Logotyp BUP

Nowy logotyp Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powstał w 2021 roku. Jest adresowany do jednostek wewnętrznych UAM oraz instytucji współpracujących z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu.  Autorką projektu jest Joanna Błoch.

Logo BUP należy umieszczać w wielkości zapewniającej czytelność i w miejscu zapewniającym jego właściwe wyeksponowanie, w nagłówku lub stopce projektu. Nie może być mniejsze niż jakikolwiek inny znak lub logo występujące w danym materiale z zachowaniem pól ochronnych użytych znaków. Minimalną wielkość logo i logotypu wyznacza najmniejsza wysokość znaków, gwarantująca ich czytelność.

Projekty materiałów zawierających znak BUP powinny być każdorazowo przesłane w wersji elektronicznej. Każdy projekt wymaga osobnej weryfikacji i akceptacji.

Poniżej zamieszczamy logotyp do pobrania w formatach png i jpg. Dysponujemy także logotypem w formatach – ai i cdr, które przesyłamy drogą mailową. Kontakt: promocja.bup@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content