Czasopisma drapieżne w nauce – seminarium

Seminarium

Czasopisma drapieżne w nauce: jak analizować i rozumieć wzrost liczby publikacji polskich naukowców w czasopismach MDPI?

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet

25 października 2022 r.

R E J E S T R A C J A – zakończona


Celem seminarium jest ukazanie i wyjaśnienie roli, jaką odgrywają tzw. czasopisma drapieżne w komunikacji naukowej. Odpowiemy również na pytanie, jakie to zjawisko ma konsekwencje dla działalności polskich bibliotek naukowych, które zajmują się wspieraniem uczelni w gromadzeniu i indeksowaniu publikacji naukowych.

Seminarium jest podzielone na dwie części. W części pierwszej prowadzący przedstawią kontekst, w którym narodziło się zjawisko drapieżnej akademii, tj. publikowania w drapieżnych czasopismach i uczęszczania na drapieżne konferencje, oraz przedstawią wyniki oryginalnych badań empirycznych, pokazujących złożoność tego zagadnienia.

W części drugiej seminarium, wychodząc od omówienia geopolitycznego kontekstu funkcjonowania drapieżnych czasopism, sproblematyzowane zostaną praktyki wydawnicze czasopism wydawanych przez Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) oraz wzorce publikacyjne poznańskich uczelni i naukowców związane z czasopismami wydawanymi przez MDPI. W tej części seminarium prowadzący skoncentrują się również na wyzwaniach, przed którymi stoją zarówno biblioteki, jaki i uczelnie oraz wskażą, jakie pragmatyczne kroki i rozwiązania można wdrożyć, aby lepiej zrozumieć i zarządzać lawinowym wzrostem publikacji w czasopismach MDPI.

Seminarium pt. Czasopisma drapieżne w nauce: jak analizować i rozumieć wzrost liczby publikacji polskich naukowców w czasopismach MDPI? początkuje działalność Centrum Naukometrycznego BUP.

Prowadzący seminarium:
prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki (UAM)
dr Krystian Szadkowski (UAM)

PROGRAM SEMINARIUM

11:00-12:30 Blok I: Drapieżna akademia

  • Publikacje jako waluta w świecie naukowym
  • Wpływ ewaluacji nauki oraz ruchu otwartej nauki
  • Definicje drapieżnych kanałów komunikacji
  • Listy czasopism drapieżnych
  • Wyniki badań nad drapieżną akademią istotne dla zrozumienia polskiej sytuacji

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 15:00 Blok II: MDPI a sprawa polska

  • Przyczyny sukcesu wydawnictwa MDPI
  • Analiza praktyk publikacyjnych MDPI
  • Poznańskie uczelnie a MDPI
  • Co doradzać władzom uczelni i naukowcom?

PROWADZĄCY SZKOLENIE


prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki

Zajmuje się oceną nauki oraz studiami nad nauką. Jest profesorem uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. W latach 2018-2020 był przewodniczącym European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities, zrzeszającej naukowców z 37 krajów. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych. Kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki (Sonata BIS, NCN). Członek Komisji Ewaluacji Nauki. Ostatnio publikował m.in. w Nature, Research Evaluation oraz Scientometrics.

Więcej info: emanuelkulczycki.com

 dr Krystian Szadkowski

Zajmuje się badaniami nad szkolnictwem wyższym i filozofią szkolnictwa wyższego. Jest adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i członkiem Scholarly Communication Research Group. Stypendysta Fundacji Marie Curie-Skłodowskiej (2010-2013). W latach 2010-2013 pracował w instytucie badawczym Education International w Brukseli. Odbył staże naukowe m.in. w Institute of Education, University Collage London (2018); Aarhus University (2019); University of Oxford (2020). Ostatnio publikował m.in. w Higher Education, Higher Education Quarterly, Scientometrics, Journal of Higher Education Research and Management.


Rejestracja:

Rejestracja zakończona

Kontakt:

otwartanauka@amu.edu.pl

tel. 061/ 829 38 78

Loading...
Skip to content