Egzemplarz obowiązkowy

Egzemplarz obowiązkowy. Informacje dla wydawców

Jeśli nakład publikacji wynosi powyżej 100 egzemplarzy, wydawcy mają obowiązek przekazać do Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu 1 egzemplarz każdej publikacji ukazującej się na terenie Polski, tj.: książek, czasopism, map, atlasów, globusów, nut, druków ulotnych, oprogramowań, filmów i nagrań dźwiękowych w postaci fizycznej lub cyfrowej, druków brajlowskich.

Wydawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji.

Adres

Egzemplarze obowiązkowe prosimy wysyłać na poniższy adres:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań 
z dopiskiem „Egzemplarz obowiązkowy”

Opłata za wysyłkę pocztową

Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych jest zwolniona z opłaty pocztowej pod warunkiem, że została nadana jako:

  • list ekonomiczny do 2 kg
  • paczka ekonomiczna – do 10 kg

W miejscu znaczka pocztowego należy napisać:
„EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY ZWOLNIONY Z OPŁATY POCZTOWEJ”
. Więcej informacji znajduje się na stronie Poczty Polskiej – egzemplarze biblioteczne.

Zapytaj bibliotekarza

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z egzemplarzem obowiązkowym prosimy o kontakt:

  • w sprawie wydawnictw zwartych – tel. 61 829 38 07
  • w sprawie wydawnictw ciągłych – tel. 61 829 38 05

Podstawa prawna do egzemplarza obowiązkowego

Loading...
Skip to content