ich Zagładę w czasie II wojny światowej, Dinie Gottliebovej, a także konflikcie wokół portretów Romów z Muzeum w Auschwitz. Osią opowieści będzie manipulacja w biograficznym komiksie Story of Dina Gottliebova-Babbitt autorstwa Rafaela Medoffa, Neala Adamsa oraz Joe Kuberta, ze wstępem Stana Lee.

Mało kto wie o Zagładzie Romów podczas drugiej wojny światowej. Choć wielu zna Josefa Mengelego, niewiele osób słyszało o Dinie Gottliebovej, która na polecenie Anioła Śmierci portretowała w Oświęcimiu słanych na śmierć w męczarniach Romów. Gottliebova to postać niezwykła, a jej tragiczne życie nadawałoby się na poruszający film. Uzdolniona rysowniczka, więźniarka Auschwitz, po wojnie wyemigrowała do USA i rozpoczęła tam karierę twórczyni animacji w studio Disneya. Poślubiła tam Arta Babbitta (twórcę postaci Goofy’ego), a od lat siedemdziesiątych XX w. próbowała odzyskać z Muzeum Auschwitz malowane przez nią portrety Romów, na co nie mogła się zgodzić dyrekcja Muzeum. Istotną rolę w nagłośnieniu jej historii odegrał powstały na początku XXI w. komiks.

18 listopada 2015 godz. 18.00 sala 82
Tomasz Pstrągowski
Rysując siebie. Autorskie strategie kreowania własnego wizerunku w komiksach dokumentu osobistego.

Autor o wystąpieniu pisze: “W wykładzie spróbuję przybliżyć strategie, po które sięgają autorzy komiksów dokumentu osobistego, by uwiarygodnić swoją twórczość. Komiks tradycyjnie kojarzony jest z domeną fikcji – superbohaterami, opowieściami szpiegowskimi, zabawnymi paskami gazetowymi etc. Nawet przymiotnik “komiksowy” oznacza w jeżyku potocznym “nieprawdopodobny”, “uproszczony”. Dlatego przed rysownikami i scenarzystami próbującymi relacjonować za pomocą historyjek obrazkowych prawdę (komiksowymi autobiografistami, biografistami i reporterami) stoi zadanie szczególnie trudne – muszą przełamać instynktowną nieufność czytelnika, nauczonego, iż komiksy są niepoważne i nieprawdziwe. W wykładzie przybliżę także strategie tych twórców, którzy wykorzystując po strategie uwiarygodnienia sięgają przewrotnie, wykorzystując je do opowiadania autofikcji – czyli kłamstw na temat własnego życia.”

Dr hab. Marek Kaźmierczak pracuje w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Ukończył filozofię oraz filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2008 roku wydał książkę pt. Literatura w sieci tekstów. Jest semiotykiem, który na stałe współpracuje z Laboratorium Semiotycznym przy Wydziale „Artes Liberales” UW. Zajmuje się badaniem różnorodnych przykładów myślenia potocznego w internecie. Bada recepcję Zagłady w kulturze popularnej. W 2012 roku wydał książkę zatytułowaną ‘Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holocaustu w kulturze popularnej’. W 2014 roku została wydana książka “Znakowe wartości kultury’, której był współredaktorem. Publikuje między innymi w “Images”, “Pamiętniku Literackim”, “Przeglądzie Humanistycznym’, “Przeglądzie Zachodnim”, “Tekstach Drugich” czy w “Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”. Prowadził badania w Massachusetts Institute of Technology (Boston), wykładał w ramach seminarium Media, Mind and Society w The McLuhan Program in Culture and Technology (Toronto), a także na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy).

Dr Kamila Tuszyńska – narratolog, teoretyk komiksu, medioznawca. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach, m. in. Comic-Con (Kalifornia) czy International Conference in Comic Studies (Helsinki). Członkini European Narratology Network (ENN). Wykładowca, publicystka, recenzentka naukowa „Zeszytów Komiksowych”, jurorka komiksów na komiks. Niedawno nakładem wydawnictwa PWN ukazała się jej książka “Narracja w powieści graficznej”, której patronem jest Fundacja Instytut Kultury Popularnej.

GRAŻYNA GAJEWSKA – literaturoznawczyni, dr hab. prof. UAM pracująca w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierowniczka Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów. Jej zainteresowania badawcze związane są z metodologią badań humanistycznych i interdyscyplinarnymi metodami analizowania kultury współczesnej. Autorka książek: Maski dziejopisarstwa: współczesne formy reprezentacji przeszłości (Gniezno 2002) i Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów (Poznań 2010); Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami (Poznań 2016). Jest także współredaktorką następujących prac: Nadzieje i obawy płynnej nowoczesności (wraz z Zygmuntem Baumanem, Gniezno 2005), Holocaust w sieci dyskursów (z Aleksandrą Boroń, Gniezno 2005), Modernizm w lustrze współczesności (z Jackiem Jagielskim, Gniezno 2006) i Klan cyborgów: mariaż człowieka z technologią (także z Jackiem Jagielskim, Gniezno 2007), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej (z Rafałem Wójcikiem), Poznań 2011; Zachodnioeuropejska mozaika kulturowa 1848-2010 (z Marią Tomczak), Poznań 2015; Kulturowy bricolage (po)nowoczesnej Europy Zachodniej (z Marią Tomczak), Poznań 2015.

Paweł Gąsowski – badacz, kolekcjoner a przede wszystkim pasjonat komiksów, którym poświęcił swoją pracę magisterską „Komiks jako narzędzie budowania mitu postmodernistycznego”, rozprawę doktorską „Semiotyczna poetyka komiksu” oraz kilkanaście publikacji naukowych i popularnonaukowych. Z pełnym przekonaniem podpisuje się pod tymi słowami Douglasa Wolka: „To, w jaki sposób doświadczam i myślę o komiksie, ma bardzo wiele wspólnego z tym, że bardzo go lubię. Lubię zastanawiać się nad tym, skąd bierze się ta przyjemność i opisywać ją innym ludziom, by także mogli jej zaznać lub chociaż cieszyli się komiksami pełniej, niż miałoby to miejsce w innym wypadku”. Masowo konsumuje popkulturę, wchłania seriale, gry komputerowe, Internet i książki. W wolnych chwilach prowadzi teatr i wykonuje muzykę klasyczną. Komiksy jego życia: Arkham Asylum, Scott Pilgrim, Amazing Spider-Man #338

Radosław Bolałek – z wykształcenia japonista, informatyk i ekonomista. Właściciel firmy Hanami, wydawca, tłumacz i badacz komiksów. Organizator Bałtyckiego Festiwalu Komiksu. Współautor “1001 Comics that You Must Read before You Die” i autor licznych tekstów poświęconych sztuce sekwencyjnej.

dr Michał Traczyk – zastępca redaktora naczelnego “Zeszytów Komiksowych”, autor książki Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego (Poznań 2009) oraz redaktor trzech następnych, poświęconych Agnieszce Osieckiej (2003), teatrowi piosenki (2005) i Jackowi Kaczmarskiemu (2010). Obecnie przede wszystkim zastanawia się nad relacjami komiksu i muzyki.

Tomasz Pstrągowski – dziennikarz od wielu lat związany z Wirtualną Polską, który zakładał i szefował największemu serwisowi o komiksach w Polsce – komiksomania.pl. Obecnie wydawca serwisu książki.wp.pl. Współtwórca podcastów o grach wideo: Nieczyste zagrywki i Niezatapialni.pl. Doktorant na Uniwersytecie Gdańskim.

I semestr 2014

28 października, godz. 18.00
Wojciech Birek
Problemy analizy stylistycznej warstwy graficznej komiksu na przykładzie twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza.

26 listopada, godz. 18.00
Michał Traczyk
Malarz rysuje komiksy, czyli o Sasnalu.

grudzień
Jakub Jankowski
Tworzenie znaczenia w komiksie poprzez kadrowanie i kompozycję plansz.

21 stycznia, godz. 18.00
Filip Bąk
O znaczeniotwórczych możliwościach dymków i chmurek.

19 lutego 2016, godzina 18.00, s. 82
Jerzy Szyłak
Kadr komiksu jako obrazek narracyjny

11 marca 2016, godz. 18.00, s. 82
Przemysław Zawrotny
Co jest komiksowe, a co niekomiksowe u Craiga Thompsona?

II semestr 2015

15 kwietnia 2016, godz. 18.00, s. 82
Justyna Czaja
Filmowość w komiksach Rutu Modan

20 maja, godz. 18.00, s.82
Tomasz Żaglewski
Gdy film udaje komiks – o przenikaniu się języków wizualnych

17 czerwca, godz. 18.00, s.82
Paweł Sitkiewicz
Test na ojcostwo. Czy Rodolphe Töpffer wymyślił komiks?

Dr Wojciech Birek, urodzony w 1961 r. Teoretyk, tłumacz i twórca komiksów; adiunkt na polonistyce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Napisał pracę doktorską pt. “Główne problemy teorii komiksu”, wydał monografię “Grzegorz Rosiński – mistrz ilustracji i komiksu” oraz zbiór tekstów “Z teorii i praktyki komiksu”. Od ok. 30 lat tłumaczy komiksy z języka francuskiego. Członek jury konkursów komiksowych Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, kurator wystaw polskiego komiksu za granicą (m. in. w Brukseli, Amadorze, Lucce i Tel Avivie). Scenarzysta i czasami rysownik komiksowy; autor scenariuszy m.in. serii historycznej “Strażnicy Orlego Pióra” dla wyd. Mandragora i trzech komiksów historycznych dla rzeszowskiego oddziału IPN. Mieszka w Rzeszowie, gdzie prowadzi Rzeszowską Akademię Komiksu i organizuje Podkarpackie Spotkania z Komiksem.

Dr Michał Traczyk – dziekan Wydziału Sztuki Użytkowej WSNHiD w Poznaniu, zastępca redaktora naczelnego “Zeszytów Komiksowych”, autor książki Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego (Poznań 2009) oraz redaktor trzech następnych, poświęconych Agnieszce Osieckiej (2003), teatrowi piosenki (2005) i Jackowi Kaczmarskiemu (2010). Obecnie przede wszystkim zastanawia się nad relacjami komiksu i muzyki.

Jakub Jankowski – pracownik naukowy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (lektoraty językowe, przekładoznawstwo), tłumacz (hiszpański, portugalski), uczestnik łódzkich sympozjów komiksologicznych (2005-2011), szef działu komiksowego w serwisie Poltergeist (2011-2013), współtwórca bloga komiksowego pRzYpAdKiEm (2007-2012), współredaktor Kwartalnika Kultury Komiksowej Ziniol (2008-2010), współpracownik Poltera, Zeszytów Komiksowych i Bicepsa. Członek Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Pomysłodawca i organizator paneli translatologicznych podczas Festiwalu Komiksowa Warszawa. Pracę magisterską poświęcił tendencjom postmodernistycznym w komiksie portugalskim, doktorat aspektowi graficznemu słowa na przykładzie komiksu portugalskiego. Przygotowuje książkę o przekładzie komiksu. Stara się mówić o komiksie na większości konferencji naukowych, w których bierze udział. Uwielbia koty, horrory, piłkę nożną, rower i snowboard.

Filip Bąk – architekt z wykształcenia, w trakcie studiów zaprojektował park rozrywki Kajko i Kokosza z rekonstrukcją Mirmiłowa na podstawie komiksów Janusza Christy oraz muzeum komiksu z fasadą w formie komiksu, od października 2007 prowadzi audycję Prosto z Kadru w poznańskim Radio Afera, gdzie nagrał już 365 odcinków, od kwietnia 2013 szef działu komiksowego w serwisie Poltergeist, autor dwóch artykułów opublikowanych w Zeszytach Komiksowych i jednego w Magazynie Swarzędzkim, prowadził spotkania i prelekcje na takich festiwalach jak: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, Komiksowa Warszawa, Bałtycki Festiwal Komiksu, Polcon, Pyrkon, Poznań Game Arena, Targi Hobby, Ligatura, Dzień Darmowego Komiksu, Spotkania Komiksowe, Fantasy Games, oraz Mangamania. Współzałożyciel Komiksowego Poznania. Pisał recenzje oraz streszczenia serii „Ultimate Spider-Man” na stronie Spider-Man Online. Członek Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Obecnie pracuje nad książką poświęconą „dymkom” i „chmurkom” w komiksie.

Jerzy Szyłak – ur. 1960. Elblążanin. Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Znak zodiaku: Skorpion. Teoretyk literatury. Filmoznawca. Autor szeregu książek o komiksie i kilku o kinie oraz przemianach zachodzących w kulturze współczesnej (czasem są to te same książki). Jego najbardziej znaną publikacją jest Komiks: świat przerysowany – książka napisana jeszcze przez obronieniem przez Szyłaka doktoratu (choć wydana już po). Najpoważniejszą pracę w jego dorobku stanowią książki Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku. Wstęp do poetyki komiksu (1999) oraz Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa (2000). Rozległość swoich zainteresowań zaprezentował Szyłak w rozprawie Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej (2002; wznowienie – poszerzone – 2013), w której zestawia ze sobą rozważania na temat przemian w kulturze z analizami dzieł literackich, filmowych, fotograficznych, plastycznych i – rzecz jasna – komiksowych. Za najlepszą ze swoich książek Szyłak uważa Zgwałcone oczy. Komiksowe obrazy przemocy seksualnej (2001, wznowienie 2007). Najbardziej zaś lubi Kino i coś więcej. Szkice o ponowoczesnych filmach amerykańskich i metafizycznych tęsknotach widzów (2001) – książkę, w której słowo „komiks” pada tylko raz. Był czas, kiedy sam próbował sił jako rysownik komiksowy, ale obecnie ogranicza się jedynie do pisania scenariuszy dla innych (zdolniejszych) twórców. W jego twórczości komiksowej widać wyraźne dążenie do prowokacji, naruszania konwencji gatunkowych i granic dobrego smaku oraz eksplorowania obszarów pogranicznych.

Przemysław Zawrotny – polonista i doktorant, pisze o komiksach do “Lampy”, działa w Gdańsku.

Justyna Czaja – doktor, adiunkt w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek Historia Polski w komiksowych kadrach oraz Idź i patrz. Klasyka kina. Interesuje się komiksem, kulturą popularną i kinem rosyjskim.

dr Tomasz Żaglewski – adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się historią oraz teorią kultury popularnej. Jego główne zainteresowania koncentrują się wokół społecznych, medialnych i ekonomicznych uwarunkowań komiksu. Obecnie przygotowuje książkę na temat współczesnych związków między komiksem i filmem. Autor szeregu zajęć i kursów dotyczących wiedzy o komiksie. Współpracownik pism „Zeszyty Komiksowe” oraz „KaZet”.

Paweł Sitkiewicz (ur. 1980) Filmoznawca i medioznawca, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się historią kina animowanego w Polsce i na świecie, kulturą filmową dwudziestolecia międzywojennego, prehistorią komiksu, a sporadycznie – plakatem i reklamą zewnętrzną. Autor trzech książek: Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego (2009), Polska szkoła animacji (2011) oraz Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce (2012). Publikował m.in. w „Dialogu”, „EKRANach”, „Panoptikum”, „Kulturze Popularnej”, „Zeszytach Komiksowych” i tomach zbiorowych. Redaktor naczelny rocznika „Przezrocze”.

II semestr 2014

16 kwietnia, godz. 18.00
Rafał Wójcik
Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu. Jak było, jak jest, a jak będzie.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie dotychczasowy dorobek PDAK, historia powstania tych cyklicznych spotkań, sylwetki dotychczasowych gości, a także obecne działania związane z komiksowymi spotkaniami w Bibliotece Uniwersyteckiej. Najważniejszym i kluczowym punktem spotkania będzie jednak dyskusja wokół przyszłych edycji Akademii Komiksu. Wszystkich, którym sztuka komiksu nie jest obojętna, serdecznie zapraszamy.

  • I semestr 2011/2012
  • II semestr 2012

I semestr 2011/2012

19 października 2011
Michał Traczyk
Komiks dokumentalnie.

16 listopada 2011
Paweł Timofiejuk
Wydarzenia polityczne jako tło i kanwa komiksów.

14 grudnia 2011
Sebastian Chosiński
Od “walki z reakcyjnym podziemiem” do “dziesiątej potęgi gospodarczej świata”. Gierkowska propaganda sukcesu na łamach Magazynu Opowieści Rysunkowych RELAX (1977-1981).

18 stycznia 2012
Szymon Grzelak
Manga jako narzędzie polityki historycznej.

15 lutego 2012
Adam Rusek
W królestwie Tytusa. Występowanie i treści cyklicznych historyjek obrazkowych w Polsce w latach 1956-1967.

dr Michał Traczyk – dziekan Wydziału Sztuki Użytkowej WSNHiD w Poznaniu, zastępca redaktora naczelnego “Zeszytów Komiksowych”, autor książki Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego (Poznań 2009) oraz redaktor trzech następnych, poświęconych Agnieszce Osieckiej (2003), teatrowi piosenki (2005) i Jackowi Kaczmarskiemu (2010). Obecnie przede wszystkim zastanawia się nad relacjami komiksu i muzyki.

mgr Paweł Timofiejuk – politolog zajmujący się przede wszystkim zagadnieniem nacjonalizmu. Obecnie przygotowuje dysertację o współczesnym nacjonalizmie rosyjskim. Komiksami zajmuje się zawodowo: jako ich wydawca, scenarzysta i tłumacz. Komiks interesuje go przede wszystkim jako narzędzie służące komunikacji społeczno-politycznej.

mgr Sebastian Chosiński (ur. 1969) – absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Przed laty animator kultury, obecnie nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu. Redaktor magazynu internetowego “Esensja”, gdzie publikuje prozę i poezję, a jednocześnie zajmuje się literaturą, filmem i komiksem. W kręgu jego zainteresowań historycznych leżą dwie skrajne epoki – starożytność i czasy współczesne. Miłośnik (niemal) wszystkiego, co rosyjskie.

dr Szymon Grzelak – adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UAM, zajmuje się językoznawstwem japońskim.

dr Adam Rusek (ur. 1953) – socjolog, pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Autor kilku książek z zakresu bibliotekoznawstwa i trzech na temat dziejów polskiego komiksu: Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1918-1939 (Warszawa 2001); Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych (Warszawa 2007; Poznań 2010); Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939-1955 (Warszawa 2011).

Program PDAK

II semestr 2012

21 marca
Magdalena Lachman
Komiks a literatura – użyteczne konfrontacje

dr Magdalena Lachman – adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Uniwersytetu Łódzkiego; autorka książki Gry z „tandetą” w literaturze polskiej po 1989 roku (Kraków 2004); koncentruje się na związkach literatury i kultury masowej oraz rozpatruje literaturę w horyzoncie oddziaływania innych mediów i zjawisk o (para)artystycznym wydźwięku (szczególnie z obszaru kultury wizualnej); uczestniczka (od pierwszej edycji w 2001 roku) i współorganizatorka (od 2009 roku) Sympozjów Komiksologicznych odbywających się corocznie z inicjatywy Krzysztofa Skrzypczyka w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

19-22 kwietnia
III Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej „Ligatura”

Więcej informacji, również o wydarzeniach w Bibliotece Uniwersyteckiej, na stronie: www.ligatura.eu

16 maja
Iwona Chmura-Rutkowska
“Kochać zbyt mocno” – komiks jako narzędzie edukacji i emancypacji

– nie odbędzie się z przyczyn niezależnych. Przepraszamy.

dr Iwona Chmura-Rutkowska – pedagożka i socjolożka, adiunktka w Zakładzie Socjologii Edukacji na WSE UAM. Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową i wykładowczyni Gender Studies na UAM.
Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania tożsamości rodzajowej. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (Kraków 2007). Jej praca badawcza koncentruje się wokół problemu psychologicznych i społecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (legalnych i nielegalnych) praktyk edukacyjnych reprodukujących androcentryzm i stereotypy związane z płcią. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze, na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów oraz (razem z dr Edytą Głowacką-Sobiech i dr Izabelą Skórzyńską) na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w szkolnej edukacji historycznej.

20 czerwca
Magdalena Dudzińska
O kulturowym i językowym potencjale komiksu w nauczaniu języka obcego

mgr Magdalena Dudzińska, doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, lektor języka niemieckiego. Interesuje się zastosowaniem mediów wizualnych w dydaktyce języka niemieckiego oraz możliwościami pracy interdyscyplinarnej w praktyce szkolnej.

II semestr 2012

21 marca
Magdalena Lachman
Komiks a literatura – użyteczne konfrontacje

dr Magdalena Lachman – adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Uniwersytetu Łódzkiego; autorka książki Gry z „tandetą” w literaturze polskiej po 1989 roku (Kraków 2004); koncentruje się na związkach literatury i kultury masowej oraz rozpatruje literaturę w horyzoncie oddziaływania innych mediów i zjawisk o (para)artystycznym wydźwięku (szczególnie z obszaru kultury wizualnej); uczestniczka (od pierwszej edycji w 2001 roku) i współorganizatorka (od 2009 roku) Sympozjów Komiksologicznych odbywających się corocznie z inicjatywy Krzysztofa Skrzypczyka w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

19-22 kwietnia
III Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej „Ligatura”

Więcej informacji, również o wydarzeniach w Bibliotece Uniwersyteckiej, na stronie: www.ligatura.eu

16 maja
Iwona Chmura-Rutkowska
“Kochać zbyt mocno” – komiks jako narzędzie edukacji i emancypacji

– nie odbędzie się z przyczyn niezależnych. Przepraszamy.

dr Iwona Chmura-Rutkowska – pedagożka i socjolożka, adiunktka w Zakładzie Socjologii Edukacji na WSE UAM. Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową i wykładowczyni Gender Studies na UAM.
Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania tożsamości rodzajowej. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (Kraków 2007). Jej praca badawcza koncentruje się wokół problemu psychologicznych i społecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (legalnych i nielegalnych) praktyk edukacyjnych reprodukujących androcentryzm i stereotypy związane z płcią. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze, na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów oraz (razem z dr Edytą Głowacką-Sobiech i dr Izabelą Skórzyńską) na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w szkolnej edukacji historycznej.

20 czerwca
Magdalena Dudzińska
O kulturowym i językowym potencjale komiksu w nauczaniu języka obcego

mgr Magdalena Dudzińska, doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, lektor języka niemieckiego. Interesuje się zastosowaniem mediów wizualnych w dydaktyce języka niemieckiego oraz możliwościami pracy interdyscyplinarnej w praktyce szkolnej.

mt_gallery

Š Ada Buchholc
Loading...
Skip to content