Gdy skończoność spotyka nieskończone. Stulecie Mitologii Jana Parandowskiego

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zaprasza na wystawę:

Gdy skończoność spotyka nieskończone. Stulecie “Mitologii” Jana Parandowskiego.

Hol główny
Wernisaż: 8 maja, godz.13.00
Wykład prof. Konrada Dominasa “Mitycznie o micie, czyli czym są antyczne i współczesne mitologie w XXI wieku”, godz.13.30, Czytelnia NOVA
 
Kuratorki wystawy:
dr Anna Kujawa, Marta Stawska-Puchalska
 
Wystawa rozpoczyna XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w BUP.
Wystawa czynna 8.05-10.06 w godzinach otwarcia biblioteki.

Wystawa nawiązuje do setnej rocznicy pierwszego wydania najsłynniejszego dzieła Jana Parandowskiego „Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian”, pozycji, która odegrała znaczącą rolę w popularyzacji kultury antycznej w Polsce i na stałe weszła do kanonu lektur w polskim szkolnictwie. Celem wystawy jest zapoznanie szeroko rozumianego odbiorcy (studentów i pracowników UAM) zarówno z twórczością popularyzatorską Jana Parandowskiego związaną z kulturą antyczną, jak również z recepcją mitologii Greków i Rzymian w historii kultury i kulturze współczesnej. Wystawa jest zilustrowana dziełami sztuki antycznej, jak i najsłynniejszymi i najważniejszymi przedstawieniami motywów mitologicznych w sztukach wizualnych.

Wystawa jest podzielona na trzy części tematyczne. Część pierwsza przedstawia życiorys i działalność naukową tego wybitnego polskiego filologa klasycznego i archeologa. W części drugiej prezentujemy wydania najważniejszych pozycji dotyczących mitologii Greków i Rzymian (starożytne eposy, hymny oraz zbiory mitów) dostępne w zbiorach starych druków BUP, a także wybór późniejszych opracowań tej tematyki przez badaczy współczesnych. Trzecia część wystawy koncentruje się wokół zagadnienia recepcji mitologii greckiej i rzymskiej w twórczości współczesnych pisarzy ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej i komiksu.

Prof. UAM dr hab. Konrad DOMINAS (Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) – adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada w Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych. Filolog klasyczny i informatyk. Autor i redaktor prac z zakresu recepcji literatury antycznej w nowych mediach i popkulturze, m.in. książki Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej. Od roku 2014 członek Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowanej przez dr hab. prof. UWr. Annę Gemrę. Od 2015 roku jeden z redaktorów czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”.

Fot. Joanna Błoch

Loading...
Skip to content