Księgarnia. Spis zawartości prasy wielkopolskiej

Jest to bibliografia zawartości prasy wielkopolskiej XIX wieku, służąca szybkiemu dotarciu do wybranych fragmentów czasopisma i zawierająca szczegółowe adnotacje treściowe odnoszące się do każdego artykułu lub notatki.

Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy (1836-1845) Wieland Hanna, oprac.

“Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy” to dwutygodnik zajmujący się zagadnieniami postępowej agronomii,uprzemysłowieniem gospodarki rolnej,nowymi technikami uprawy,opartymi na zdobyczach chemii rolniczej oraz ekonomiki, a także organizacją produkcji folwarcznej na modłę kapitalistyczną.

Cena:12.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 26
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN :
 • Liczba stron: 148
 • Format [cm]: 17×24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
Niedziela. Tygodnik dla rodzin chrześcijańskich (1874-1887) Wieland Hanna, oprac.

„Niedziela” to pismo ludowe, poświęcone oświacie, sprawom politycznym i społecznym wydawane w Poznaniu w latach 1884-1887. Przeznaczone dla parafii pozbawionych duszpasterzy zwane “drukowanym proboszczem”. Zawiera nauki katechizmowe, ewangelie, modlitwy, żywoty świętych, porady gospodarskie oraz wiadomości kościelne.

Cena:12.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 25
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 
 • Liczba stron: 221
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
Przyroda i Przemysł (1956-1858) Hanna Wieland, oprac.

Przyroda i Przemysł (1956-1858)
W tygodniku zamieszczano rozprawy teoretyczne z przyrodoznawstwa, wiadomości przemysłowe, techniczne, meteorologiczne oraz przeglądy wydawnictw naukowych i literackich. Zeszyt zawiera opisy artykułów wzbogacone krótką adnotacją omawiającą doniesienie lub artykuł.

Cena:8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:2007
 • Wydanie:I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 23
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 
 • Liczba stron: 40
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
Archiwum Teologiczne. Pismo poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu 1836-1837 Krystyna Jazdon, oprac.

„Archiwum Teologiczne” to kwartalnik ukazujący się w poznaniu od początku 1836 do końca 1837 roku. Wydawcą, nakładcą i redaktorem był ks. kanonik Jan Jabłczyński. Czasopismo prezentowało tematykę teologiczną oraz wiadomości z życia religijnego archidiecezji.

Cena:8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 24
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 
 • Liczba stron: 40
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski 
Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1874-1890 Hanna Wieland, oprac.

Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1874-1890.
Tygodnik o ideologii konserwatywno-katolickiej, przeznaczony dla inteligencji i klas posiadających. Zawiera artykuły o charakterze historycznym, obyczajowym, krytykę, recenzje, fragmenty poezji i powieści.
Zeszyt zawiera opisy artykułów wzbogacone krótką adnotacją omawiającą doniesienie bądź artykuł.

Cena:8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:2004
 • Wydanie:I
 • Seria:Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 16 cz. 2
 • ISSN:0860-1933
 • ISBN:
 • Liczba stron:52
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
Pisma satyryczno - humorystyczne (1862-1876) Krystyna Jazdon, oprac.

Cena:8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:2005
 • Wydanie:I
 • Seria:Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 20
 • ISSN:0860-1933
 • ISBN:
 • Liczba stron:64
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
Szkoła Polska. Pismo miesięczne poświęcone pedagogice (1849-1853) Hanna Wieland, oprac.

Szkoła Polska. Pismo miesięczne poświęcone pedagogice. ( 1849 – 1853 ).
Organ Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu. Publikowano materiały z zakresu pedagogiki, dydaktyki i metodologii.
Zeszyt zawiera opisy artykułów wzbogacone krótką adnotacją omawiającą doniesienie bądź artykuł.

Cena:8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 21
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 
 • Liczba stron: 30
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
Dziennik Domowy (1841-1847) Hanna Wieland, oprac.

Dziennik Domowy ( 1841-1847 )
Pismo przeznaczone głownie dla kobiet. Zawiera powieści, opowiadania, ciekawostki ze świata, przeglądy mody.
Zeszyt zawiera opisy artykułów wzbogacone krótka adnotacją omawiającą doniesienie bądź artykuł.

Cena:8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 22
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 
 • Liczba stron: 59
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

 

Orędownik Naukowy Krystyna Jazdon, oprac.

Orędownik Naukowy. Pismo czasowe poświęcone literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim. ( 1840-1846 ). Na łamach Orędownika stojącego na wysokim poziomie literackim, toczyły polemiki największe sławy literackie. Na uwagę zasługuje także dział historyczny i krytyka literacka.
Zeszyt zawiera opisy artykułów wzbogacone krótką adnotacją omawiającą doniesienie bądź artykuł.

Cena: 8.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: 2002
 • Wydanie: I
 • Seria: Spis zawartości prasy wielkopolskiej, z. 18
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 
 • Liczba stron: 74
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
Loading...
Skip to content