Księgarnia. Zestawy pocztówek

Od 2002 roku Biblioteka Uniwersytecka wydaje zestawy reprodukcji dawnych widokówek poznańskich. Po raz pierwszy reprinty ukazały się z okazji 100-lecia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, a przedstawiały dawną Keiser – Wilhelm – Bibliothek.

Od tego czasu ukazało się kilka kompletów zabytkowych pocztówek prezentujących dawny Poznań i jego okolice.

Pozdrowienie z Puszczykowa

Jakub Skutecki (oprac.)

Cena: 8 zł

– Restauracja “Oberberg” (ok. 1910 r.)
– Willa “Ludwika” (ok. 1905 r.)
– Kąpielisko nad Wartą (ok. 1915 r.)
– Restauracja “Obergberg” Oskara Trillera (ok. 1910 r.) – dziś Klasztor Braci Serca Jezusowego
– Restauracja Morawskiego (ok. 1910 r.)
– Warta (ok. 1905 r.)
– Droga przez las (ok. 1905 r.) – dziś ulica Wczasowa
– Restauracja “Leśna” Paula Mandela (ok. 1905 r.)
– Stacja kolejowa (ok. 1910 r.)
– Restauracja “Leśny Zameczek” (ok. 1905 r.)

Dodatkowe informacje
Sztuk:10
Format [cm]:9,5 x 15

Pozdrowienia z Mosiny

Jakub Skutecki (oprac.)

Cena: 8 zł

– Fragment rynku (ok. 1910 r.)
– Szkoła katolicka i kościół (ok. 1905 r.)
– Ulica Kolejowa (ok. 1910 r.)
– Cegielnia na Pożegowie (ok. 1910 r.)
– Kanał mosiński i cegielnia (ok. 1910 r.)
– Młyn, mleczarnia i gazownia (ok. 1910 r.)
– Hotel Silbersteina (ok. 1910 r.) – dziś Urząd Miejski
– Cegielnia Ludwikowo, rynek, dworzec, probostwo i szkoła (ok. 1900 r.)
– Fragment rynku (ok. 1910 r.)
– Kościół, probostwo i szkoła (ok. 1910 r.)

Dodatkowe informacje
Sztuk:10
Format [cm]:9,5 x 15

Łazarz

Jakub Skutecki oprac.

nakład wyczerpany

– Kościół Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Głogowskiej / dawniej: Kościół katolicki na Łazarzu (ok. 1905 r.)
– Ulica Chełmońskiego, narożnik Siemiradzkiego / dawniej: Ulica Helmholtza, narożnik ulicy Linneusza (ok. 1910 r.)
– Rynek Łazarski z ulicą Małeckiego / dawniej: Rynek Łazarski z ulicą Książęcą (ok. 1910 r.)
– Ulica Małeckiego / dawniej: Ulica Książęca (ok. 1905 r.)
– Ulica Konopnickiej / dawniej: Ulica Goethego (ok. 1910 r.)
– Ulica Strusia, narożnik Głogowskiej / dawniej: Ulica Parkowa (ok. 1910 r.)
– Ulica Jarochowskiego, narożnik Niegolewskich / dawniej: Etablissement Wilhelmshohe przy ulicy Zietena (ok. 1900 r.)
– Ulica Głogowska / dawniej: Ulica Głogowska (ok. 1910 r.)
– Ulica Mottego / dawniej: Ulica Gutenberga (ok. 1910 r.)
– Park Wilsona i ulica Głogowska / dawniej: Ogród Botaniczny i ulica Głogowska (ok. 1910 r.)

Dodatkowe informacje
Sztuk:10
Format [cm]:9,5 x 15

Jeżyce

Jakub Skutecki oprac.

nakład wyczerpany

– Stary Ogród Zoologiczny / dawniej: Ogród Zoologiczny na Jeżycach (ok. 1895 r.)
– Ulica Słowackiego /dawniej: Ulica Karola (ok. 1910 r.)
– Ulica Staszica / dawniej: Ulica Moltkego (ok. 1905 r.)
– Ulica Jackowskiego, narożnik Wawrzyniaka / dawniej: Ulica Nollendorfa (ok. 1910 r.)
– Ulica Zwierzyniecka, widok od Kaponiery / dawniej: Ulica Zwierzyniecka (ok. 1910 r.)
– Ulica J. H. Dąbrowskiego, narożnik Roosevelta / dawniej: Etablissement Klande na Jeżycach (ok. 1900 r.)
– Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3 przy ulicy Polnej / dawniej: Prowincjonalny Szpital Położniczy i Zakład dla Akuszerek (ok. 1905 r.)
– Rynek Jeżycki / dawniej: Rynek Jeżycki (ok. 1910 r.)
– Ulica J. H. Dąbrowskiego / dawniej: Ulica Wielka Berlińka (ok. 1905r.)
– Kościół św. Floriana przy ulicy Kościelnej / dawniej: Kościół katolicki na Jeżycach (ok. 1905 r.)

Dodatkowe informacje
Sztuk:10
Format [cm]:9,5 x 15

Ciążeńskie Masonika

Rafał Michałowski oprac.

Cena:  10 zł

Biblioteka Uniwersytecka posiada kolekcję ok. 80 tys. wol. książek masońskich, przechowywanych do 2017 roku w XVIII-wiecznym późnobarokowym pałacu w Ciążeniu ( obecnie zbiory znajdują się w  Collegium Martineum  w Poznaniu). Urządzono tam czytelnię z księgozbiorem podręcznym i licznymi rekwizytami przypominającymi najważniejsze fakty z życia masonerii i związanych z tą formacją obrzędach i rytuałach. Prezentowane zdjęcia obrazują obiekt,  zgromadzone zbiory i rekwizyty wolnomularskie.

 • Pamiątki wolnomularskie.(Własność prywatna; depozyt w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu).
 • Rekwizyty, które odgrywają ważną rolę w masońskiej obrzędowości: Biblia, cyrkiel oraz węgielnica.
 • Dyplom wolnomularski oraz legitymacja członkowska (Wielka Loża Szkocji).
 • Rekwizyty masońskie: Cyrkiel i węgielnica.
 • Pałac w Ciążeniu. Widok od frontu.
 • Pałac w Ciążeniu.Elewacja ogrodowa
 • Pałac w Ciążeniu.Wnętrze. Widok na ogród.
 • Pałac w Ciążeniu.Czytelnia masońska.
 • Księgozbiór wolnomularski.
 • Pierwsze wydanie. (Konstytucja wolnomularska Andersona).
 • Ceremonia przyjęcia uczniów wolnych (Leipzig  1745, fragment ryciny).

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:12
 • Format [cm]:9,5 x 15

Sztambuchy

Jakub Skutecki (oprac.)

Cena: 8 zł

 • Karta ze sztambucha Joanny Au z Poznania z wpisem Filipa Au, Poznań 1826
 • Karta ze sztambucha Augusta Klembta z Rawicza, I poł. XIX w.
 • Karta ze sztambucha Joanny Au z Poznania z litografią T.V. Polla, I poł. XIX w.
 • Karta ze sztambucha N.N. z wpisem Teofila Mielcarzewicza, Poznań 1828
 • Karta ze sztambucha M. Chr. Ant. Augusta Fiedlera z wpisem Therese Richter, Drezno 1796
 • Karta ze sztambucha Friedricha Thiede ze Szczecina. Panorama Szczecina z 1826 roku, wyk. F. Thiede
 • Karta ze sztambucha Augusta Fischera, I poł. XIX w.
 • Karta ze sztambucha Wincentego Niemojewskiego, Erlangen 1803
 • Karta ze sztambucha Nicolausa Lindenburga z wpisem S.C. Holle, Getynga 1798
 • Karta ze sztambucha H. Schulze z Frankfurtu n. Odrą, ca1804

Tekst także w j. ang.

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Pomnik Wdzięczności

Jakub Skutecki oprac.

Cena:  8 zł

 • Trzy pocztówki – Pomnik Najświętszego Serca Pan Jezusa w Poznaniu-cegiełka na budowę
 • Sześć pocztówek – widok Pomnika Najświętszego Serca Pan Jezusa w Poznaniu
 • Miejsce po zburzonym w 1939 roku Pomniku Najświętszego Serca Pan Jezusa w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Warta w Poznaniu

Jakub Skutecki oprac.

Cena:  8 zł

 • Panorama Poznania od strony Warty(ok.1898)
 • Budowa portu rzecznego ( 1901)
 • Pejzaż z nad Warty (1904)
 • Kanał Ulgi ( 1907)
 • Przeładowalnia barek przy Chwaliszewie (ok.1910)
 • Statek wycieczkowy “Nadburmistrz Witting”(ok.1910)
 • Kąpielisko miejskie ( ok.1910)
 • Chwaliszewo, Warta i kanał Ulgi(ok.1910)
 • Starołęka, most kolejowy ( ok. 1910)
 • Port rzeczny ( ok.1910)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Plac Wolności

Jakub Skutecki oprac.

Cena:  8 zł

 • Panorama placu Wilhelmowskiego ( ok. 1897)
 • Pomnik Cesarza Fryderyka III ( ok.1902)
 • Teatr Miejski i Pomnik Nachodzki (ok.1905)
 • Hotel Rzymski(ok1905)
 • Komendantura w Pałacu Radolińskich(ok.1905)
 • Parada wojskowa na placu Wilhelmowskiem ( ok.1910)
 • Muzeum im. Cesarza Fryderyka i Bazar (ok.1910)
 • Koncert promenadowy na placu Wilhelmowskim (ok.1910)
 • Północna pierzeja placu Wilhelmowskiego(ok.1912)
 • Biblioteka Raczyńskich i Dom Przemysłowy (ok.1910)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Wystawy i targi w Poznaniu

Jakub Skutecki oprac.

Cena: 8 zł

 • Prowincjonalna Wystawa Przemysłowa w Poznaniu ( 1895)
 • Prowincjonalna Wystawa Przemysłowa w Poznaniu ( 1895)
 • Wystawa Objazdowa Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (Poznań 1900)
 • Wystawa Ogrodnicza Poznań (1907)
 • Wschodnioniemiecka Wystawa Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa (Poznań 1911)
 • Wschodnioniemiecka Wystawa Przemysłu Rzemiosła i Rolnictwa (Poznań 1911)
 • Wystawa Zdobyczy Wojennych (Poznań 1917)
 • Powszechna Wystawa Krajowa (Poznań 1929)
 • Powszechna Wystawa Krajowa (Poznań 1929)
 • Powszechna Wystawa Krajowa (Poznań 1929)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Wielkopolski Park Narodowy

Jakub Skutecki, oprac.

Cena: 8 zł

 • Jezioro Kociołek
 • Ludwikowo – dom zdrojowy
 • Ludwikowo – stacja kolejowa Osowa Góra
 • Jezioro Jarosławskie
 • Jeziory – leśniczówka i jezioro Góreckie
 • Jeziory – restauracja
 • Jezioro Góreckie i ruina na Wyspie Zamkowej
 • Jezioro Góreckie
 • Ludwikowo – dom zdrojowy
 • Jarosławiec – gospoda

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,6 x 15

Ogród Zoologiczny

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8.00 zł

 • Wielka woliera
 • Strusiarnia i woliera ptaków brodzących
 • Restauracja i staw
 • Zagroda danieli
 • Pozdrowienie z Ogrodu Zoologicznego
 • Małpiarnia
 • Restauracja na wolnym powietrzu
 • ZOO i stary dworzec kolejowy
 • Stara małpiarnia
 • Wejście do ZOO przy ul. Zwierzynieckiej

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,6 x 15

Poznańskie koszary

Jakub Skutecki, oprac.

nakład wyczerpany

 • Arsenał artyleryjski
 • Koszary artyleryjskie przy ul. Magazynowej (Solnej)
 • Koszary saperów przy ul. Rolnej
 • Koszary Huzarów przy ulicy Augusty Viktorii (Grunwaldzkiej)
 • Sztandary garnizonu poznańskiego
 • Pamiątka z wojska – 46 Regiment Piechoty im. Grafa Kirchbacha
 • Kasyno oficerskie przy ulicy Bukowskiej
 • Intendentura przy ul. Święty Marcin
 • Dowództwo Okręgu Korpusu V Armii
 • Lazaret przy ulicy Królewskiej (Libelta)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,6 x 15

Poznańskie fortyfikacje

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8.00 zł

 • Fort Grollmann i Fort Rauch
 • Fort Prittwitz Gaffron
 • Fort Hake- burzenie umocnień
 • Fort Waldersee –burzenie umocnień
 • Brama Wildecka
 • Brama Wildecka I
 • Brama Dębińska
 • Brama Berlińska
 • Brama Królewska
 • Rozbiórka Bramy Rycerskiej

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,6 x 15

Biblioteka Uniwersytecka

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8 zł

Reprodukcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Święty Marcin

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8 zł

 • Zachodnia część Św. Marcina (ok. 1910 r.)
 • Południowa pierzeja Św. Marcina ( ok. 1905 r.)
 • Święty Marcin – Widok w kierunku Kaponiery (ok. 1905 r.)
 • Perspektywa Św. Marcina z Zamkiem Wilhelma II i Bankiem Ziemstwa
 • Kościół św. Marcina (ok. 1905 r.)
 • Perspektywa Św. Marcina od skrzyżowania z ulicą Wałową (ok. 1910 r.)
 • Humorystyczna kartka pocztowa z widokiem Św. Marcina
 • Widok skrzyżowania Św. Marcina z ulica Wałowa (ok. 1905 r.)
 • Perspektywa Św. Marcina w kierunku zachodnim (ok. 1910 r.)
 • Perspektywa Św. Marcina od narożnika ulicy Bismarcka (ok.1910 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

 

Wielkopolska

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8 zł

 • Trzemeszno – Wizja przyszłości (ok. 1910 r.)
 • Śmigiel – Pejzaż z wiatrakami (ok. 1910 r.)
 • Gołuchów – Zamek książąt Czartoryskich (ok. 1910 r.)
 • Mosina – Szkoła katolicka i kościół św. Mikołaja (ok. 1905 r.)
 • Czarnków – Most zwodzony na Noteci (ok. 1910 r.)
 • Luboń – Fabryka przetworów ziemniaczanych (ok. 1907 r.)
 • Pozdrowienia z Borku Wielkopolskiego – pocztówka wieloobrazkowa (ok. 1900 r.)
 • Grodzisk Wlkp. – Landratura i Sąd
 • Szamotuły – Rynek (ok. 1910 r.)
 • Gniezno – Ulica Farna (ok. 1910 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Poznań

Jakub Skutecki, oprac.

NAKŁAD WYCZERPANY

 • Centrum Kultury “Zamek” / dawniej: Cesarski zamek Wilhelma II (ok. 1910 r.)
 • Panorama Starego Rynku (1910 r.)
 • Plac Kolegiacki / dawniej: Nowy Rynek z dawnym Kolegium Jezuickim, kościołem farnym i łaźnią miejską (ok. 1910 r.)
 • Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich / dawniej: Wieża Górnośląska na terenie Wystawy Wschodnioniemieckiej (1911 r.)
 • Plac Wolności / dawniej: Koncert na placu Wilhelmowskim (ok. 1907 r.)
 • Plac Wolności / dawniej: Plac Wilhelmowski z Biblioteka Raczyńskich (ok. 1910 r.)
 • Perspektywa ulicy Święty Marcin (ok. 1910 r.)
 • Muzeum sztuk Użytkowych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu / dawniej: Archiwum Państwowe w dawnym królewskim zamku piastowskim na Wzgórzu Przemysława (ok. 1910 r.)
 • Ostrów Tumski z Katedrą i pałacem arcybiskupim (ok. 1905 r.)
 • “Reklamowa” pocztówka z panorama Poznania (ok. 1910 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Wilda

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8.00 zł

 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej przy placu Marii Skłodowskiej -Curie / dawniej: Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn przy placu Bergera (ok. 1910 r.)
 • Ulica Wierzbięcice / dawniej: Ulica Bittera (ok. 1910 r.)
 • Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego / dawniej: Naprawcze Zakłady Kolejowe (ok. 1912 r.)
 • Ulica 28 Czerwca 1956 / dawniej: Etablissment Belved?re przy ulicy Nastepcy Tronu (ok. 1900 r.)
 • Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4/ dawniej: Zakład Fundacji Garczyńskich w dawnym klasztorze Sacre Coeur (ok. 1905 r.)
 • Rynek Wildecki z kościołem Maryi Królowej / dawniej: Plac Bismarca z kościołem św. Mateusza (ok. 1910 r.)
 • Ulica Fabryczna, narożnik ulicy 28 Czerwca 1956 / dawniej: Ulica Fabryczna (ok. 1905 r.)
 • Ulica 28 Czerwca 1956 roku, narożnik ulicy Traugutta / dawniej: Ulica Następcy Tronu, narożnik Flottwella (ok. 1910 r.)
 • Ulica Krzyżowa / dawniej: Ulica Krzyżowa (ok.1910 r.)
 • Koszary wojskowe przy ulicy Rolnej/ dawniej: Koszary saperów na Wildzie (ok. 1915 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Ulica Grunwaldzka Kaiserin Auguste – Victoria – Strasse

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8 zł

Reprodukcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Poznańskie Kościoły

Jakub Skutecki, oprac.

Cena: 8 zł

 • Kościół św. Antoniego Padewskiego przy ulicy Franciszkańskiej (ok. 1910 r.)
 • Plac Bernardyński z kościołem św. Franciszka Serafickiego (ok. 1910 r.)
 • Kościół św. Marcina przy Świętym Marcinie (ok. 1910 r.)
 • Kościół Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tumskim (ok. 1918 r.)
 • Kolegiata Poznańska- Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny / dawniej: Kościół farny św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Marii Magdaleny przy ulicy Gołębiej (ok. 1910 r.)
 • Kościół św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha (ok.1910 r.)
 • Katedra św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim (ok.1905 r.)
 • Stary kościół św. Rocha na Świętym Rochu (ok. 1905 r.)
 • Ulica Krakowska / dawniej: Kościół Bożego Ciała przy Wałach Karmelitańskich (ok. 1910 r.)
 • Kościół Jezuitów/ dawniej: Kościół podominikański przy ulicy Szewskiej (ok. 1907 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Poznańskie Świątynie

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8 zł

 • Pływalnia miejska przy ulicy Wronieckiej / dawniej: Wnętrze Nowej Synagogi na placu Stawnym (ok. 1906 r.)
 • Pływalnia miejska przy ulicy Wronieckiej / dawniej: Nowa Synagoga na placu Stawnym (ok. 1906)
 • Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry / dawniej: Ewangelicki kościół św. Pawła (ok. 1905)
 • Kościół staroluterański przy ulicy Ogrodowej / dawniej: Kościół staroluterański przy ulicy Ogrodowej (ok. 1907)
 • Kościół Wszystkich Świętych / dawniej: Ewangelicki kościół Św. Krzyża na Grobli (ok. 1907)
 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Szamarzewskiego / dawniej: Garnizonowy kościół św. Łukasza na Jeżycach (ok. 1905)
 • Kościół św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych / dawniej: Ewangelicki kościół garnizonowy na wzgórzu św. Wojciecha (ok. 1905)
 • Plac u zbiegu ulicy Półwiejskiej i Krysiewicza / dawniej: Ewangelicki kościół św. Piotra (ok.1910)
 • Kościół św. Anny przy ulicy Matejki / dawniej: Ewangelicki kościół św. Łazarza (ok. 1905 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:9
 • Format [cm]:9,5 x 15

Poznańskie Pomniki

Jakub Skutecki, oprac.

NAKŁAD WYCZERPANY 

 • Bamberka – na tyłach ratusza / dawniej: tzw. Studnia Goldenringa (1915) na tle domków budniczych (ok. 1915)
 • Nie istnieje / dawniej: Pomnik cesarza Fryderyka (1902) na placu Wilhelmowskim (ok. 1910)
 • Studnia Prozerpiny (1766) na Starym Rynku (ok.1905)
 • Pomnik Kochanowskiego – przeniesiony na ulicę Lubrańskiego / dawniej: Pomnik Kochanowskiego (1884) przed Katedrą (ok. 1910)
 • Nie istnieje / dawniej: Pomnik Bismarca (1903)na plantach
 • Nie istnieje/ dawniej: Pomnik cesarza Wilhelma 91889) przed nowym Generalkommando przy ulicy Seekta (ok. 1905)
 • Nie istnieje / dawniej: Pomnik Lwa (1869) na placu Wilhelmowskim (ok. 1905)
 • Kopia pomnika Adama Mickiewicza przeniesiona na dziedziniec PTPN przy ul. Mielżyńskiego / dawniej: Pomnik (1859) przy kościele św. Marcina (ok. 1910)
 • Pomnik Hygiei (1908) na tle pałacu Anderschów przy ulicy Wilhelmowskiej (ok. 1908)
 • Fontanna Perseusza – przeniesiona do Parku Wilsona / dawniej: Fontanna Perseusza (1891) na placu Królewskim (ok. 1910)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:10
 • Format [cm]:9,5 x 15

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakub Skutecki, oprac.

Cena:  8 zł

 • Campus uniwersytecki na Morasku / dawniej: Morasko (ok. 1910 r.)
 • Collegium Chemicum UAM / dawniej: Pałac Rządowy na PWK (ok. 1930 r.)
 • Collegium Iuridicum UAM / dawniej: Bank Raiffeisena (ok. 1910 r.)
 • Obserwatorium Astronomiczne UAM / dawniej: Willa Palaczów na Górczynie (ok. 1905 r.)
 • Colegium Maius UAM / dawniej: Komisja Kolonizacyjna (ok. 1910 r.)
 • Collegium Mathematicum przy ul. Matejki / dawniej: Restauracja “Hardenberg Schloss” (ok. 1905 r.)
 • Collegium Minus UAM / dawniej: Akademia Królewska (ok. 1910 r.)
 • Biblioteka Uniwersytecka UAM/ dawniej: Biblioteka im. Cesarza Wilhelma (ok. 1905 r.)

Dodatkowe informacje

 • Sztuk:8
 • Format [cm]:9,5 x 15
Loading...
Skip to content