Księgarnia. Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Bibliografia powieści w odcinkach w prasie poznańskiej w latach 1919-1939

 Jacek Biesiada

Zapisy bibliograficzne powieści odcinkowych powstały na podstawie kwerendy blisko 160 tytułów czasopism i gazet ukazujących  się w Poznaniu  w latach 1919-1939. W 29 tytułach prasowych znalazły się 643 publikacje powieści odcinkowych, które autor zebrał i opracował, aby w ten sposób ocalić od całkowitego zapomnienia.

Autor publikacji, Jacek Biesiada był związany z  Pracownią Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN  w Poznaniu; jest specjalistą z zakresu dokumentacji  literackiej, badaczem życia literackiego Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym oraz współautorem „Polskiej Bibliografii Literackiej” i szeregu innych bibliografii.

 Cena: 20.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 35
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 978-83-60961-24-7
 • Liczba stron: 80
 • Format [cm]:16,5 x 23,5
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie

Artur Jazdon

Opracowanie Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018, to podróż przez historię jednej z największych bibliotek naukowych Polski, o której znaczeniu na mapie naukowej i kulturalnej kraju decydowały bogate i zróżnicowane zasoby, działania podejmowane na rzecz ich szerokiego udostępniania i wprowadzania do obiegu nauki światowej, zadania realizowane na ich podstawie na rzecz rozwoju nauki, popularyzacji jej wyników, bibliotek, książek i czytelnictwa oraz związani nią przez całe stulecie i budujący jej pozycję pracownicy.

Książka ukazała się z okazji obchodów jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, od 1955 roku noszącego nazwę Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Uniwersyteckiej  w Poznaniu.

Cena: 50.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 34
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 978-83-60961-20-9
 • Liczba stron:771
 • Format [cm]: 17 x 24,5
 • Okładka: twarda, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?

Publikacja składa się z artykułów naukowych, przeglądowych oraz warsztatowych, prezentujących różne aspekty aktywności bibliotek w sferze działalności naukowej i kulturalnej. Autorzy monografii dzieląc się swoimi doświadczeniami, starają się udzielić odpowiedzi na wiele ze stawianych pytań.

Cena: 45.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2018
 • Wydanie: I
 • Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 33
 • ISSN: 0860-1933
 • ISBN: 978-83-60961-16-2
 • Liczba stron: 292
 • Format [cm]:16,5 x 23,5
 • Okładka: miękka, matowa
 • Papier: zwykły drukarski

Katalog biblioteki Wilhelma Feldmana zakupionej w latach 1916/1917 przez Bibliotekę Królewską w Berlinie

Friedhilde Krause (opr.)

Zakup biblioteki Felmana stanowił duże i wartościowe wzbogacenie zbiorów poloników Biblioteki Królewskiej w Berlinie (1916/1917).

 NAKŁAD WYCZERPANY

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2010
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 31
 • ISSN:0860-1933
 • ISBN:978-83-60961-04-9
 • Liczba stron:127
 • Format [cm]:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 

Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Rafał Wójcik (red.)

Cena:  20.00 zł

Pozycja dostarcza wiedzę na temat różnych aspektów kultury pamięci w Europie środkowo- wschodniej wieków średnich i wczesnonowożytnych. Referaty prezentowane są w ramach następujących grup tematycznych: sztuka pamięci, pamięć jednostkowa i grupowa, odniesienia do pamięci w sztuce. Pozycja zainteresuje pracowników nauki i studentów zajmujących się literaturą, historią i sztuką.

Książka jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w marcu 2008 roku przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2008
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 30
 • ISSN:978-83-60961-00-1
 • ISBN:0860-1933
 • Liczba stron:297, ilustracje kolorowe, czarno-białe
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 

Szkice Egipskie

Józef Kościelski

Cena:15.00 zł

Tom zawiera wybór twórczości wielkopolskiego literata, polityka i działacza społecznego Józefa Kościelskiego (1845 – 1911), który na przełomie roku 1871 – 1872 odbył kilkumiesięczną podroż po Egipcie. Wrażenia i niebanalne przemyślenia z tej podróży ogłaszał na łamach poznańskiej prasy. W drugiej połowie XIX wieku były to dla polskich czytelników najbardziej systematyczne, uwzględniające stan ówczesnej wiedzy, informacje o starożytnym i współczesnym Egipcie. Wyboru tej twórczości do druku dokonał oraz opatrzył wstępem i komentarzem dr Hieronim Kaczmarek.

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2007
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 29
 • ISSN:
 • ISBN:978-83-918728-9-5
 • Liczba stron:235
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski

Opusculum de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny 1504 roku

Rafał Wójcik

To niezwykle interesująca próba przedstawienia mnemotechniki w Polsce średniowiecznej. W książce udostępniono oryginalny tekst, przekład z komentarzem oraz wstęp, umożliwiający zrozumienie tekstu.

Cena:  25.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2006
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 28
 • ISSN:
 • ISBN:83-918728-5-8
 • Liczba stron:228 + faksymile egzemplarza tekstu łacińskiego
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski

Ochrona książki bibliotecznej

Janisław Osięgłowski

Pozycja jest poradnikiem dla bibliotekarzy przedstawiającym problemy odnowy zbiorów bibliotecznych, restauracji książki, papieru kwaśnego i trwałego.

NAKŁAD WYCZERPANY

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2003
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 26
 • ISSN:83-913932-8-3
 • ISBN:0860-1933
 • Liczba stron:118
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski

Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947

Ryszard Nowicki

Autor książki przedstawia doskonale udokumentowane rozważania na temat zasług Aleksandra Birkenmajera, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w działalność na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych w latach 1945- 1947.
Ta wielce poznawcza książka, zawierająca pełną dokumentację omawianego przez autora zagadnienia, oraz rzetelna informacja o działalności Aleksandra Birkenmajera jest źródłem wiedzy dla bibliotekarzy, studentów i środowiska naukowego w Polsce.

Autor książki dr Ryszard Nowicki otrzymał Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2006 w kategorii Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym

33.00 zł
  20.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2006
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 27
 • ISSN:83-918728-4-X
 • ISBN:0860-1933
 • Liczba stron:305
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski 

Katalog inkunabułów

Wiesław Wydra

Cena: 32.00 zł   25 zł

Zawiera opisy 377 dzieł zgromadzonych w księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Opisy inkunabułów są nie tylko cennymi zabytkami typograficznymi, ale także świadkami istnienia różnych bibliotek. Niektóre ze względu na znajdujące się w nich polskie glosy z przełomu XV/XVI wieku mogą zainteresować historyków języka polskiego.

Streszczenie w j. ang.

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2002
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 25
 • ISSN:
 • ISBN:83-913932-6-7
 • Liczba stron:223
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski

Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Andrzej Karpowicz

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada jeden z największych w Europie zbiór literatury wolnomularskiej wydawanej od XVII do połowy XX wieku. Gromadzi też literaturę współczesną. Katalog współczesnej literatury wolnomularskiej informuje czytelników polskich o dostępnym dla nich wyborze tej literatury. Czytelników zagranicznych informuje o dorobku polskiego piśmiennictwa w zakresie wolnomularstwa.

Cena:  15.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Nîmes-Poznań 2000
 • Wydanie:I
 • Seria:Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 23
 • ISSN:
 • ISBN:83-918728-1-5
 • Liczba stron:205
 • Format [cm]:14,5 x 20,5
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski 
Loading...
Skip to content