Jubileusz 25-lecia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych

6 maja 1996 roku formalnie rozpoczęła swoją działalność Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych (PFBN), powołana z inicjatywy rektorów poznańskich publicznych szkół wyższych, która objęła swoimi działaniami Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu oraz biblioteki: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także Bibliotekę Raczyńskich, Bibliotekę PTPN, Bibliotekę Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Ideą powstania PFBN była komputeryzacja bibliotek, a najważniejszym zadaniem Fundacji – zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem i doskonalenie systemu bibliotecznego, działającego w poznańskich bibliotekach naukowych, co ma zapewniać optymalne wykorzystanie ich zasobów. To zadanie – wraz z organizacją szkoleń dla środowiska bibliotekarskiego czy współpracą z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce – realizowane jest do chwili obecnej.

Ponadto Fundacja sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej – pierwszej biblioteki cyfrowej w Polsce, będącej inicjatywą poznańskiego środowiska naukowego. W WBC udostępniane są przede wszystkim: regionalia (literatura dotycząca Poznania i Wielkopolski), publikacje tworzące zasób edukacyjny oraz stanowiące dziedzictwo kulturowe (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w zbiorach poznańskich książnic).

Niewątpliwym walorem działania PFBN jest integracja oraz konsolidacja bibliotek i instytucji naukowych Poznania, która ułatwia zarówno podejmowanie wspólnych inicjatyw, jak i współdziałanie na wielu różnych polach. Wielką wartość stanowi również wspólne spoglądanie w przyszłość – poszukiwanie formuły działania odpowiadającej na zmieniające się potrzeby i oczekiwania dzisiejszych użytkowników bibliotek i – szerzej – społeczeństwa wiedzy XXI wieku.

Z okazji Jubileuszu wszystkim naszym Partnerom i Współpracownikom – Zarządowi Fundacji oraz zrzeszonym w niej bibliotekom – życzymy dalszego rozwoju oraz sięgania po najnowsze i najlepsze rozwiązania technologiczne, by z jednej strony optymalizować dostępność zasobów poznańskich bibliotek naukowych,  z drugiej – tworzyć nowoczesne środowisko pracy dla bibliotekarzy.

Loading...
Skip to content