Narodowe Czytanie

 

W sobotę 9 września, odbędzie się 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich, o godzinie 11 spotkają się przedstawiciele poznańskiego świata nauki i kultury, by przeczytać fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a także miłośnicy polskiej literatury, by posłuchać o losach rodzin Bohatyrowiczów i Korczyńskich toczących się na tle powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku.

Fragment „Nad Niemnem” odczyta m.in. dr Małgorzata Dąbrowicz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w której zbiorach znajduje się jeden z najstarszych w poznańskich zasobach bibliotecznych egzemplarz powieści z 1899 roku – pierwsze wydanie książkowe „Nad Niemnem” ukazało się w roku 1888.

Finałem Narodowego Czytania 2023 w Poznaniu będzie pokaz w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przechowywanego tam zielnika Elizy Orzeszkowej.

Narodowe Czytanie zainicjował w 2012 roku Prezydent RP, a jako pierwszą lekturę wybrano „Pana Tadeusza”. W kolejnych latach czytano m.in. „Trylogię” i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Celem akcji jest promowanie czytelnictwa, kanonicznych dzieł literatury polskiej, dbałości o piękno polszczyzny oraz wzmocnienie kulturowej i narodowej tożsamości Polaków.

 

Loading...
Skip to content