Las – wystawa fotografii Romana Rogozińskiego

Las

fotografie: Roman Rogoziński

wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

13 września-13 listopada 2018

wstęp wolny

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ma przyjemność zaprosić na wystawę unikalnych fotografii puszcz i lasów Mazur i Podlasia. Od 13 września do 13 listopada w halu głównym Biblioteki eksponowane będą zdjęcia wykonane w latach 2001-2011 w puszczach Polski północno-wschodniej: Białowieskiej, Augustowskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej, Piskiej i Romnickiej. Ich autorem jest Roman Rogoziński, fotografik i leśnik, w obu profesjach skupiony na ochronie przyrody i trosce o jej chimeryczne piękno.

Las Rogozińskiego to przyrodniczy reportaż z miejsc nieczęsto oglądanych przez ludzkie oko; być może odwiedzanych raz na kilka-kilkanaście lat. Jest dokumentem artystycznym – utrwalającym i uniwersalizującym. Pejzaże wyszukane i ujrzane przez fotografa przedstawiane są naszym oczom tak, jak zostały zobaczone, z reporterskim obiektywizmem.  Jednocześnie sprowadzone do czerni i bieli anonimowe, nieopisane miejscem i czasem wykonania, fotografie lasu stają się znakami; odrealnionymi, pozbawionymi kategorii czasu i miejsca figurami tego, czym od tysiącleci las jest dla człowieka – w rzeczywistości i kulturze. Intuicyjne odwołanie się do tekstu kultury – Słownika symboli Władysława Kopalińskiego wprowadza w przestrzeń wystawy szeroki kontekst skojarzeń. Las bowiem symbolizuje Ziemię, Wielką Macierz, płodność, zasadę żeńską. Jednocześnie wiązany jest z nieświadomością, ciemnością, ukryciem, schronieniem, dalej: ucieczką od ludzi, pustelnią, która przywołuje skupienie duchowe, medytację, duszę. Las symbolizuje również nauczyciela, a więc i niewinność (ucznia).  Także królestwo, świętość, świątynię. Marzenie senne przywodzi na myśl czary, więc siedzibę istot nadprzyrodzonych, tajemnicę. Las wreszcie symbolizuje rozbój, zbójectwo, błąd, błądzenie; i polowanie. (…) Las – pierwszy dom człowieka, podobnie jak jaskinia”1 – pisze Kopaliński.

„Nie ma tu jakiegoś końca, ani nie znajdziemy jakiegoś początku. Czy chcemy tego, czy też nie, nie jesteśmy nawet na mikron oddzieleni od wiru niebywałych przemian wraz z naszymi kruchymi ciałami i ludzkimi wyobrażeniami. Jesteśmy, tak po prostu,  jakże niepodzielonym – lasem, ptakami,  ludźmi. Jesteśmy tym”.2

1 W. Kopaliński, Słownik symboli, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.

2Z. Kruczyński, Las. Esej rewolucyjny, tekst niepublikowany.

Roman Rogoziński, 1974, fotograf z serca, leśnik z tradycji, zamiłowania i wykształcenia. Ukończył studia leśne na SGGW w Warszawie ze specjalnością ochrona przyrody. Przez kilkanaście lat prowadził Centrum Edukacji Leśnej W Puszczy Głuszca w Nadleśnictwie Augustów. Jest autorem albumów fotograficznych poświęconych przyrodzie i jej ochronie: Las (2011), Rezerwaty przyrody (2013), Pro Patria: miejsca pamięci narodowej w Puszczy Augustowskiej (2014), Szlak Orła Białego (2015), Barć (2015). Do ulubionych motywow w fotografii Rogozinskiego należą pejzaże, szczególnie rezerwatów przyrody. Interesują go także wątki współistnienia Natury i człowieka, krajobrazu i architektury. Fotografując, łączy utrwalanie rzadkich i przemijających obrazów przyrody z pasją wędrowania, ukazując specyfikę miejsc trudno dostępnych, by uwrażliwić na unikalne piękno przyrody i zachęcić do jej ochrony.

Wystawa fotografii Romana Rogozińskiego Las przygotowana została przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku we współpracy z Andrzejem Strumiłło i Stanisławem J. Wosiem z okazji ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2011 Międzynarodowego Roku Lasów. Patronat nad wystawą przyjął ONZ, patronat artystyczny: ZPAF – Okręg Północno-Wschodni. Dotychczas wystawę gościły m.in. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Klasztor Podominikański w Sejnach, Muzeum Wigier w Wigierskim Parku Narodowym, SGGW w Warszawie, Instytut Polski w Wilnie, Zamek w Rynie, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, Zamek w Nidzicy, Zamek w Ostródzie, Muzeum Przyrody w Drozdowie.

SPOTKANIE Z ROMANEM ROGOZIŃSKIM

8 XI, godz. 17.00, BU

z pokazem slajdów, oprowadzaniem po wystawie oraz prezentacją albumów fotograficznych

Fotografie przedstawiają Lasy Państwowe Podlasia, Warmii i Mazur. Urokowi zdjęć dodaje czarno-biała technika. Duże nastrojowe zdjęcia przenoszą nas w najbardziej dzikie i tajemnicze leśne zakątki! Jeśli chcesz poznać autora PRZYJDŹ zapraszamy do BU!

Loading...
Skip to content