Biblioteka 21(30)2017

Dodatkowe informacje

  • Rok wydania: Poznań 2017
  • Wydanie: I
  • ISSN: 1506-3615
  • Liczba stron: 322, il.
  • Format: 17 x 24
  • Okładka: miękka, lakierowana
  • Papier: zwykły drukarski
  • Abstrakt: j. ang.

Cena: 47.00 zł

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski oraz w Directory of Open Access Journals

Spis treści

Artykuły

Sebastian Dawid Kotuła

„Biblioteki” w paleolicie

Kamila Kłudkiewicz
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza księgozbioru

Agnieszka Baszko
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

B. Wenzel

Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894-1902 ( przeł. Jakub Skutecki)

Małgorzata Głowacka-Helak

Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939-1947

Alicja Przybyszewska
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej

Elżbieta Mania
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945-1956)

Roman Tomaszewski

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926-2016

Zbigniew Przychodniak
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?

Małgorzata Dąbrowicz

Coaching – moda czy konieczność? Możliwość zastosowania coachingu w bibliotece

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych

Adam Stewart

A Subject Analysis of Pentecostalism in the Dewey Decimal Classification System

Przekłady

Melentiewa

Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) (przeł. Jacek Wojciechowski)

Recenzje

Jacek Wojciechowski

„Roczniki Biblioteczne”, R.LX, 2016

Piotr Nowak

Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu

Jacek Wojciechowski
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników

Monika Małecka
Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu

Jacek Wojciechowski
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii

Sebastian Dawid Kotuła

Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce

Jacek Wojciechowski

Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych

Radosław Domke

Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku

Jacek Wojciechowski

Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik

Loading...
Skip to content