Inne wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiej

Katarzyna Gmerek, Polacy i materia celtycka w XIX wieku

Poznań 2010, ss. 318

Książka “jest próbą przyjrzenia się kontaktom, wpływom i    stosunkom historycznym i literackim pomiędzy dziewiętnastowiecznymi Polakami a Irlandczykami, Walijczykami, Szkotami, i Kornwalijczykami oraz kulturą polską XIX w. a kulturą tworzoną przez owe ludy, tak jak ją Polacy ówcześni postrzegali”. Studium poświęcone obecności szeroko pojętej “literatury i kultury celtyckiej” w dziewiętnastowiecznej Polsce przynosi szereg bardzo ciekawych odkryć i informacji z dziedziny mało opracowanej w polskiej (i europejskiej) filologii i historii.

( z recenzji prof. zw. dr. hab. Piotra Stelmaszczyka)

 

Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja

Poznań 2006

Pozycja ta zawiera materiały pokonferencyjne, wydane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Tematyka opublikowanych referatów odnosząca się do gazet jako ważnych nośników informacji oraz odpowiadająca na wiele pytań związanych z prawem autorskim zainteresuje wydawców, księgarzy, bibliotekarzy i czytelników prasy.

Wiesław Wydra, O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu

Poznań 2003

Książka zawiera ciekawy opis starodruku znalezionego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz reprint tego druku pt. “Nauka ku dziatkom małym pisma polskiego” wydanego przez Piotra Sextilisa w Poznaniu 1556 roku.

Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Poznań 2002, ss. 216

Książka zawiera wystąpienia dotyczące zmian organizacyjnych i perspektyw rozwoju bibliotek akademickich w Polsce.

Loading...
Skip to content