Nowości dostępne w sprzedaży

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Poznańskie Studia Polonistyczne

polecają bibliotekom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym, ukazujące się pod wspólnym tytułem Libri Librorum , w formie reprintów, dwie serie wydawnicze:

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca.

W ramach pierwszej serii (edycje wszystkich książek  wydrukowanych do około 1543 roku, w języku polskim), zwracamy uwagę na trzy z nich,  opatrzone notami edytorskimi prof. zw. dra. hab. Wiesława Wydry (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich. Kraków, Florian Ungler,1534

Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią  przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany,  choć w wielu miejscach uszkodzony  egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada, krolewskiego kowala, doświadczone. Kraków, Florian Ungler, 1532

Pierwszy drukowany  w Polsce poradnik weterynaryjny, będący przeróbką dziełka znanego już wczesnej w Europie. Unikatowy egzemplarz  tego druku znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, zbiory Czapskich(sygn. MNK VIII-XVI -1041).

Frantowe prawa Kraków, Maciej Szarffenberg, 1542

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….. Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Libri librorum

O ziołach i ich mocy, Kraków, Florian Ungler, 1534

Do druku podał Wiesław Wydra

 Cena: 50.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią  przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany,  choć w wielu miejscach uszkodzony  egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN: 
 • ISBN: 978-83-65666-37-6
 • Liczba stron: 877
 • Format [cm]: 17,3 x 24,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy
Libri librorum
Libri librorum Okładka wydania tomiku Frantowe prawa

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….

Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua  Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-36-9
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy
Libri Librorum

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….

Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua  Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-36-9
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Judycyjum na wieczne czasy trwałe, prawdziwe i krotochwilne, Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543

do druku podał  Wiesław Wydra


„Judycyjum… jest przekładem (adaptacją) z języka czeskiego, o czym świadczą liczne bohemizmy (…). Tekst został miejscami dostosowany do polskich realiów, zmienione zostały nazwy miast, w których „nastawać” będą poszczególne miesiące.
Podstawą polskiego przekładu Judycyjum… była jego czeska wersja, która dziś nie jest znana, a musiała się ukazać drukiem jakiś czas wcześniej niż jej polski odpowiednik.”
Unikatowy egzemplarz polskiego Judycyjum… cudem zachowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Erlangen (sygnatura  H00/MISC 121, dziewiąta pozycja w klocku).

Cena: 15 zł

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2019
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
ISBN: 978-83-65666-72-7
Liczba stron: 27
Format [cm]: 15,0 x 21,0
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Rocznik Biblioteka okładka

BIBLIOTEKA 2019, nr 23(32)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Cena: 55.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Biblioteka
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 405
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Drukowane teksty polskie sprzed 1543 roku

Katarzyna Krzak-Weiss, Katarzyna Meller, Wiesław Wydra

Druki polskie wydane w cyklu wydawniczym pod wspólnym tytułem Libri librorum w serii Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca

 Cena: 20 zł

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

Rok wydania: Poznań 2019
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN
ISBN: 978-83-65666-60-4
Liczba stron: 151
Format [cm]: 15,0 x 21,0
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Rozmaite piękne a przyjemne rozmowy polskie i niemieckie…., Kraków, Hieronim Wietor, po 23 VI 1539

Do druku podał  Wiesław Wydra

 

Cena: 25 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Podręcznik do nauki i doskonalenia języka polskiego przeznaczony dla niemieckich kupców i mieszczan, zwłaszcza we Wrocławiu i na Śląsku. Książka zawiera m. in. obszerne rozmówki polsko-niemieckie, dające kapitalny wgląd w życie codzienne tamtych czasów, wzory odmian czasowników i rzeczowników, słowniczek polsko-niemiecki […..]

Reprodukowane fotografie podchodzą z egzemplarza w Grazu, a brakujące karty uzupełnione zostały fotografiami z egzemplarza przechowywanego w Monachium.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN
 • ISBN: 978-83-65666-65-9
 • Liczba stron: 316
 • Format [cm]: 15,0 x 21,0
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Bibliografia powieści w odcinkach w prasie poznańskiej w latach 1919-1939

 Jacek Biesiada

Zapisy bibliograficzne powieści odcinkowych powstały na podstawie kwerendy blisko 160 tytułów czasopism i gazet ukazujących  się w Poznaniu  w latach 1919-1939. W 29 tytułach prasowych znalazły się 643 publikacje powieści odcinkowych, które autor zebrał i opracował, aby w ten sposób ocalić od całkowitego zapomnienia.

Autor publikacji, Jacek Biesiada był związany z  Pracownią Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN  w Poznaniu; jest specjalistą z zakresu dokumentacji  literackiej, badaczem życia literackiego Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym oraz współautorem „Polskiej Bibliografii Literackiej” i szeregu innych bibliografii.

 Cena: 20.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 35
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 978-83-60961-24-7
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]:16,5 x 23,5
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie

Artur Jazdon
 

Opracowanie Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018, to podróż przez historię jednej z największych bibliotek naukowych Polski, o której znaczeniu na mapie naukowej i kulturalnej kraju decydowały bogate i zróżnicowane zasoby, działania podejmowane na rzecz ich szerokiego udostępniania i wprowadzania do obiegu nauki światowej, zadania realizowane na ich podstawie na rzecz rozwoju nauki, popularyzacji jej wyników, bibliotek, książek i czytelnictwa oraz związani nią przez całe stulecie i budujący jej pozycję pracownicy.

Książka ukazała się z okazji obchodów jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, od 1955 roku noszącego nazwę Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Uniwersyteckiej  w Poznaniu.

 Cena: 50.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 34
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 978-83-60961-20-9
 • Liczba stron:771
 • Format [cm]: 17 x 24,5
 • Okładka: twarda, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Nowe w Serii Libri librorum:


Pieśń o świętym Krzysztofie barzo piękna [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543]

Pieśń o śmierci wszystkiem  ludziem straszliwej, teraz nowo uczyniona, Kraków, Hieronim Wietor,[ca 1540-1543]

[Kuchmistrzostwo] [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543]

Niesamoistne druki polskie do 1520 roku wiecej»

BIBLIOTEKA 2018, nr 22(31)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Cena: 30.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2018
 • Wydanie: I
 • Biblioteka
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 320
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Loading...
Skip to content