Otwarte dane badawcze – seminarium

Hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką

Udostępniać czy nie udostępniać?

Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)

pod patronatem Prorektorki UAM ds. Nauki
Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

1 kwietnia 2022 r.
Sala im. Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

PROGRAM

10:00-10:30

Otwarcie i słowo wstępne
prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektorka UAM ds. Nauki
dr Małgorzata Dąbrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Wystąpienia plenarne
Moderatorka: dr Małgorzata Dąbrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

10:30-10:50

Dlaczego nauka musi być otwarta – prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

10:55-11:15

Perspektywy rozwoju polityk dotyczących otwartych danych badawczych w Polsce – Jakub Szprot, Kierownik Platformy Otwartej Nauki, ICM UW

11:20-11:40

Otwarte dane badawcze – możliwości i wyzwania w kontekście rozwoju krajowej e-infrastruktury – dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

11:45-12:05

Od otwartych danych do otwartej nauki – perspektywy rozwoju EOSC w Polsce – dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, Członek zespołu doradczego ds. otwartych zasobów naukowych przy MEiN, EOSC, PCSS

12:10-12:30

Pytania i dyskusja

12:30-13:00

Przerwa kawowa

13:00-14:30

Debata

Blok I
Moderator: prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki, Pracownia Komunikacji Naukowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. UMP dr hab. Elżbieta Paszyńska, Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • prof. UAM dr hab. Natalia Walter, Zakład Edukacji Medialnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Blok II
Moderator: prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Pędziński, Zakład Fizyki Chemicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. UMP dr hab. Piotr Rzymski, Zakład Medycyny Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14:30-15:00

Pytania

15:00

Zakończenie seminarium

Loading...
Skip to content