Papież Jan Paweł II. Pielgrzym – podróżnik, zapamiętany przez świat

Wystawa czynna od 13 września do 19 października 2016 r.

Kurator wystawy i autor zdjęć: Rafał Michałowski

Opracowanie graficzne: Dariusz Grajek

Wstęp wolny.

Podróże apostolskie papieża Jana Pawła II były jednym z podstawowych elementów Jego pontyfikatu. Stanowiły niewątpliwie fenomen w dotychczasowej historii kościoła. Nigdy wcześniej nie zdarzały się tak częste wyjazdy papieży. Ich prekursorem był Jan XXIII, który odwiedził Asyż i Loreto. Papież Paweł VI wyruszył nie tylko w Europę, dotarł min do Jerozolimy, Afryki czy Australii (łącznie 9 pielgrzymek zagranicznych). Jednakże dopiero czasy Papieża Polaka nazywane przez wielu „pontyfikatem bez granic” dokonały w tej materii prawdziwego przełomu. Jan Paweł II mówił o sobie 13 VI.1987 na Jasnej Górze: „Wszędzie, gdzie mogę, nawiedzam (…) Kościół Powszechny poprzez różne Kościoły lokalne żyjące w poszczególnych krajach i na różnych kontynentach. Stałem się takim wędrującym pasterzem, wędrującym Papieżem, i w ten sposób pragnę służyć Kościołowi Powszechnemu i Kościołowi w różnych krajach świata, wśród różnych ludów i narodów, tak jak mnie na to stać”.

Teolodzy w podróżach papieskich upatrują sposobu na szerzenie idei ewangelizacji świata. Podczas trwającego 25 lat pielgrzymowania, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając ponad 130 państw i ok.900 miejscowości. Niektóre miejsca odwiedził kilkakrotnie. Poza Włochami papież spędził 588 dni. Oprócz pielgrzymek zagranicznych odbył 145 podróży po Włoszech. Na spotkania z Papieżem przybywały setki tysięcy a nawet miliony wiernych, niekiedy z terenów bardzo odległych od miejsca spotkania. Papież dzięki swojej aktywności był zapewne najlepiej rozpoznawanym człowiekiem na ziemi. W trakcie pielgrzymek papieskich panowała niezwykła atmosfera, uczestnicy zyskiwali poczucie siły, jedności i solidarności. W wielu krajach dawały one impuls do rozpoczęcia przemian społeczno-politycznych. Świat zafascynowany papieżem Janem Pawłem II i w poczuciu wdzięczności dla Jego nauk zapamiętał Go. Ta pamięć ma różne formy i oblicza. Najpopularniejszym jej przejawem jest stawianie pomników (na świecie około 200, w Polsce ponad 700), tablic pamiątkowych. W kolejnym roku pontyfikatu papieża Jana Pawła II powstawały dedykowane i wręczane papieżowi prace medalierskie realizowane przez Józefa Stasińskiego. Na awersach medali pontyfikalnych przedstawiona została zmieniająca się sylwetka papieża, na rewersach ważniejsze wydarzenia związane z osobą papieża i działalnością Kościoła. Jego imieniem nazywane są place i ulice, szkoły, szpitale jak i szlaki turystyczne czy obiekty geograficzne. Stale powstają niezliczone wydawnictwa Jemu poświęcone: pocztówki, kalendarze, różnego rodzaju pamiątki. Wznawiane są pisma teologiczne, myśli czy sztuki teatralne. Wystawa, do której obejrzenia serdecznie Państwa zapraszamy, jest subiektywną próbą zmierzenia się z tym obszernym tematem. Przedstawiamy papieskie monumenty znajdujące się w Wielkopolsce, przykłady inspiracji artystycznej twórców. Wreszcie wybrane kraje w świecie, które Papież odwiedzał. Starając się przedstawić wyjątkowy i niepowtarzalny klimat tych miejsc. Wszystko to stanowi dowód na to jak ważną postacią był On nie tylko dla Polaków, ale dla całego świata.

/korzystano z: ”Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II” Kraków 2005 WAM/

Medal lany. Twórca Józef Stasiński
Medal lany. Józef Stasiński
Loading...
Skip to content