Odstępy pomiędzy słowami. Spotkanie autorskie macedońskiego poety Borće Panova z promocją książki “Łyse miasto”

Związek Literatów Polskich i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

zapraszają na spotkanie autorskie i promocję książki macedońskiego poety

Borće Panova “Łyse miasto”

10 listopada o godz. 17.30

Tłumaczenie książki na język polski: Kalina Izabela Zioła
Prowadzenie spotkania: Kalina Izabela Zioła

Oprawa muzyczna: Tomasz Bateńczuk
Spotkanie odbędzie się w ramach 46.Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

Fot. Joanna Fechner

Loading...
Skip to content