Darczyńcy

Darczyńcy

Prof. Dr. Georg Geismann (http://www.georggeismann.de/), niemiecki politolog i filozof, od 2006 roku przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej w darze swój gromadzony przez lata księgozbiór nauko-wy. W 2012 roku BU otrzymała kolejną partię książek z zakresu m.in.: filozofii, socjologii, politologii, ekonomii politycznej, prawa, historii, literaturoznawstwa i sztuki.

Maciej Gierszewski, poznański poeta, prozaik i bloger, podarował Bibliotece Uniwersyteckiej około tysiąca publikacji, wśród których znakomitą większość stanowią tomiki poetyckie.

Biblioteka otrzymała w darze unikatowe wydanie Mazurka B-dur op.7 nr 1 Fryderyka Chopina »

W 2008 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała w darze od rodziny Michałowskich kolekcję 20 tys. ekslibrisów, której autorem był Przemysław Michałowski, kiedyś dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Najstarsze ekslibrisy pochodzą z XVII wieku, są to ekslibrisy rodów książęcych: Załuskich, Lubomirskich, Czartoryskich.

Annie Heideking ofiarowała Bibliotece Uniwersyteckiej zbiory amerykanistyczne po zmarłym mężu Jürgenie Heideking, profesorze Uniwersytetu w Tybindze. Zbiór liczy ponad pięćset woluminów i dotyczy szeroko pojętej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze szczególnym uwzględnieniem początków państwowości amerykańskiej oraz problemów konstytucjonalizmu.

Prof. dr Adam Labuda z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu 13 książek z zakresu filozofii.

Dr Klaus Staemmler (1921–1999), jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki, doctor honoris causa UAM (1993) podarował Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu bezcenną kolekcję poloników (ponad 3000 pozycji), w tym m.in. tłumaczenia literatury polskiej od Jana Kochanowskiego do dzieł luminarzy XX wieku: Gombrowicza, Herberta, Herlinga-Grudzińskiego, Iwaszkiewicza, Lema, Mrożka i Szczypiorskiego, unikalną „kolekcję w kolekcji” tekstów sztuk teatralnych, drukowanych na prawach rękopisu, oraz liczne edycje dzieł Henryka Sienkiewicza (od współczesnych pisarzowi aż do czasów obecnych).

Władysław Żeleński, zamieszkały w Paryżu, ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu ponad 1200 egzemplarzy książek i czasopism, gł. poloników wydawców emigracyjnych, w tym edycje Instytutu Literackiego wydane pod red. Jerzego Giedroycia.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu otrzymała kolekcję wydawnictw z tzw. drugiego obiegu (publikacji solidarnościowych) gromadzonych przez Jarosława Fiszera, liczącą ponad 500 egz. książek, czasopism i ulotek, która zasiliła zbiory specjalne.

Fundacja PRO HELVETIA (Schweizer Kulturstiftung Fondation suisse pour la culture) regularnie przesyła swoje publikacje poświęcone literaturze i szeroko pojętej kulturze Szwajcarii (sztuki piękne, historia obyczajów itp.).

Wydawnictwo Georg Olms Verlag z Hildesheim w Niemczech od wielu lat przysyła naszej Bibliotece bezcenne opracowania w ramach następujących serii:

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland,
Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich,
Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa,
Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven.

Powiązana z wydawnictwem Olmsa, fundacja Fritz Thyssen Stiftung przysyła Bibliotece reprinty z historii nauki w Niemczech (począwszy od XVI wieku) pod wspólną nazwą HISTORIA SCIENTIARUM.

Prof. dr Andreas Flitner z Uniwersytetu w Tybindze podarował naszej Bibliotece blisko 100 książek z zakresu literatury i nauk humanistycznych.

Zbigniew S. Siemaszko ofiarował Bibliotece Uniwersyteckiej swoje publikacje dotyczące najnowszej historii Polski.

Elżbieta Wars, zamieszkała w Los Angeles, podarowała Bibliotece rękopis „Sonatiny na orkiestrę” autorstwa swojego męża, Henryka Warsa (1902–1977}, wybitnego kompozytora, autora wielu przebojów i muzyki filmowej, który po wojnie osiedlił się w USA.


Dom Wydawniczy REBIS z Poznania przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej interesujące publikacje anglojęzyczne. Są to głównie prace z nauk społecznych i humanistycznych. W latach 2002 i 2003 ofiarował Bibliotece blisko 90 woluminów, a w roku 2004 blisko 60 tytułów.

W 2016 roku Biblioteka Filologiczna NOVUM otrzymała liczną i cenną kolekcję książek oraz czasopism węgierskich, którą – w ramach spuścizny po prof. Jánosu Brendelu – przekazała do Biblioteki Uniwersyteckiej Hanna Grzeszczuk-Brendel.

W 2015 roku Bibliotece Uniwersyteckiej przekazano spuściznę po kompozytorze Andrzeju Koszewskim.

W 2015 roku Jeremiusz Glensk podarował Bibliotece Uniwersyteckiej ok. 250 pozycji.

Prof. dr hab. Krzysztof Rzepa przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej cenny dar, zawierający głównie materiały solidarnościowe.

Alojzy Stanisław Martyniak podarował Bibliotece Uniwersyteckiej kolekcję obejmującą książki i czasopisma o tematyce serbołużyckiej.

W 2014 roku otrzymano 185 pozycji od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W 2013 roku Urząd Miasta Poznania przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej akta z lat 1950-1990, w tym zwłaszcza dzienniki urzędowe, regionalne (wojewódzkie i inne) oraz ogólnopolskie (ministerstw, urzędów centralnych), w liczbie 729 pozycji.

W 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała cenną kolekcję druków polskich wydawnictw podziemnych (drugi obieg) przekazaną przez Ośrodek KARTA.

W 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała od Wydawnictwa „W drodze” dar ok. 250 książek obcojęzycznych z dziedzin: teologii, religioznawstwa, psychologii wiary, filozofii, socjologii.

Loading...
Skip to content