Otwarte dane badawcze – seminarium

Hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką

Udostępniać czy nie udostępniać?

Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)

pod patronatem Prorektorki UAM ds. Nauki
Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

1 kwietnia 2022 r.
Sala im. Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pełnomocnik Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Otwartej Nauki mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone otwartym danym badawczym pt. Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021), które odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. Seminarium swoim patronatem objęła Prorektorka UAM ds. Nauki, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Tematem przewodnim seminarium, ale też punktem wyjścia do dyskusji, będzie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 2019 r. Wejście w życie Ustawy ma bez wątpienia wpływ na zmiany w sposobach zarządzania danymi powstałymi w ramach procesu badawczego na polskich uczelniach i nakłada na badaczy wiele nowych obowiązków. Pojawiają się jednak liczne pytania dotyczące dynamiki tych przeobrażeń i ich praktycznych konsekwencji.

Wydarzenie skierowane jest do całej społeczności akademickiej – naukowców, pracowników działów nauki i projektów, bibliotekarzy oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką danych badawczych. 

Seminarium będzie miało charakter hybrydowy – prelegenci i uczestnicy debaty spotkają się w Sali im. Lubrańskiego w Collegium Minus UAM, a pozostałych Państwa zapraszamy do uczestnictwa online w  wydarzeniu. Link do spotkania zostanie podany po dokonaniu rejestracji.

Loading...
Skip to content