Biblioteka 22(31) 2018

Spis treści

Artykuły

Sebastian Dawid Kotula

Prehistoria książki

Jakub Łukaszewski

Rejestr ksiąg  Stanisława z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Michał Bartoszak

Woluminy z nieznanymi rękopiśmiennymi dedykacjami dla prymasa Wojciecha Baranowskiego

Margarita A.Korzo

Druki jezuickie w okręgach prawosławnych: dwa przykłady z XVII-wiecznej Rzeczypospolitej

Michał Muraszko

Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego

Oleksandr Sedliar

Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michała Kaczkowskiego w latach 1875-1885-ujęcie ogólne (przełożył Jacek Wojciechowski)

Agnieszka Baszko

„Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej

Krystyna Hudzik

Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy

Małgorzata Rychlik, Monika Theus

Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form-legalnych i nielegalnych

Iwona Grodź

Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie

Iuliana Grażyńska

Kongres AMMLA 2017 w Londynie

Przekłady

Kate S.Honea, Ghada R.El.Saidb

Analiza czynników wpływających na zdolność zapamiętywania treści kursów MOOC (masowych otwartych kursów on-lin): badanie sondażowe (przeł. Tomasz Olszewski)

Recenzje

Jacek  Wojciechowski

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość 1917-2017

Hanna Andruszko

Dynamic research support for academic libraries

Jacek Wojciechowski

Człowiek- Media-Edukacja

Hanna Andruszko

Personalising library services in higher education: the boutique approach

Jacek Wojciechowski

Andrzej Mężyński, Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku

Anna Dymmel

Jiři Trávniček, Česká  čternářská republika: Generace, fenomeny, životopisy

Wspomnienia

Jan Sydor

Anna Szatkowska

Zbigniew Pietraszek

Jan Aleksiński

Andrzej Zaremba

Loading...
Skip to content