Archiwum FamilySearch

Archiwum FamilySearch dostępne w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej

logotyp portalu familysearch

Czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej uzyskali łatwy dostęp do cyfrowych ksiąg metrykalnych z Polski, Niemiec i innych krajów świata, a w szczególności do wielu zbiorów zastrzeżonych, z których nie można korzystać na komputerach domowych. Genealodzy oraz inne zainteresowane osoby mogą korzystać z bazy danych FamilySearch w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Czytelnia Nauk Humanistycznych (2), Czytelni Nauk Społecznych (4). Zbiory zastrzeżone nie są dostępne na prywatnych laptopach przyniesionych do czytelni.

Umowa jest bezterminowa.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu została biblioteką afiliowaną przy organizacji FamilySearch, amerykańskiej organizacji zajmującej się nieodpłatnym udostępnianiem danych genealogicznych użytkownikom na całym świecie. Dołączyła tym samym do ok. 800 bibliotek publicznych na całym świecie, które oferują swoim użytkownikom poszerzony dostęp do danych metrykalnych.  Z archiwum można korzystać także w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. 

Każdy użytkownik bazy, aby móc w pełni z niej skorzystać, musi założyć sobie darmowe konto, klikając na CREATE ACCOUNT. Warto utworzyć konto na komputerze domowym, jeszcze przed przybyciem do czytelni BU, aby sprawdzić, czy dany zbiór jest dostępny. 

https://www.familysearch.org/pl/

Każdy użytkownik bazy, aby móc w pełni z niej skorzystać, musi założyć sobie darmowe konto, klikając na CREATE ACCOUNT. Warto utworzyć konto na komputerze domowym, jeszcze przed przybyciem do czytelni BU, aby sprawdzić, czy dany zbiór jest dostępny. 

Zakładanie konta użytkownika FamilySearch

Konto użytkownika FamilySearch tworzenie

Następnie sprawdź konto mailowe i potwierdź utworzenie konta FS. Zaloguj się do portalu przez Sign in.

Aby przeglądać zasoby metrykalne, kliknij na SEARCH, a następnie na CATALOG.

Portal Family Search.org

Znajdź interesującą cię miejscowość, w którym znajdowała się parafia lub urząd stanu cywilnego.

FamilySearch wyszukiwanie po miejscowość

Wybierz interesujący zakres i przedział lat.

FamilySearch wyszukiwanie po miejscowości w latach

Przeglądaj wybrany zasób archiwalny.

FamilySearch- zasób archiwalny

Znalazłeś skan, na którym widnieją informacje szukanej osoby.
Możesz kliknąć na przycisk DOWNLOAD i zapisać skan przenośnym nośniku pamięci (USB-Stick).

FamilySearch - karta archiwalna

Po zakończeniu korzystania z bazy danych FamilySearch na komputerze publicznym należy pamiętać o wylogowaniu się ze swojego konta. W tym celu kliknij na swoją nazwę użytkownika w prawym górnym roku ekranu, a następnie kliknij na SIGN OUT.

Zasoby zgromadzone przez FamilySearch są opatrzone trzema różnymi
znakami.

  1. Aparat z kluczykiem – zasoby są zastrzeżone i można je przeglądać Centrach Historii Rodziny (Family History Center) oraz – część z nich – w bibliotekach afiliowanych, m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.  Aby sprawdzić, czy dany zasób jest dostępny w Bibliotece Collegium Polonicum, należy zalogować się do FamilySearch na komputerze domowym i kliknąć na ikonę aparatu z kluczykiem. 
  2. Aparat bez kluczyka – zbiór jest dostępny dla osób przeglądających. Niektóre zbiory można przeglądać na komputerach domowych, natomiast w przypadku większości zbiorów zastrzeżonych, przy których na komputerach domowych widzimy kluczyk, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu będziemy widzieli ikonę aparatu bez kluczyka i swobodnie możemy przeglądać interesujący nas zbiór.

FamilySearch- zasób archiwalny

Loading...
Skip to content