Dekada Jubileuszowa UAM 2009-2019 – Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego

W ramach trwającej „Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019” zapraszamy do oglądania retrospektywnych wystaw z cyklu „Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego” – prezentowanych na parterze holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przygotowanych przez mgr Hannę Borówkę-Woźniak i mgr Hannę Wieland (Oddział Informacji i Transferu Wiedzy). Wykorzystane na wystawach materiały, takie jak książki, czasopisma, rękopisy, dokumenty i fotografie archiwalne pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Dotychczas przedstawiono sylwetki: prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969)- wybitnego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń polskich archeologów oraz prof. Kazimierza Tymienieckiego (1887-1968)- historyka, mediewistę, twórcę poznańskiej szkoły historycznej, prof. Henryka Łowmiańskiego (1898-1984)- wybitnego klasyka historiografii polskiej, badacza początków państwa polskiego, pedagoga, wieloletniego bywalca i czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, prof. Antoniego Peretiatkowicza wybitnego naukowca, prawnika, filozofa prawa, ekonomistę i dydaktyka Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wodziczko (1887-1948) – naukowca biologa-botanika, współtwórcę nowoczesnej ochrony przyrody, pedagoga Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wrzoska – współtwórcę Uniwersytetu Poznańskiego, wybitnego naukowca, lekarza, historyka medycyny, antropologa i pedagoga, prof. Adama Skałkowskiego – badacza historii politycznej Polski XVIII i XIX w., prof. Stanisława Kasznicy – prawnika, działacza politycznego, wychowawcy wielu pokoleń prawników, pracowników administracji państwowej, prof. Michała Sobeskiego – filozofa, historyka sztuki, krytyka teatralnego, publicystę, współtwórcę Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Ludwika Jaxa-Bykowskiego (1881-1948) – wybitnego naukowca, pedagoga, przyrodnika, antropologa, rektora konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w latach 1941-1943 oraz prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego (1877-1947) lekarza, fizjologa, biochemika oraz polityka i parlamentarzysty II RP.

Loading...
Skip to content