Seria: Libri librorum

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Poznańskie Studia Polonistyczne
polecają bibliotekom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym, ukazujące się pod wspólnym tytułem Libri Librorum , w formie reprintów, dwie serie wydawnicze:
Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum
oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca.
W ramach pierwszej serii (edycje wszystkich książek wydrukowanych do około 1543 roku, w języku polskim), zwracamy uwagę na trzy z nich, opatrzone notami edytorskimi prof. zw. dra. hab. Wiesława Wydry (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Stefan Falimirz, O ziołach i mocy ich. Kraków, Florian Ungler,1534
Dzieło Stefana Falimirza jest pierwszą polską encyklopedią przyrodniczo-lekarską . Zachowany, reprodukowany, choć w wielu miejscach uszkodzony egzemplarz pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. SD XVI. Qu 1933).

Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada, krolewskiego kowala, doświadczone. Kraków, Florian Ungler, 1532
Pierwszy drukowany w Polsce poradnik weterynaryjny, będący przeróbką dziełka znanego już wczesnej w Europie. Unikatowy egzemplarz tego druku znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, zbiory Czapskich(sygn. MNK VIII-XVI -1041).

Frantowe prawa Kraków, Maciej Szarffenberg, 1542
„Dziełko zawiera kpiący spis praw beztroskiego towarzystwa pijackiego, ujęty w formę żartobliwej parodii przywilejów i statutów cechowych….. Utwór z satyrycznym zacięciem kreśli obraz współczesnego społeczeństwa”

Reprodukowany unikatowy polski egzemplarz pochodzi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen (sygn. H00/MISC121)

Loading...
Skip to content