Journal of Visualized Experiments – zaproszenie na spotkanie online

Spotkania online na platformie Zoom:

26 stycznia 2022, godz. 10:00

27 stycznia 2022, godz. 10:00

Zapraszamy  do udziału w spotkaniach z przedstawicielem Journal of Visualized Experiments (JoVE)

Celem spotkania jest omówienie – jak dzięki JoVE wykładowcy uzyskują wsparcie przy nauczaniu zdalnym/hybrydowym oraz – jakie są możliwości integrowania zasobów JoVE z platformami edukacyjnymi typu Moodle lub Microsoft Teams. W czasie sesji przedstawiona zostanie również platforma JoVE.

JoVE to periodyk złożony z video-artykułów, które są recenzowane naukowo (peer-reviewed) Jest indeksowany w PubMed i Web of Science. Czasopismo ma Impact Factor w dyscyplinach STEM.

Tematyka prezentowana w  JoVE to: nauki inżynieryjne, biologia, chemia, medycyna, biotechnologia i dziedziny pokrewne. Celem publikacji jest umożliwienie użytkownikom szybkiego i systematycznego poznawania nowych metod badawczych i technologii opracowanych w najlepszych laboratoriach naukowych.

Wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach, m.in. Harvard University, University of Oxford, MIT, ETH Zurich, University of Tokyo, University of Cambridge. JoVE to:

  • 13.000+ recenzowanych naukowo video – artykułów JoVE Journal
  • 150+ nowych publikacji każdego miesiąca
  • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
    Impact Factor (IF=1.163)

Materiały JoVE umożliwiają szybkie zrozumienie zagadnień dzięki angażowaniu studentów w proces uczenia się. Do każdego filmu JoVE dołączony jest tekst – transkrypcja filmu, opis przebiegu eksperymentu z wykazem użytych materiałów, bibliografią oraz testy i quizy sprawdzające wiedzę. Zawartość podzielona jest na 2 główne moduły: Education i Research. 
Dla wykładowców to możliwość korzystania z szerokiej gamy innowacyjnych metod pracy, m.in.: zintegrowanego nauczania (blended learning) oraz odwróconej klasy (flipped classroom).

Loading...
Skip to content