Książki elektroniczne – old

Zdalny dostęp do e-źródeł – logowanie »

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. Początkowe hasło to 4  cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada). Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną..

Aby zalogować się do folderu w Multiwyszukiwarce, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Multiwyszukiwarki:

Tymczasowo nie jest możliwe zakładanie kont osobistych w poziomu Multiwyszukiwarki po zalogowaniu się do systemu zdalnego dostępu.

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie

“Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM logują się po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. 

W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:

  • czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
  • czy numer PIN zapisany w Wypożyczalni jest aktualny.

Dozwolone jest:

  • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
  • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.

Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 

Zabrania się:

  • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
  • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Opinie i zgłoszenia na temat zasobu książek elektronicznych:
Michał Pijewski, 
tel. 61 829 3805
e-mail: pijewski@amu.edu.pl 

LEXOTEKA to czytelnia ponad 120 interaktywnych podręczników wyd. Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Zasób polecają wykładowcy dla studentów  wydziałów prawa i administracji w całej Polsce.

Do 31 maja można korzystać z niespełna 2000 ebooków na platformie wydawnictwa Cambridge University Press. WEJŚCIE

Dostęp testowy do e-booków wydawnictwa Cambridge University Press dostępne do odwołania.

Do 31 maja można korzystać z niespełna 2000 ebooków na platformie wydawnictwa Cambridge University Press. WEJŚCIE

Dostęp testowy do e-booków na platformie De Gruyter do 30.06!

Do 30 czerwca można korzystać z ponad 70 000 tytułów na platformie wydawnictwa De Gruyter. a na przełomie kwietnia i maja, po przebudowie platformy, dostęp ten zostanie poszerzony o publikacje wydawnictw University of California Press, University of Chicago Press oraz Yale University Press. WEJŚCIE

Dostep testowy do podręczników Macmillan Explorers do 31.05!

Studenci i pracownicy UAM mają dostęp testowy do wybranych kolekcji podręczników akademickich na platformie Macmillan, który obejmuje nauki polityczne, informatykę, historię, literaturoznawstwo, pomoc społeczną. Z dostępu testowego zostały wyłączone podręczniki z dziedzin takich jak prawo, psychologia oraz "study skills". Autoryzacja dostępu odbywa się inaczej niż w przypadku większości źródeł, które udostępniamy. W Macmillan Explorers użytkownicy rejestrują się indywidualnie pod adresem: https://www.macmillanexplorers.com/register-email-domain, a jako login wymagany jest adres mailowy w domenie @amu.edu.pl.

maxresdefault

eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection - dostęp do 31.05

Dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press. Zawartość kolekcji to ponad 600 e-Booków, pośród których czytelnicy znajdą ponad 400 monografii, nowo wydane e-booki, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics. Kolekcja eBooków Harvard Business Review Press zapewnia dostęp do pozycji z zakresu takich tematów, jak komunikacja biznesowa, rozwój kariery, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, ekonomia, przedsiębiorczość, finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie personelem, przywództwo i zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, sukces osobisty, rozwój umiejętności, planowanie strategiczne. Dostęp testowy kończy się 31 maja 2020.

e-Booki na platformie GeoScienceWorld - dostęp do 30.06

Otwarte są publikacje wydawców: American Association of Petroleum, Geologists, Canadian Science Publishing, Clay Minerals Society Geological Society of America, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, PSAAPG, SEPM Society for Sedimentary Geology, Society of Economic Geologists, University of Wyoming. Dostęp testowy kończy się 30 czerwca 2020.

EBSCOeBooks-logo

EBSCO eBook Academic Subscription Collection

EBSCO eBook Academic Subscription Collection to wielodziedzinowa kolekcja ponad 130 tysięcy książek elektronicznych, zawierająca pozycje z katalogów ponad 500 wiodących wydawnictw naukowych m. in.: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wielu innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim. Bieżąca subskrypcja UAM kończy się 31 grudnia 2020.

Korzystanie z książek online: TUTAJ 
Pobieranie książek do użytku offline: TUTAJ

Wiley Online Library LINGUISTICS!

Ponad 80 tytułów książek z różnych gałęzi językoznawstwa. Zbiór obejmuje zarówno literaturę o charakterze podręcznym, jak i monografie. Pozycje dostępne dla studentów i pracowników UAM oznaczone są symbolem otwartej kłódki.

Wirtualna czytelnia online Wydawnictwa Naukowego PWN

Aktualna umowa UAM obejmuje dostęp do publikacji wyselekcjonowanych na podstawie statystyk wykorzystania z lat ubiegłych, z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdą książkę może czytać jednocześnie 5 osób. Aby korzystać należy w przeglądarce internetowej mieć włączoną obsługę Javascript oraz "cookies", a także zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej.

Earth and Planetary Science

Earth and Planetary Science (Elsevier), Physics and Astronomy (Springer), Environmental Science (Elsevier) - trzy kolekcje literatury w wersji elektronicznej obejmujące rozległy obszar krzyżujących się częstokroć dyscyplin w ramach fizyki, astronomii, nauk o ziemi i środowisku naturalnym. W sumie ponad 1000 tytułów książek opublikowanych w latach 1995-2010.

Springer: Mathematics

Ponad 1000 tytułów książek z różnorakich subdyscyplin matematyki i statystyki. Kolekcja obejmuje literaturę wydaną w latach 2005-2010.

Behavioral Science

Kolekcje Psychology (Elsevier) oraz Behavioral Science (Springer) tworzą zbiór ponad 250 książek opublikowanych w latach 1995-2010.

Biochemia, genetyka, biologia molekularna

Obejmuje niespełna 200 tytułów literatury wydanej w latach 1995-2010.

Springer: Humanities, Social Sciences, Law

Bogaty, liczący ponad 800 tytułów, zbiór najnowszej (książki wydane w latach 2005-2008) literatury z zakresu humanistyki, nauk społecznych i prawa.

Springer: Chemistry

Literatura chemiczna wydawnictwa Springer - jednego z wiodących w kategorii STM (Science, Technology, Medicine). Kolekcja "Chemistry and Material Science" powiększa się o około 150 nowych tytułów rocznie - pracownicy i studenci UAM mają w chwili obecnej dostęp do książek wydanych w latach 2005-2010.

Oxford Scholarship Online

Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press. Aktualna subskrypcja UAM obejmuje 4 dziedziny: Biologia, Historia, Językoznawstwo, Literatura. – łącznie ponad 8000 monografii, których ilość sukcesywnie wzrasta w okresie obowiązywania umowy (nowo wydane książki są na bieżąco dodawane do aktualnie subskrybowanych przez instytucję kolekcji dziedzinowych). Nie ma ograniczeń w zakresie ilości jednoczesnych użytkowników, możliwe jest korzystanie zarówno w trybie online, jak i pobieranie pełnych tekstów do użytku offline.

CogNet Library

Serwis wydawnictwa MIT Press oferujący ponad 700 monografii (których ilość sukcesywnie wzrasta – nowowydane książki są na bieżąco udostępniane w ramach aktualnej subskrypcji) z dziedzin zorientowanych kognitywistycznie w ramach m. in. psychologii, językoznawstwa, biologii, filozofii, nauk o społeczeństwie i kulturze oraz dyscyplin pokrewnych. Dostępne są również abstrakty materiałów konferencyjnych z 18 konferencji. Nie ma ograniczeń w zakresie ilości jednoczesnych użytkowników. Możliwe jest korzystanie zarówno w trybie online, jak i pobieranie pełnych tekstów do użytku offline. 

CogNet Library – The References Collection

Pełne teksty 10 pozycji o charakterze encyklopedyczno-podręcznikowym z zakresu Cognitive Neuroscience. Dostępne książki to interdyscyplinarne kompendia wiedzy obejmujące m. in. zagadnienia procesów sensorycznych człowieka, działania ludzkiego mózgu, sieci neuronowych czy komunikacji językowej i wizualnej. 

Oxford English Dictionary Online

Najbardziej znany i ceniony słownik języka angielskiego współczesnego i dawnego (ponad 500 000 haseł) wzbogacony cytowaniami z różnych źródeł. Aktualizowany kwartalnie. Zawiera dane o etymologii i fonetyce wyrazów ze wszystkich odmian geograficznych języka angielskiego. Wersja online zawiera, oprócz 20 tomów edycji drugiej z 1989, także 3-tomowy suplement z lat 1993-1997.

Dictionary of Old English Web Corpus (DOE) to korpus tekstów słownika staro-angielszczyzny, internetowa baza danych zawierająca co najmniej jedną kopię każdego zachowanego tekstu staroangielskiego. DOE Web Corpus prezentuje ponad trzy miliony słów staroangielskich i mniej niż milion słów łacińskich, czyli prawie pięć razy więcej niż zebrane dzieła Szekspira. Zawiera słownictwo pierwszych sześciu wieków (600-1150 n.e.) języka angielskiego. DOE uzupełnia słownik Middle English Dictionary (obejmujący okres 1100-1500 C.E) oraz Oxford English Dictionary, które razem zapewniają pełny korpus słownictwa języka angielskiego. Więcej informacji pod adresem: https://www.doe.utoronto.ca/pages/index.html

IBUK Libra otwiera dostęp do 20 książek metodologicznych do 30.04!

IBUK Libra wspiera środowisko akademickie w czasie kwarantanny. Do końca kwietnia możesz czytać 20 metodologicznych e-booków od PWN. Dostępne tytuły zamieściliśmy poniżej. W subskrypcji IBUK Libra Uniwersytet gromadzi książki z biologii, chemii, fizyki, polonistyki. Nie masz do nich dostępu? Dostęp do e-booków, czasopism elektronicznych i baz z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Możesz założyć konto zdalnie w katalogu bibliotecznym on-line.

Loading...
Skip to content