Foto-grafiki Doroty WB

DorotaWB

foto-grafika

Wystawa online w ramach 5. Wielkopolskiego Festiwalu im. Ireneusza Zjeżdżałki, 15-31 X 2020

Kurator wystawy: Andrzej Haegenbarth

Kompozycje Doroty WB są zapisem osobistych przeżyć i obserwacji świata. Uzmysławiają widzowi związek człowieka z otoczeniem i wpływ jaki wywiera ono na jednostkę. Poznańska artystka obecnie wypowiada się za pomocą czarno-białego rysunku i techniki mieszanej, w obrębie której łączy fotografię, rysunek i efekty uzyskane za pomocą programów komputerowych.

Na wystawie zostaną zaprezentowane jej barwne foto-grafiki (100 x 70 cm). Autorka akcentuje w nich przeżywanie świata przez jednostkę, nurtujące ją sprawy i rozterki duchowe, słowem – kwestie psychiczne. W innego rodzaju kompozycjach obrazuje związek człowieka z przyrodą oraz własne widzenie świata natury.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo stosowania nowoczesnego warsztatu, programów komputerowych, które są podobnym narzędziem jak kiedyś pędzel, rylec czy dłuto Dorota WB respektuje założenia renesansowych mistrzów, gdyż podobnie jak dla nich duże znaczenie ma w jej sztuce rysunek i kompozycja, co widać we wszystkich jej pracach.

Prace artystki są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, ponieważ znalazła ona własny sposób obrazowania, który rozwija. W najnowszych pracach przetwarza wyjściowe fotografie harmonijnie scalając formy przedmiotowe mające swoje odpowiedniki w rzeczywistości zewnętrznej z elementami abstrakcyjnymi, przypominającymi fragmenty rozbitego lustra i rozmaite cząstki multiplikowane. Nie odwzorowuje znanego nam świata, ale z rozbitych jego fragmentów buduje własny.

Andrzej Haegenbarth / autor wstępu i kurator wystawy

Dorota WB (wł. Dorota Wujewska-Bartoszewicz) – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydziału Wychowania Plastycznego (1989) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz. Pracowała w różnych placówkach oświatowych, instytucjach kulturalnych; realizowała projekty z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Muzeum Narodowym, Urzędem Miejskim; kuratorka wystaw. Obszary zainteresowań: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia artystyczna, grafika komputerowa  oraz projektowanie wnętrz i wzornictwo (autorska pracownia projektowa). Członek Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EKOART. Od lat 90. bierze udział w plenerach artystycznych i wystawach zbiorowych. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Austrii, na Malcie, w Niemczech i Rosji.

V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK) w dniach 15-31 października 2020 roku, więcej»

Loading...
Skip to content