Kamień na kamieniu. Wystawa Adama Gillerta

KAMIEŃ NA KAMIENIU

Wystawa prac Adama Gillerta

14 października – 25 listopada 2022

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej

Tytuł wystawy oraz prezentowanego cyklu sprowadza się dometaforycznego sedna własnych predyspozycji plastycznych, metody pracy i poszukiwania formy. Wychodząc od przekładania obserwacji praw naturalnych na język ustanawiania praw świętych, język obrazowania i komunikacji wizualnej dochodzę do postaci kamienia, w której zawarty jest potencjał wszystkich tych wartości. Przyjęta rola skały, jako materiału kreacji zamyka w sobie wymiar spraw ostatecznych, co nadaje całości cyklu charakter wanitatywny. Kamień miał swoją trwałością ochraniać ducha przed rozproszeniem. Jest to jedynie jeden z aspektów odbierania przeze mnie form geologicznych. Przede wszystkim są one obrazem procesu, działania sił fizycznych, którym nieustannie są poddawane w nieprzerwanej ciągłości.
Rozkładając encyklopedyczną definicję zlepieńca na czynniki pierwsze otrzymujemy opis przebiegu łączenia różnorodnych elementów przy pomocy różnorakich, akurat występujących spoin, co intensyfikuje się w przypadku gwałtownej, zewnętrznej ingerencji. Uzyskany produkt może służyć dalszej budowie, w efekcie końcowym samemu składając się na element większej całości. Dokonując przekształcenia owych prawideł na język metaforyczny można dojść do konkluzji, iż w świecie kulturowym, opierającym się na uznanych kanonach i odziedziczonej wiedzy dokonuje się obecnie proces tożsamy z opisanym. Traktuję w ten sposób własną twórczość, która staje się eklektycznym konglomeratem doświadczanych bodźców wizualnych.  / Od autora
 
Adam Gillert, ur. 1.12.1989. Studia na ASP w Poznaniu/ Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, spec. Grafika Warsztatowa – 2008-2013, dyplom w II Pracowni Grafiki – Serigrafii, prof. Mirosława Pawłowskiego. Studia II stopnia na UAP, na Wydziale Malarstwa i Rysunku 2012-1014, dyplom w XI Pracowni Malarstwa prof. Marka Przybyła. Od 2016 doktorant na WMiR UAP, praca jako asystent prof. Jacka Strzeleckiego w I Pracowni Rysunku. W ubiegłym roku 14.12.2021  zamknął przewód doktorski z pozytywną oceną obrony i wskazaniem na wyróżnienie po prezentacji wystawy “Ciągłość (de)konstrukcji”.
Loading...
Skip to content