Poznań na XIX-wiecznych fotografiach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Poznań na XIX-wiecznych fotografiach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Zapraszamy serdecznie na wystawę towarzyszącą Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych w Poznaniu

CISH – XXIII KONGRES (ichs2020poznan.pl)

22 sierpnia – 5 września 2022

Hol główny, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Wystawa łączy dwa wątki: Poznań – miasto, w którym odbywa się XXIII Kongres Nauk Historycznych  oraz Historię – pokazując jego przeszłość utrwaloną na najstarszych fotografiach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Kurator: mgr Jakub Skutecki

Poznań aż do początku XX wieku był miastem otoczonym murami miejskimi: do końca XVIII wieku – murami średniowiecznymi, później – pruskimi fortyfikacjami Twierdzy Poznań (Festung Posen). Do dziś jest miastem „kompaktowym”, którego główne zabytki i atrakcje skupione są na stosunkowo niewielkim obszarze. To dziedzictwo historii, a jednocześnie turystyczna zaleta – miasto można zwiedzić w ciągu dwudniowego zaledwie pobytu.

Prezentowane fotografie dokumentują – w układzie zasadniczo zachowującym porządek chronologiczny – wygląd miasta XIX-wiecznego, od najstarszych ujęć pochodzących z lat pięćdziesiątych aż do zdjęć lotniczych z ostatniego roku I wojny światowej.

Wystawa niniejsza odzwierciedla główny obszar zainteresowań pracowni, w której gromadzone są dokumenty z zakresu ikonografii historycznej Poznania i Wielkopolski, związane z miejscami, ważnymi wydarzeniami i wybitnymi postaciami. Prezentuje niewielki fragment  wybrany z najbogatszej, publicznie dostępnej tego typu kolekcji.

Loading...
Skip to content