Księgarnia. Inne

Bułgarzy w północnym Nadazowiu. Zapomniana diaspora

Jerzy Hatłas

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania: Poznań 2017
  • Wydanie: I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN: 978-83-89250-54-4
  • Liczba stron: 157, il.
  • Format [cm]: 24 x 17
  • Okładka: miękka, lakierowana
  • Papier: zwykły drukarski

Cena: 20 zł

OPIS:

Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół problematyki bułgarskich diaspor w Mołdawii i na Ukrainie oraz Gagauzów w Besarabii.

Tekst: j. polski
Abstrakt: j. angielski

Komiks. Wokół warstwy wizualnej

Pod redakcją Justyny Czai i Michała Traczyka

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania: Poznań 2016
  • Wydanie: I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN: 978-83-939707-5-9
  • Liczba stron: 217, il.
  • Format [cm]: 21 x 14,5
  • Okładka: miękka, lakierowana
  • Papier: zwykły drukarski

Nakład wyczerpany

OPIS:

Książka Komiks. Wokół warstwy wizualnej. Wykłady Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, t.1. Książka wydana przez Instytut Kultury Popularnej i Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Poznańska Dyskusyjna  Akademia Komiksu, to cykl comiesięcznych spotkań organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką i Fundację Tranzyt, a obecnie Fundację Instytutu Kultury Popularnej. Celem PDAK jest omawianie sztuki komiksu z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.

Tekst: j. polski

Rękopisy (2). Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

[oprac. Alicja Szulc, Daina Kolbuszewska]

Cena: 15.00 zł

Zbiór rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu liczy blisko 8.000 jednostek i zawiera wiele unikatowych zabytków  interesujących kodykologów, historyków i historyków literatury oraz badaczy dziejów kultury. W zbiorach Biblioteki dominuje regionalny, wielkopolski profil kolekcji.

Wyd. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2015
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-10-0
  • Liczba stron:28, ilustracje czarno-białe; kolorowe
  • Format [cm]:16 x 23,5
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:kredowy 

Zbiory masońskie(7). Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

[oprac. Daina Kolbuszewska]

Cena: 15.00 zł

Biblioteka Uniwersytecka posiada około  80 tys. wol. książek masońskich, przechowywanych w XVIII-wiecznym późnobarokowym pałacu w Ciążeniu. Jest to obok londyńskiego największy zbiór masoników Europie, wydzielony w Bibliotece jako osobna kolekcja.

Wyd. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2014
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-10-0
  • Liczba stron:24, ilustracje czarno-białe; kolorowe
  • Format [cm]:16 x 23,5
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:kredowy

Zbiory ikonograficzne (5). Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

[oprac. Jakub Skutecki]

Cena: 15.00 zł

Pracownia Ikonograficzna Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu posiada najbogatszy, publicznie dostępny zbiór oryginalnej ikonografii historycznej Poznania i Wielkopolski oraz specjalistyczną literaturę  z tego zakresu. Zeszyt Zbiory ikonograficzne stanowi część  albumu składającego się z oddzielnych opracowań  dotyczących poszczególnych  zbiorów specjalnych BU.

Wyd. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2014
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-10-0
  • Liczba stron:28, ilustracje czarno-białe; kolorowe
  • Format [cm]:16 x 23,5
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:kredowy

Bułgarzy w Besarabii-200 lat historii

Jerzy Hatłas

Cena: 20.00 zł

Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół problematyki besarabskiej,  zwłaszcza Gagauzów oraz Bułgarów zamieszkujących na tym obszarze. Książka ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi podstawowych faktów zawiązanych z emigracją ludności bułgarskiej z Półwyspu Bałkańskiego w  międzyrzecze Prutu i Dniestru, a także zapoznanie ze współczesnym życiem potomków tych przesiedleńców.

(ze wstępu autora  do książki)

Tekst: j. polski
Abstrakt: j. angielski
Abstrakt : j. bułgarski

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2014
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-89250-48-3
  • Liczba stron:131, il.
  • Format [cm]:24 x 17
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:zwykły drukarski
 

Materiały z VI Forum Młodych Bibliotekarzy

Aleksandra Szulc, red.

Cena: 18 zł 15 zł

VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu (15-16 września 2011r.), odbywało się pod hasłem otwarcibibliotekarze.eu. Zebrany materiał   w formie referatów ma charakter opracowań naukowych oraz takich, które są  swobodnymi refleksjami i obserwacjami z podróży i wizyt w zagranicznych bibliotekach. Inne prezentują osobiste doświadczenia z pracy w różnych bibliotekach, a dotyczą m.in. kontaktu z użytkownikami czy stosowania nowoczesnych technologii. Całość zamyka analiza przeprowadzonych wcześniej badań  ankietowych na temat oczekiwań i  celowości organizowania tego typu spotkań. 
Materiały zredagowała mgr Aleksandra Szulc (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu). 
Tekst: j. polski

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2013
  • Wydanie:1
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-08-7
  • Liczba stron:310
  • Format [cm]:23,5 x 16,5
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier: Papier: zwykły drukarski

Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator

Tekst i opracowanie: Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon, Aleksandra Szulc, Hanna Wieland

Nakład wyczerpany

Praca  przygotowana została z okazji obchodów 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu, przedstawia historię oraz działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na przestrzeni lat.
Wydawnictwo bogato ilustrowane.
Abstrakt: j. angielski

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2011
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-06-3
  • Liczba stron:100
  • Format [cm]:24 x 15,5
  • Okładka:miękka, satynowa, lakierowana
  • Papier: kreda półmat

Tajemnice Poznania. Prasowy film rysunkowy z lat 1948-1949

Fundacja Tranzyt/Centrala; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Nakład wyczerpany

Niniejsza publikacja to pierwszy w historii polskiej komiksografii przykład edycji prasowego serialu obrazkowego z końca lat 40. ubiegłego wieku wraz z tekstami analitycznymi. Ilustratorem serialu był znany poznański rysownik Henryk Derwich.

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2011
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-932072-1-3
  • Liczba stron:80
  • Format [cm]:24,5 x 15,5
  • Okładka:twarda, matowa
  • Papier:zwykły drukarski

Polacy i materia celtycka w XIX wieku

Katarzyna Gmerek

Cena: 18 zł 15 zł

Książka “jest próbą przyjrzenia się kontaktom, wpływom i stosunkom historycznym i literackim pomiędzy dziewiętnastowiecznymi Polakami a Irlandczykami, Walijczykami, Szkotami, i Kornwalijczykami oraz kulturą polską XIX w. a kulturą tworzoną przez owe ludy, tak jak ją Polacy ówcześni postrzegali”. Studium poświęcone obecności szeroko pojętej “literatury i kultury celtyckiej” w dziewiętnastowiecznej Polsce przynosi szereg bardzo ciekawych odkryć i informacji z dziedziny mało opracowanej w polskiej (i europejskiej) filologii i historii.

( z recenzji prof. zw. dr. hab. Piotra Stelmaszczyka)

Tekst: j. polski
Abstrakt: j. angielski

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2010
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-62298-04-4
  • Liczba stron:318
  • Format [cm]:24 x 17
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:zwykły drukarski

Emil Zegadłowicz, Gorzkie żale

Katarzyna Szewczyk-Haake, oprac.

Cena: 20 zł  15 zł

Pozycja zawiera wiersze Emila Zegadłowicza, pochodzące ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu a powstałych w latach 1924-1925. Tomik, ze względu na zamieszczone w nim niepublikowane wiersze poety stanowi cenne źródło informacji dla miłośników i znawców XX wiecznej poezji polskiej.

Tekst: j. polski

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2009
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-03-2
  • Liczba stron:37, ilustracje czarno-białe
  • Format [cm]:13,2 x 18,2
  • Okładka:twarda, lakierowana
  • Papier:kreda matowa

Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja

Materiały konferencyjne

Cena: 25 zł    15 zł

Pozycja ta zawiera materiały pokonferencyjne, wydane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Tematyka opublikowanych referatów odnosząca się do gazet jako ważnych nośników informacji oraz odpowiadająca na wiele pytań związanych z prawem autorskim zainteresuje wydawców, księgarzy, bibliotekarzy i czytelników prasy.

Tekst: j. ang., j. pol.

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2006
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:83-918728-6-6
  • Liczba stron:478
  • Format [cm]:16,5 x 24
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:zwykły drukarski

 

O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu

Wiesław Wydra

Cena:  12.00 zł

Książka zawiera ciekawy opis starodruku znalezionego w zbiorach Biblioteki Herzoga Augusta w Wolfenbüttel oraz reprint tego druku pt. “Nauka ku dziatkom małym pisma polskiego” wydanego przez Piotra Sextilisa w Poznaniu 1556 roku.

Streszczenie: j. ang., j. niem.

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2003
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:83-913932-9-1
  • Liczba stron:31, ryc.
  • Format [cm]:17 x 24
  • Okładka:miękka, matowa
  • Papier:kreda matowa

Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Materiały konferencyjne

Cena:   12.00 zł

Książka zawiera wystąpienia dotyczące zmian organizacyjnych i perspektyw rozwoju bibliotek akademickich w Polsce.

Abstrakty: j. ang.

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2002
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:83-913932-0-8
  • Liczba stron:216
  • Format [cm]:16,5 x 24
  • Okładka:miękka, lakierowana
  • Papier:zwykły drukarski

Album amicorum

wybór i tekst: Alicja Szulc

Nakład wyczerpany

Album amicorum („księga przyjaciół”) to rodzaj niewielkiego albumu, w których zbierane były pamiątkowe wpisy przyjaciół i znajomych. Wydawnictwo zawiera reprodukcje kart z kilku albumów z typowymi motywami ikonograficznymi oraz przykładowymi wpisami spotykanymi w sztambuchach. W Albumie znajdują się czyste karty na własne wpisy.

Wyd. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania:Poznań 2015
  • Wydanie:I
  • Seria:
  • ISSN:
  • ISBN:978-83-60961-11-7
  • Liczba stron:nienumerowane; il. kolorowe
  • Format [cm]:16,5 x 11,5
  • Okładka:twarda, matowa
  • Papier:kredowy
Loading...
Skip to content