Zestawy pocztówek

Od 2002 roku Biblioteka Uniwersytecka wydaje zestawy reprodukcji dawnych widokówek poznańskich. Po raz pierwszy reprinty ukazały się z okazji 100-lecia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, a przedstawiały dawną Keiser – Wilhelm – Bibliothek.
Od tego czasu ukazało się kilka kompletów zabytkowych pocztówek prezentujących dawny Poznań i jego okolice.

Loading...
Skip to content