Księgarnia. Seria: Libri librorum

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Poznańskie Studia Polonistyczne

polecają bibliotekom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym, ukazujące się pod wspólnym tytułem Libri Librorum , w formie reprintów, dwie serie wydawnicze:

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca.

W ramach pierwszej serii (edycje wszystkich książek  wydrukowanych do około 1543 roku, w języku polskim), zwracamy uwagę na trzy z nich,  opatrzone notami edytorskimi prof. zw. dra. hab. Wiesława Wydry (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich. Kraków, Florian Ungler,1534

Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią  przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany,  choć w wielu miejscach uszkodzony  egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada, krolewskiego kowala, doświadczone. Kraków, Florian Ungler, 1532

Pierwszy drukowany  w Polsce poradnik weterynaryjny, będący przeróbką dziełka znanego już wczesnej w Europie. Unikatowy egzemplarz  tego druku znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, zbiory Czapskich(sygn. MNK VIII-XVI -1041).

Frantowe prawa Kraków, Maciej Szarffenberg, 1542

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….. Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Libri librorum

Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich. Kraków, Florian Ungler,1534

Do druku podał Wiesław Wydra

 Cena: 50.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią  przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany,  choć w wielu miejscach uszkodzony  egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN: 
 • ISBN: 978-83-65666-37-6
 • Liczba stron: 877
 • Format [cm]: 17,3 x 24,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy
Libri Librorum

Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada, krolewskiego kowala, doświadczone. Kraków, Florian Ungler, 1532

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….

Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua  Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-36-9
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy
Libri librorum
Libri librorum Okładka wydania tomiku Frantowe prawa

Frantowe prawa Kraków, Maciej Szarffenberg, 1542

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

„Dziełko  zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa  pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….

Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany  unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua  Polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN: 978-83-65666-36-9
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Judycyjum na wieczne czasy trwałe, prawdziwe i krotochwilne, Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543

do druku podał  Wiesław Wydra

Cena: 15 zł


„Judycyjum… jest przekładem (adaptacją) z języka czeskiego, o czym świadczą liczne bohemizmy (…). Tekst został miejscami dostosowany do polskich realiów, zmienione zostały nazwy miast, w których „nastawać” będą poszczególne miesiące.
Podstawą polskiego przekładu Judycyjum… była jego czeska wersja, która dziś nie jest znana, a musiała się ukazać drukiem jakiś czas wcześniej niż jej polski odpowiednik.”
Unikatowy egzemplarz polskiego Judycyjum… cudem zachowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Erlangen (sygnatura  H00/MISC 121, dziewiąta pozycja w klocku).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:


Rok wydania: Poznań 2019
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
ISBN: 978-83-65666-72-7
Liczba stron: 27
Format [cm]: 15,0 x 21,0
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Drukowane teksty polskie sprzed 1543 roku

Katarzyna Krzak-Weiss, Katarzyna Meller, Wiesław Wydra

Druki polskie wydane w cyklu wydawniczym pod wspólnym tytułem Libri librorum w serii Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca

 Cena: 20 zł

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

Rok wydania: Poznań 2019
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN
ISBN: 978-83-65666-60-4
Liczba stron: 151
Format [cm]: 15,0 x 21,0
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Rozmaite piękne a przyjemne rozmowy polskie i niemieckie…., Kraków, Hieronim Wietor, po 23 VI 1539

Do druku podał  Wiesław Wydra

 

Cena: 25 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Podręcznik do nauki i doskonalenia języka polskiego przeznaczony dla niemieckich kupców i mieszczan, zwłaszcza we Wrocławiu i na Śląsku. Książka zawiera m. in. obszerne rozmówki polsko-niemieckie, dające kapitalny wgląd w życie codzienne tamtych czasów, wzory odmian czasowników i rzeczowników, słowniczek polsko-niemiecki […..]

Reprodukowane fotografie podchodzą z egzemplarza w Grazu, a brakujące karty uzupełnione zostały fotografiami z egzemplarza przechowywanego w Monachium.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN
 • ISBN: 978-83-65666-65-9
 • Liczba stron: 316
 • Format [cm]: 15,0 x 21,0
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: kredowy

Pieśń o śmierci wszystkiem  ludziem straszliwej, teraz nowo uczyniona, Kraków, Hieronim Wietor,[ca 1540-1543]

Do druku podał  Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Unikatowy egzemplarz druku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen, (sygnatura  H00/MISC 121) jako siódma pozycja w klocku, który zawiera książki drukowane w Krakowie w latach 1540-1543.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2018.

Dodatkowe informacje:

Rok wydania: Poznań 2018
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN
ISBN: 978-83-65666-54-3
Liczba stron: 17
Format [cm]: 17,3 x 24,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Pieśń o świetym Krysztoforze barzo piękna, Kraków, Hieronim Wietor,[ca 1540-1543]

Do druku podał  Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Unikatowy egzemplarz druku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen, (sygnatura  H00/MISC 121) jako siódma pozycja w klocku, który zawiera książki drukowane w Krakowie w latach 1540-1543.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2018.

Dodatkowe informacje:

Rok wydania: Poznań 2018
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN
ISBN: 978-83-65666-54-3
Liczba stron: 17
Format [cm]: 17,3 x 24,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Niesamoistne druki polskie do 1520 roku

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 20.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Przez określenie „niesamoistne” drukowane teksty polskie do roku 1520 rozumiemy wyrazy i teksty polskie nie tworzące samoistnej jednostki wydawniczej (druku zwartego). Są to więc 1.wyrazy polskie wplecione w tekst obcojęzyczny niejako na zasadzie glos; 2.występujace w drukach obcojęzycznych nazwy osobowe i miejscowe tak, że zachowały fonetyczną postać polską; 3. Dłuższe lub krótsze teksty polskie ciągłe dołączone do druków w języku obcym. [Wiesław Wydra].

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2018

Dodatkowe informacje

Rok wydania: Poznań 2018
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN
ISBN: 978-83-65666-56-7
Liczba stron: 25
Format [cm]: 21,00 x 29,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

[Kuchmistrzostwo] [Kraków, Hieronim Wietor, ca 1540-1543]

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15.00 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Zachowały się tylko dwie uszkodzone karty tego druku, które przechowywane są w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy(sygn. XVI  O. 140).Książka jest przekładem czeskiego dzieła „Kuchasřtvi”…

 

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2018

Dodatkowe informacje:

Rok wydania: Poznań 2018
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN
ISBN: 978-83-65666-57-4
Liczba stron: 17
Format [cm]: 17,3 x 24,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta, Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludskiego wedle ewanjelist świętych z rozmyślanim nabożnym doktorow Pisma Świętego krotko zebrany. Kraków, Hieronim Wietor, 1538

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 35 zł

Drugie wydanie  Żywotu…., które wyszło  spod pras Hieronima Wietora. Reprodukowany egzemplarz przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, sygn.Cim 5159.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: 2016
Wydanie: –
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-65666-19-2
Liczba stron: 331
Format [cm]: 16 x 24
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Maciej z Miechowa, Polskie wpisanie dwojej krainy świata, ktorą po łatinie Sarmatią….zwą Kraków, Florian Ungler, [ po 15 V] 1535

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 30 zł

Dziełko to stanowiło przełom w podstawach metodologii badań geograficznych, gdyż podkreślało konieczność opierania się na autopsji, a nie na tekstach i autorytetach. Zachowały się dwa egzemplarze pierwszej edycji – w Bibliotece Ossolińskich we Wrocławiu(sygn.XVI,O954)  i drugi w Bibliotece Narodowej w Kijowie(sygn. Pal.1661-2).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2016
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-65666-18-5
Liczba stron: 123
Format [cm]: 14,5 x 20,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Tarcza duchowna [ Kraków, Florian Ungler, 1533 lub 1534]

Do druku podał Wiesław Wydra

cena: 15 zł

Posłowie: Wiesław Wydra

Przekład łacińskiego zbioru modlitw pt. Clypeus spiritualis, który wchodził w skład łacińskich modlitewników króla Zygmunta Starego i Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza koronnego, wykonanych przez Stanisława Samostrzelnika. Unikatowy egzemplarz Tarczy duchownej pochodzi ze zbiorów Biblioteki  Jagiellońskiej w Krakowie (sygn..Cim.O.28 adl.).

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2016
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-61573-87-6
Liczba stron: 79
Format [cm]: 14,5 x 20,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Pseudo-Cato, Disticha moralia[…] Wiersze Obyczajne… [Kraków, Hieronim Wietor, po 8 IX 1527]

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15 zł

Zbiór wierszowanych sentencji moralizatorskich, przypisywany Dionizemu Catonowi (przełom III- IV w.) , zredagował i opublikował Erazm z Rotterdamu, a polski przekład jest dziełem Franciszka Mymera (1.połowa XVI w.). Unikat wydania z 1527 roku  znajduje się w Bibliotece Kapitulnej w Przemyślu (sygn.35b.)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2016
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-61573-88-3
Liczba stron: 39
Format [cm]: 14,5 x 20,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta, Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludskiego wedle ewanjelist świętych z rozmyślanim nabożnym doktorow Pisma Świętego krotko zebrany. Kraków, Florian Ungler i Jan Sandecki, nakładem Jana Hallera, 1522

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 35 zł

Żywot Pana Jezu Krysta jest jedyną zachowaną w całości kompletną polską średniowieczną narracja apokryficzną, obejmującą życie Chrystusa i  Marii, od Zwiastowania aż po Wniebowzięcie. Reprodukowany egzemplarz znajduje się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, sygn. XVI. 1721/II.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017.

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2015
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-61573-74-6
Liczba stron: 416, il.
Format [cm]: 14,5 x 20,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Żywot świętej Anny [ Kraków, Hieronim Wietor , ok.1532]

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 20 zł

Po raz pierwszy Żywot został wytłoczony w oficynie Wietora w 1520 roku. Egzemplarz ten spłonął w Warszawie w 1944 r. Unikat reprodukowanego tu, drugiego znanego wydania  znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (sygn.Cim.147)

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2015
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-61573-75-3
Liczba stron: 92, il.44
Format [cm]: 14,5 x 20,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Tomasz Kłos, Algoritmus, to jest Nauka liczby polską rzeczą wydana. Kraków, Helena Unglerowa, 1538

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15 zł

Pierwszy drukowany podręcznik w języku polskim do nauki arytmetyki, rachunkowości na tzw. abakusie.

Reprodukowany egzemplarz znajduje się w  Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, sygn.Cim.O.5 3.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje:
Rok wydania: Poznań 2015
Wydanie: I
Seria: Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
ISSN: –
ISBN: 978-83-61573-66-1
Liczba stron: 47, il.
Format [cm]: 14,5 x 20,5
Okładka: miękka, matowa
Papier: kredowy

Istoryja o świętym Jozefie, patryjarsze Starego Zakonu, którego byli bracia zaprzedali. Kraków, Hieronim Wietor, 1530.

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15 zł

Istoryja o świętym Jozefie [….] opowiada za Księgą Rodzaju, niezwykłe dzieje Józefa, syna Jakuba i Racheli.

Reprodukowany egzemplarz znajduje się w  Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, sygn.Cim.O.103.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2015
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-67-8
 • Liczba stron:47, il.
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Żywot błogosławionego Aleksego spowiednika Drugi Żywot Eustachiusz męczennika Kraków, Maciej Szarfenberg, 1529

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15 zł

Przekład dwóch popularnych w średniowieczu żywotów świętych, wyjętych z łacińskiego zbioru przypowieści moralistycznych Gesta Romanorum, powstałego dla celów kaznodziejskich. Redaktorem druku był Jan Sandecki.

Reprodukowany egzemplarz znajduje się w  Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, sygn.Cim.O.153.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2015
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-68-5
 • Liczba stron:31, il.
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Żywoty filozofow, to jest mędrcow nauk przyrodzonych i też inszych mężow cnotami ozdobionych, ku obyczajnemu nauczaniu człowieka każdego krotko wybrane. Kraków, Florian Ungler, 1535

Do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 35 zł

Żywoty stanowią rodzaj słownika biograficznego, przedstawiającego życiorysy i poglądy starożytnych filozofów, poetów, mówców, pisarzy i wodzów.  Reprodukowany egzemplarz pochodzi z Biblioteki Ossolińskich we Wrocławiu, sygnatura XVI.O.1093.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2015
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-69-2
 • Liczba stron:193 nlb.2, ilustracje kolorowe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

[Powieść rzeczy istej o założeniu klasztora na Łysej Górze], [Kraków, Wdowa Unglerowa,1538?]

do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 15 zł

Unikatowy fragment tego wydania znajduje się w  Bibliotece Uniwersyteckiej w Krakowie, sygn.Cim.O.85.  i stanowi jedną z pierwszych polskich powieści historycznych. Zawiera legendy i miejscowe podania związane z fundacją i dziejami benedyktyńskiego klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze. 

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2014
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-61-6
 • Liczba stron:14, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

[Jan Sandecki] [Tzw. Ewangeliarz] , [Kraków, Florian Ungler, po II 1527-1528]

do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 20 zł

Jedyny egzemplarz tego druku zachował się w Bibliotece  Ossolińskich  we Wrocławiu, sygnatura XVI. O863. Książka stanowi  rodzaj modlitewnika  służącego do codziennej medytacji, której dodatkowo sprzyjać miały liczne drzeworyty.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2014
 • Wydanie:I
 • Seria:Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-60-9
 • Liczba stron:182, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Agenda Latio et vulgari sermone Polonico videlicet et Alemanico illuminata. Kraków, Jan Haller, 1514. 8º

do druku podał Wiesław Wydra

Cena: 25 zł

Wydana przez Jana Hallera Agenda, to księga liturgiczna zawierająca przepisy i formuły modlitw przy sprawowaniu sakramentów, udzielaniu błogosławieństw oraz przy procesjach. Reprodukowany egzemplarz przechowywany jest w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławia, syg. XVI.O,.1087

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

Opublikowane w Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2014
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-59-3
 • Liczba stron:214, ilustracje kolorowe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

 

Mikołaj z Szadka, [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych […] lata […] 1525, [Kraków, Hieronim Wietor, 1524/1525] pl°

Wiesław Wydra, red.

NAKŁAD WYCZERPANY

Jest to reprint  wydobytego z oprawy książki fragment kalendarza ściennego, którego kompletny egzemplarz nie zachował się.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2010
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-23-4
 • Liczba stron:11, ilustracje kolorowe
 • Format [cm]:21 x 29,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Historyja barzo miła i wesoła ku czcieniu, ktora jest rzeczona i wypisana o Szczęściu a o Swejwoli, a zwłaszcza o żywocie dworskimi Kraków, Hieronim Wietor, [po 17 V 1522] 4°

Wiesław Wydra, red.

NAKŁAD WYCZERPANY

To moralizatorska opowieść alegoryczna, będąca przekładem czeskiego utworu, wydanego po raz pierwszy w 1505 r. Reprint zawiera 8 ocalałych kart tej książki.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2010
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-22-7
 • Liczba stron:22, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

 

[Pseudo-Augustinus], [Księgi o żywocie krześcijańskim] Kraków, Hieronim Wietor, 1522. 4°

Wiesław Wydra, oprac.

NAKŁAD WYCZERPANY

Księgi o żywocie krześcijańskim to przekład przypisywanego św. Augustynowi dzieła De vita Christiana oraz wyjątków z traktatu De salutaribus documenis ad quedam comitem… (Wiesław Wydra )

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2010
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-615733-26-5
 • Liczba stron:17, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Michał z Wiślicy. Praktyka gwiazd biegu po polskuw Krakowie uczyniona na rok 1536. Kraków, Florian Ungler, [1535/1536]. 16°

Wiesław Wydra, red.

CENA: 15 zł

Praktyka gwiazd zawiera przepowiednie „na rok boży 1536”. Autorem jest Michał z Wiślicy, autor wielu podobnych publikacji kalendarzowych.

Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2008
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-04-3
 • Liczba stron:22, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Zachowanie żywota panieńskiego przez trzynaście artykułow, ktorych panny naśladować mają. Kraków, Florian Ungler, 1530. 8°

Wiesław Wydra, red.

Cena: 15 zł

Książeczka zawiera zbór rad moralno-obyczajowych dla panien. Autor nieznany.

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2008
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-02-9
 • Liczba stron:18, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Fortuny i cnoty rozność w historyji o niektórym młodzieńcu ukazana, w które jest wypisan żywot świetski, a zwłaszcza żywot dworski. Kraków, Hieronim Wietror, 1524.8°

Wiesław Wydra, red.

Cena: 20 zł

Moralizatorska opowieść alegoryczna, będąca przekładem czeskiego utworu, wydanego po raz pierwszy w 1505 roku.

Wyd.: Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2008
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-03-6
 • Liczba stron:44, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

 

Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła Ś. Katolickiego na cały rok z wielką pilnością zebrane. Przydane są niektore Psalmy Dawidowe ku śpiewaniu ludziom zwyczajne. Kraków, u Antoniego Wosińskiego, 1627

Wiesław Wydra (oprac.) Katarzyna Meller (red.)

Cena: 25 zł

Publikacja zawiera reprodukcję unikatowego kancjonału katolickiego  znajdującego się w zbiorach Biblioteki Eskurialu koło Madrytu. Zawiera ponad 140 utworów, polskich i łacińskich. Zamieszczony tu kancjonał to niezwykła w dziejach kultury książka, ponieważ pod tym samym lub nieznacznie zmienionym tytułem była wielokrotnie drukowana przez kilka wieków.

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2011
 • Wydanie:1
 • Seria:Libri Librorum. Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-34-0
 • Liczba stron:388, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 10,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, które w Wielki Post śpiewane bywają dla rozmyślania Męki Pańskiej, Kraków, Marcin Horteryn, 1617. 8°

Katarzyna Meller, red.

NAKŁAD WYCZERPANY

Pieśni postne starożytne... to cenne źródło do poznania dziejów polskiej pieśni religijnej. Egzemplarz pochodzący z drukarnia Marcina Horteryna  jest jednym z pierwszych drukowanych kancjonałów katolickich.

Wyd.: Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2010
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-61573-25-8
 • Liczba stron:80, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy

Jan Seklucjan. Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe, których chrześcijani, tak w kościele jako i doma używać mają. Królewiec, Jan Daubmann, nakł. autora, X 1559. 8°

Katarzyna Meller, red.

Cena: 25 zł

Jest to reprodukcja kancjonału Jana Seklucjana wydanego w Królewcu w 1559 r. u Jana Daubmanna. Seklucjan zapoczątkował i rozwinął bogata twórczość kancjonałową w języku polskim dla zwolenników reformacji. Jest to trzecia z e znanych dziś edycji tego zbioru pieśni.

Wyd.: Poznańskie Studia Polonistyczne, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2008
 • Wydanie:I
 • Seria:Libri Librorum. Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-88176-97-5
 • Liczba stron:300, ilustracje czarno-białe
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, matowa
 • Papier:kredowy
Loading...
Skip to content