Dr Kornel Michałowski, człowiek trzech pasji – muzyki, bibliotekarstwa, bibliografii

Wystawa Kornel Michałowski 1945-1986

Dr Kornel Michałowski, człowiek trzech pasji - muzyki, bibliotekarstwa, bibliografii.

W latach 1945-1986 był pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W roku 1950 zorganizował Pracownię Muzyczną, którą kierował do 1981 roku. W latach 1981-1984 pełnił funkcję wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu tomów bibliografii piśmiennictwa muzycznego, dokumentalista historii kultury muzycznej Poznania i Wielkopolski. Spotkanie wspomnieniowe odbędzie się 27 marca w 20 rocznicę śmierci dra Kornela Michałowskiego, o godzinie 12.00 w sali wykładowej 82 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wystawę można oglądać w holu Biblioteki Uniwersyteckiej (parter) od 9 marca 2018.

Loading...
Skip to content