Nowotomyskie sagi rodzinne – spotkanie autorskie z książką Damiana Rożka-Pawłowskiego

Zapraszamy na spotkanie:

Nowotomyskie sagi rodzinne – wokół książki Damiana Rożka-Pawłowskiego.

24 maja (wtorek), godz. 16.30, Czytelnia NOVA

Spotkanie poprowadzą prof. Violetta Julkowska z Wydziału Historii UAM oraz dr Bartosz Hordecki z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Wstęp wolny.

Nowotomyskie sagi są próbą rekonstrukcji nowotomyskiej – obejmującej zasadniczo ostatnie stulecie – historii, spisanej poprzez losy kilkunastu zamieszkujących tę ziemię rodzin, podjętą przez Damiana Rożka Pawłowskiego, młodego regionalistę o ogromnej pasji badawczej. Są owocem jego wieloletnich poszukiwań i gromadzenia materiałów wspomnieniowych i fotograficznych. Książka ta powstawała latami, które wypełniły Autorowi rozmowy z członkami rozsianych czasem po Polsce rodzin, a później wnikliwa analiza zgromadzonego materiału – nagranych lub spisanych wspomnień, udostępnionych dokumentów, listów i zdjęć. Wyniki jego prac ukazywały się, począwszy od 2013 roku na łamach „Przeglądu Nowotomyskiego”, pisma społeczno-kulturalnego wydawanego przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, w cyklu artykułów „Sagi nowotomyskich rodów”. Wydanie książkowe, tj. całościowa publikacja przygotowywanych przez lata tekstów, ich wydanie poszerzone i uzupełnione w oparciu o wzbogacaną systematycznie wiedzę, jest w istocie wielogłosowym obrazem lokalnej przeszłości. Książka została wydana nakłade Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
(Od Wydawcy)
 
Damian Rożek-Pawłowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Jest kierownikiem Zespołu ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kustoszem w Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego tej biblioteki, w której zajmuje się m.in. dokumentowaniem i badaniem księgozbiorów wielkopolskich rodzin ziemiańskich, w tym księgozbioru pochodzącej z ziemi nowotomyskiej Emilii Sczanieckiej. Prowadzi badaniami związane z dziejami rodziny Szołdrskich, zwłaszcza życiem i działalnością Halszki Szołdrskiej.
Nowotomyślanin, regionalista. Od 2013 roku jest stałym współpracownikiem „Przeglądu Nowotomyskiego”, w którym opublikował cykl artykułów poświęconych mieszkańcom Nowego Tomyśla i okolic. Z pasją bada nowotomyską przeszłość, wydobywając z niepamięci historie ludzi oraz miejsc i odtwarzając klimat odległych czasów.
Członek Honorowy Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. 
Fot. Joanna Fechner
 

Fot. Ryszard Ratajczak

Loading...
Skip to content